ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory

Příčiny změn, ovlivňující faktory životního prostředí v hl.m. Praze

Stav a trendy vývoje životního prostředí jsou ovlivňovány celou řadou faktorů (mluvíme o tzv. hnacích silách, vlivech nebo příčinách změn životního prostředí) – mezi hlavní hnací síly můžeme zařadit např. dopravu, energetiku, průmyslovou výrobu, spotřebu obyvatelstva, výstavbu aj. Životní prostředí v Praze nepříznivě ovlivňují zejména neustále rostoucí automobilová doprava (znečišťuje ovzduší exhalacemi, způsobuje vysokou zátěž obyvatelstva nadměrným hlukem a vyvolává tlak na další zábory půd a růst podílu zastavěných ploch), dále intenzivní komerční výstavba (velmi výrazně se podílí na úbytku nezastavěných ploch a v důsledku toho také na zhoršování vláhových i energetických poměrů ve městě). Příslušné orgány města či státu reagují na negativní trendy ve vývoji životního prostředí a jeho složek přijímáním opatření, která spoluvytváří politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) a která by měla tyto nepříznivé tendence zvrátit a naopak posílit vývojové směry environmentálně příznivější (více v části Nástroje ochrany životního prostředí).

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


Vývoj intenzit automobilové dopravy v Praze a v ČR (průměrný pracovní den), 1990-2011


Aktuality, tipy:Program Čistá energie Praha 2014

Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2014 - aktualizované formuláře více

Program Čistá energie Praha 2014
30.04.2014  
 

Co dělá Praha v oblasti udržitelné energie? Odpovědi naleznete v brožuře Praha – udržitelná energie.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydal publikaci Praha – udržitelná energie. V malé brožuře se čtenář dozví nejen, jak je město zásobováno energií, jak se s ní snaží šetřit, využívat obnovitelné zdroje, ale také jak s těmito otázkami souvisí využití odpadu, doprava nebo informační technologie. Praha se tak připojuje k úsilí mnoha evropských i světových měst, která vnímají otázky efektivního hospodaření s energií jako klíčovou součást udržitelného rozvoje.  více

Co dělá Praha v oblasti udržitelné energie? Odpovědi naleznete v brožuře Praha – udržitelná energie.
23.06.2010  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru