ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda

Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013

logo Světového dne vody a Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013


Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce. Tomuto tématu budou věnovány i každoroční oslavy Světového dne vody připadajícího na 22. březen.
Cílem Mezinárodního roku vodní spolupráce je mimo jiné prezentovat přínosy spolupráce ve vodním hospodářství na úspěšných příkladech takové spolupráce v různých geografických podmínkách.

Na úvodním ceremoniálu k začátku Mezinárodního roku vodní spolupráce v Paříži 11. února 2013 byl vyhlášen i slogan pro tento rok, který vzešel z otevřené soutěže více než 12 000 návrhů a následného hlasování. Vítězným sloganem je „Water, water everywhere, only if we share“. Ve volném českém překladu tedy: „Vody není nekonečně, užívejme ji společně.“.
Voda nezná hranic, celkem 148 států má na svém území povodí, které zasahuje na území více států. Na světě je 276 mezinárodních povodí, z toho 68 z nich se rozkládá v Evropě, kde se nachází i povodí s největším počtem sdílejících ho zemí – Dunaj, jehož povodí zasahuje do 19 států.
(text je převzatý z materiáliu na stránkách ČHMÚ)


oficiální stránky k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce 2013 a ke Světovému dni vody (22. března 2013):
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/

podrobnosti k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce 2013 v češtině (PDF formát, kbyte)
(staženo ze stránek ČHMÚ: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/Mezinarodni_rok_vodni_spoluprace.pdf)


Aktivity k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce 2013 a ke Světovému dni vody v České republice:

 

Tisk 8.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 130886 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru