ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území

 

zvláště chráněná území - divoká šárka

 

Zvláštní územní ochranou se rozumí – v porovnání s tzv. obecnou ochranou území - přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny takto: velkopološná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná ZCHÚ - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP).

Na území hl. města Prahy se nachází (stav platný od 1.4. 2013) 91 maloplošných zvláště chráněných území (definice) o rozloze více než 2 220 ha, z toho:

  • 8 národních přírodních památek
  • 16 přírodních rezervací
  • 67 přírodních památek


V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 12 evropsky významných lokalit (platný od 3.11. 2009).

 

Agendu ochrany přírody v ZCHÚ podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje oddělení přírody a krajiny odboru životního prostředí MHMP (kontaktní údaje oddělení ochrany přírody a krajiny).

Oddělení péče o zeleň Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP) (kontaktní údaje oddělení) zajišťuje údržbu 76 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 926 ha, a to 64 přírodních památek (cca 1 071 ha) a 12 přírodních rezervací (855 ha).  více o péči o ZCHÚ v Praze


Naše tipy, upozornění:

- S účinností od 15. 12.2013 je nově vyhlášena přírodní památka Milíčovský les a rybníky (nařízením RHMP č. 16 /2013). S účinností od 1.12.2013 je nově vyhlášena přírodní rezervace Šance (nařízením RHMP č. 14/2013). S účinností od 26.10.2013 je nově vyhlášená přírodní památka Petřín (nařízením RHMP č. 13/2013).


 

Definice maloplošných zvláště chráněných území podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Tisk 10.5.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 301727 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru