ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Orgány v odpadovém hospodářství

Orgány veřejné správy a organizace v jejich působnosti s působností na území hl.m. Prahy v oblasti odpadového hospodářství

Hlavní město Praha

Magistrát hl.m. Prahy:

Odbor životního prostředí
oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství (od 1. 7. 2007)
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel.23600 4214, fax:
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (od 1. 7. 2013, dříve Odbor rozvoje veřejného prostoru)
oddělení odpadů (od 1. 7. 2013, dříve oddělení odpadů a ekologické výchovy)
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel.: 23600 4229
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

 

volené orgány:

Výbor Iinfrastruktury a životního prostředí Zastupitelstva HMP, zprávy z výboru
Archiv zpráv z výboru ve volebním období 2010-2014: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09)
archiv - zprávy z výboru (volební období 2006-2010), zápisy z jednání výboru (volební období 2002-2006)

Rada HMP – oblast odpadového hospodářství je v současné době svěřena do působnosti radního pro oblast ŽP Ing. Jiřího Nouzy, náměstka primátora hl. m. Prahy.
Kompetence

 

městské části HMP:
Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu dle zákona č.  185/2001 Sb. o odpadech přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence MČ - podrobné informace zpracované pracovníky OŽP
kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí


další subjekty:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz
oddělení odpadového hospodářství
Tel.: +420 233 066 301; FAX: +420 233 066 303; email: oh@ph.cizp.cz
kontaktní údaje (na webových stránkách ČIŽP) 

Tisk 7.7.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 246922 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru