ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy

Výstava Seznamte se s památnými stromy Prahy představí staré velikány města

V průběhu celého března je možné v hale Škodova paláce Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35) shlédnout výstavu přibližující památné stromy Prahy. Ukazuje je jako cíle procházek nebo výletů na kole.

Panely prozradí například význam památných stromů, jejich počet, ale také představí informační tabule, které byly během minulého roku u vybraných stromů nebo jejich skupin instalovány. Na všechny tabule, z nichž některé přinesly do té doby nepublikované informace, je možné se také podívat.
Velká nástěnná mapa, ve které jsou všechny památné stromy města zakresleny, ukáže, kde jednotliví velikáni rostou. U mapy je seznam vyhlášených stromů, který je doplněn o základní faktografické údaje.

 

výstava Pražské památné stomy, ilustrační obr.


Pro ty, kdo rádi jezdí na kole, je připraveno pět doporučených cyklistických tras, které vedou v okrajových částech města a propojují mnoho starých svědků minulosti. Trasy využívají stávající značené cyklistické stezky nebo jsou situovány na klidnější komunikace či cesty. Záměrem bylo rozmístit trasy po celé Praze, ale aby byly také jednoduše dostupné. V naprosté většině začínají nebo končí u stanic metra, kam se lze s kolem bez problému dopravit. Nejdelší trasa měří 40 km a propojuje 58 památných stromů. Naopak nejkratší má délku 11 km.

Výstava je doplněna četnými fotografiemi stromů, které jsou zachyceny v různých ročních obdobích. Fotografie jsou ukázkou galerie stromů, jež je součástí webových stránek www.prazskestromy.cz, které poskytují komplexní informace o všech památných stromech v Praze.

Výstavu je možné shlédnout od 1. do 31. března 2011 v hale Škodova paláce vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 18hod, v pátek do 16hod.  
Výstavu připravil pan Aleš Rudl ve spolupráci s pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Další informace k výstavě naleznete na webových stránkách, které se věnují památným stromů v Praze - www.prazskestromy.cz


Další související informace k pražské přírodě:

Tisk 21.2.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 34110 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru