ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.10: Závist - Budějovická aneb S Kelty za nákupy

trasa ZÁVIST - BUDĚJOVICKÁ, ilustrační foto (Schody U Habrovky) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.10 - Krč-Zbraslav, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


 

Úvod

Pojmenování této trasy naznačuje, že se projdete po zcela odlišných místech Prahy. Začnete v přírodě, uprostřed starověkých valů a skončíte opět uprostřed, ale tentokrát nákupních center. Ovšem cesta opět povede povětšinou zelení a tedy přírodními scenériemi.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Pro výlet s kočárkem není trasa vhodná.

Nevhodná a náročná trasa. Stoupání od Vltavy k Točné, příkrý sestup do Modřanské rokle atd.

Trasa je na horském kole průjezdná a prochází oblíbenými MTB končinami. Některé úseky jsou náročnější na stoupání a techniku jízdy.

Pouze pro sjezd do Modřanské rokle je potřeba zvolit alternativní trasu přes Chuchli.


Průběh trasy

Závist – Cholupický vrch – Kamýk – Lhotka – Velký háj – Budějovická.

Celá trasa, která se dá rozdělit na několik částí, měří do 21 km.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

železniční zastávka Praha – Zbraslav

U železniční stanice je rozcestí turistických značených cest. Na místo vás doveze samozřejmě vlak, případně můžete využít městské autobusy, které jezdí na náměstí ve Zbraslavi a na nádraží dojít pěšky nebo linku 165, která má zastávku na ulici Komořanské, kousek nad nádražím. Od nádraží vyjděte společně se žlutou značkou, která vede pod most závodu Míru a následně stoupá k ulici Komořanské.


 

 0,7 km

ul. Komořanská

Přejděte kolmo ul. Komořanskou a na opačné straně pokračujte vlevo k domkům, před nimi vpravo k lesu.

 
1,2 km

vstup do lesa

U vstupu do lesa je první informační tabule NS Točná – Šance (v době terénního průzkumu byla naučná stezka v rekonstrukci). Další cesta vede společně se žlutou značkou a značkou naučné stezky a stoupá lesem.

 NS Točná – Šance
 2,0 km

rozcestí

Dojdete k rozcestí a altánku. Zde je vhodnější odbočit vpravo po naučné stezce.

 
2,5 km

odbočka k vyhlídce

Vpravo dolů směřuje prudce dolů odbočka ke skalní vyhlídce, vzdálené asi 200 metrů. Zde je zastávka NS, entomologovi F. A. Nickerlovi a jeho synovi O. Nickerlovi.

 
 3,8 km

Točná

Zanedlouho se přidá žlutá značka a společně dojdete do zástavby městské části Točná, do ulice Na Stráňkách.

 
 4,6 km

zelená značka

Nedaleko před náměstím Antonína Pecáka odbočte vlevo po zelené značce a pokračujte po ní nahoru k telekomunikačním stožárům. Po levé straně minete vrch Čihadlo, kde bývala raketová základna protivzdušné obrany Prahy. Za vrchem začne značka sestupovat okolo samoty Nouzov.

 
 5,9 km

Nouzov

V těchto místech musíte turistickou značku opustit a přejít několik metrů přes cíp pole doprava, kde je malé zalesněné údolí, v kterém je vybudována řada překážek a skoků pro cyklistickou disciplínu, tzv. freeride. Další cesta vede po neznačené pěšince podél pole směrem k letišti.

 
6,8 km

letiště

Po okraji pole dojdete po pěšince k oplocení sportovního letiště Točná. Zleva se přidá žlutá značka, která vede dál společně s vaším směrem, tedy stále podél oplocení letiště po pravé straně. Minete nové dětské hřiště a na rozcestí několika polních cest u rohu lesa odbočujete společně se žlutou vlevo, podél lesa.

 letiště Točná
8,8 km

ul. Hornocholupická

Polní cesta vstupuje do zástavby a kolmo ústí na ulici Hornocholupickou, zde odbočte vlevo. Minete autobusovou zastávku a odbočíte vpravo do zahrádkářské osady.

9,6 km

odbočka

Před začátkem klesání opustíte žlutou značku (ta pokračuje do Komořan) a pokračujte k chatám a podél jejich oplocení, bude po pravé straně, vlevo bude volná plocha, jděte rovně k lesu a před ním vlevo. Po pravé straně budete mít prudkou rokli a podél její hrany dojdete k začátku prudšího klesání.

10,6 km

Modřanská rokle

Pěšinka se serpentinami vás dovede na dno PP Modřanská rokle. Dále budete pokračovat již po pohodlné asfaltové cestě směrem vpravo, tedy proti proudu Libušského potoka. Vystoupáte na hráz nádrže a za ní pokračujete stále rovně k bývalému lomu.

PP Modřanská rokle
11,5 km

odbočka

Za lomem odbočte vlevo a vystoupejte zpět do civilizace, k panelovým domům.

11,9 km

ul. Kolarovova

Dojdete kolmo k ulici Kolarovově, kde jezdí několik městských autobusů a máte tak příležitost k ukončení, či přerušení výlet. Pokud hodláte pokračovat dále, odbočte po hlavní vlevo směrem k meteorologické věži.

12,4 km

odbočka

Z Kolarovovy ulice, před Českým hydrometeorologickým ústavem odbočte vpravo do slepé ulice Zelenkovy, na jejímž konci je cyklostezka, která vás dovede dále.
Areál ČHMÚ

13,0 km

V Hrobech

Na konci cyklostezky odbočte vlevo a obejděte dřevěné ohrazení PP V Hrobech. Zanedlouho dojdete k oplocení vodárenského objektu a k památnému stromu – dubu. Zde začíná lesopark Kamýk. Pokračujte za dubem vpravo, mírně nahoru okolo oplocení areálu školy.

PP V Hrobech

13,7 km

hájenka

Jste uprostřed lesoparku Kamýk, tedy u zdejší hájenky a dětského hřiště. Další vaše cesta vede v původním směru, hájenku obejdete, tak aby byla po vaší pravé ruce a mírným obloukem se dostanete ven z lesa.

lesopark Kamýk

14,5 km

parkoviště

Přímo u konce lesa je oplocené parkoviště, projděte rovně kolem něj až dojdete k ulici Durychově.

14,8 km

ul. U Kamýku

Z ul. Durychovy pokračujte vpravo do ulice U Kamýku a na její konec. Půjdete po širokém chodníku podél zeleného pásu.

15,2 km

ul. Růženínská

Přejděte rušnou ulici Lhoteckou a za protilehlým, vysokým domem vejdete do ulice Růženínské. Zde je ukryta kaplička sv. Petra a Pavla. Od kapličky jděte ulicí Ve Lhotce, která vás dovede nad les a vodní nádrž.

kaplička sv. Petra a Pavla
15,4 km

Dvorecký potok

Z nádrže vytéká nevelký Dvorecký potok, podél nějž sejdete do lesnatého údolí a k rybníku.

15,7 km

lesní rybník

Před lesním rybníkem odbočte vpravo a pokračujte údolím proti toku Zátišského potoku. Pěšinka vás dovede na druhý břeh a nahoru do ulice Klánovy a Nad koupadly, a také k dalšímu, nově upravenému rybníčku.

Zátišský potok
16,2 km

Novodvorská

Dětské hřiště u sídliště NovodvorskáOd ulice Nad Koupadly projdete okolo dětského hřiště a po klidné cestě se dostanete mezi panelové domy sídliště Novodvorská, zleva obejdete zadní část kulturního centra a dojdete k hlavní ulici Novodvorské.

16,7 km

ulice Novodvorská

Přejděte hlavní ulici Novodvorskou a pokračujte do ulice Nad lesním divadlem, která se před areálem minigolfu stáčí vpravo. Za minigolfem opustíte ulici a zahnete vlevo do lesa.

17,0 km

do lesa

Před vámi je další přírodní část výletu, přesněji Velký háj. Prochází tudy řada cest, vy jděte stále rovně, mírně dolů. Zanedlouho vyjdete z lesa a před vámi bude volné prostranství, přes louku sejděte dolů k průmyslovým objektům a podél nich pokračujte doprava.

18,2 km

ul. Sulická

Před vámi je rušnější ulice Sulická, jděte po ní vlevo a za železničními mosty odbočte vpravo k benzínové pumpě a nádraží Krč. Zde navážete na cyklostezku a vstoupíte do lesa, projdete kolem hotelu, dříve zámečku v Krči.

zámeček v Krči
19,0 km

odbočka

Nedaleko za zámečkem, za oplocením areálu, odbočuje vlevo malá pěšinka, která vede na hráz mezi dva rybníky. Levý je součástí golfového areálu, pravý je volně přístupný. Na druhém konci cesty je podchod pod Jižní spojkou.

19,4 km

sokolovna

za podchodem stojí budova TJ Sokol Praha Krč, před budovou odbočte vlevo a přírodní pěšinkou vystoupejte do ulice Nad svahem, po ní vpravo a na konci nahoru po schodech do ulice U Habrovky.
Schody U Habrovky

20,3 km

kostelík

Na konci schodů stojí po pravé straně v ulici U Habrovky kostelík sv. Františka z Assisi. Na konci ulice U Habrovky odbočte vpravo na hlavní ul. Antala Staška.
Kostelík sv. Františka z Assisi

20,8 km

metro Budějovická

Nákupní centrum BudějovickáPokud jste dorazili až sem, jste před v úvodu slibovaným nákupním střediskem, a také u stanice metra Budějovická, tedy na konci výletu


Zajímavosti

1,2 km NS Točná – Šance
 

Naučná stezka Keltská vede z Točné, přes rozsáhlé keltské hradiště, územím přírodní rezervace Šance a národní kulturní památky Závist nad Břežanským údolím

 

6,8 km letiště Točná
Letiště na Točné Dětské hřiště u letiště

Historie létání na Točné se začala v roce 1932, kdy zde L. Elsnic uskutečnil 13 vteřin dlouhý let kluzákem. V současnosti areál letiště prodělává rozsáhlou rekonstrukci, kterou provádí nový majitel Letecké Muzeum Točná s. r. o.

 

10,6 km PP Modřanská rokle
 Hráz nádrže v Modřanské rokli

Přírodní památka Modřanská rokle je tvořena údolím v okolí Libušského a Písnického potoka, má rozlohu asi 125 hektarů. Ještě okolo roku 1900 bylo údolí nezalesněné a využívané jako pastviny. Modřanskou roklí prochází stejnojmenná naučná stezka.

 

13,0 km PP V Hrobech
PP V Hrobech Cyklostezka u PP V Hrobech

Původně pastvina o rozloze 1,31 ha je od roku 1988 vyhlášena jako přírodní památka V Hrobech. Vyskytují se  zde teplomilné rostliny a živočichové.

 

13,7 km Kamýk
 Lesopark Kamýk

Oblíbený rekreační lesopark s dětským hřištěm a výběhem koz u hájovny. Lesem prochází netradiční naučná stezka Neleníme v zeleni

 

15,2 km kaplička sv. Petra a Pavla
 kaplička sv. Petra a Pavla

Malá kaplička je ukrytá pod panelovým domem a je tak poněkud smutnou a jedinou připomínkou původní zástavby původní obce Lhotka. Kaplička byla součástí památkově chráněného dvora, který bal v roce 1981 stržen.

 

15,7 km Zátišský potok
 Lesní rybník na Zátišském potoce

Zátišský potok je celkem dlouhý 3 km a vytéká z přírodního koupaliště u Novodvorské.

 

18,2 km zámeček v Krči
 Krčský zámeček

Zámeček stojí na místě tvrze, která byla jako pustá v roce 1628 prodána karmelitánům u sv. Havla, kteří si zde založili letní sídlo. Výstavba současného, novogotického zámečku proběhla až v roce 1860. Nyní je zámeček zrekonstruován a přestavěn na hotel


Zhodnocení pro cyklisty

Problémy pro jízdu na kole přináší především první část trasy od Vltavy do Točné. Naopak cyklisty je velice oblíbená oblast mezi Točnou, Chuchlí, Modřanskou roklí a Kamýkem. Okolo zámečku v Krči pak prochází jedna z nejdůležitějších pražských cyklotras číslo: A22, vedoucí zde po cyklostezce.


Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 50319 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru