ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.13: Dolní Břežany - Křeslice (po bývalých vesnicích na jižním okraji velkoměsta, zprac. 2013)

Trasa Dolní Břežany - Křeslice, ilustrační foto (cyklostezka z Dolních Břežan) orientační mapa
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.13- Dolní Břežany - Křeslice, orientační mapka (náhled)

[ Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]

(zpracování popisu podzim 2013)


Úvod

Hlavní město Praha, to není jen historické jádro, činžáky a paneláky okolo. Naše metropole rostla i pohlcováním okolních vesnic, z nichž se některé ve více či méně původní podobě, zachovaly dodnes. Projděte se po těchto místech, ale i po přírodě mezi nimi.

 Rodiny s kočárky  Rodiny s malými dětmi a senioři  Cyklisté
Trasa vede po kvalitních cestách a s kočárky tudy projedete. Samozřejmě s určitou mírou tolerance Na trase nejsou žádná velká stoupání nebo náročnější technické pasáže Trasa je pro cyklisty dobře průjezdná


Průběh trasy

Dolní Břežany – Písnice – Kunratice – Šeberov – Milíčovský les – Křeslice. Celá trasa měří necelých 18 km.

Popis trasy:

km Místo Zajímavosti
0 km

zastávka Školní v Dolních Břežanech

Začátek této trasy se nachází mimo území hlavního města, ale stačí dojít na okraj zástavby a jste již v Praze. Dolní Břežany se opravdu nachází těsně na jižním okraji metropole a spojení sem zajišťuje několik autobusů systému PID, například: 331, 333, 341. Vystoupit můžete v centru Břežan, zastávka se jmenuje Dolní Břežany, škola. Pokud popojdete dále po ulici Pražské ke kruhové křižovatce, přímo naproti vám bude první zajímavost na trase, kterou je Břežanský zámek.
Vlastní trasa začíná chůzí mírně do kopce po ulici Dělnické, tedy směrem na Prahu.


Břežanský zámek

0,7 km

ulice Ke Kapličce

Z Dělnické odbočte vlevo do ulice Ke Kapličce, která vede podél vilové zástavby a končí v polích u rozcestí a odpočívadla.

1,8 km

rozcestí v polích

Odpočívadlo za Dolními Břežany

U odpočívadla a infotabule o cyklostezkách odbočce vpravo a pokračujte po malé pěšince vyšlapané v poli, která vede souběžně se zarostlou mezí, zřejmě původní cestou. Právě tudy vede cyklotrasa A204 a v tomto místě vstupujete na území hl. m. Prahy.

2,9 km

ekodukt

Ekodukt přes Pražský okruhDošli jste nad rušný Pražský okruh, který překonáte pomocí tzv. ekoduktu, což je odlišný druh mostu, který zajišťuje propojení životních prostředí na obou stranách dálnice. Přechází tudy nejen lidé, ale i migrují zvířata.

Hned na druhé straně je PP Cholupická bažantnice, podél které dojděte po staré asfaltové cestě na její severní okraj, kde odbočte vpravo a pokračujte opět po okraji lesa až na jeho konec.

.


PP Cholupická bažantnice
3,9 km

hřbitov

Jakmile vyjdete z lesa, malá pěšinka vás dovede k protějšímu hřbitovu a k ulici Podchyšské, po které odbočte vlevo a asi po 100 vpravo do ulice U Vrtilky, která vás dovede do Písnice.

5,2 km

Písnice

Ulice U Vrtilky vás dovede křižovatku s pěkným a originálním rozcestníkem U Remízku. Zde odbočte vlevo do ulice Zátoňské, kudy vede i cyklotrasa číslo: A42. Pokud budete sledovat značení A42, dojdete k rybníčku po pravé straně a dalšímu rozcestníku. Odbočte vpravo do ul. Putimské a hned vlevo do Hoštické. Stále půjdete po CT: A42.

.

6,4 km

konec Hoštické

Ulice Hoštická odbočuje vpravo, vy pokračujte rovně po pěšince společně s A42 směrem k panelovým domům sídliště Libuš.
Sídlištěm musíte projít například ulicí Na Okruhu, nebo skrz zástavbu okolo obchodu a restaurace. Musíte se dostat k ulici Libušské, kde jezdí autobusové spoje (zastávka Sídliště Písnice).

6,9 km

ulice V Lužích

Na hlavní Libušské odbočte vlevo a přejděte ji na opačnou stranu. Po vaší pravé straně bude legendární areál tržiště Sapa. Právě v tomto místě odbočuje mírně vpravo klidná ulice V Lužích, kudy pokračujte dále. Cesta se stáčí vpravo mezi komerční areály, kde končí, ale jen pro auta, cyklisté a pěší mohou pokračovat dále skrz ocelové sloupky a dále po pěšince vlevo.

.

7,8 km

ulice U Rakovky

Za pěšinkou začíná ulice U Rakovky, která vede vpravo mírně do kopce a stále rovně k rušné Vídeňské. Zde odbočte vpravo k přechodu, přes něj a rovně do ulice K Betáni.

8,8 km

zámecký park

Uprostřed ulice K Betáni dojdete ke zdi, dětskému hřišti a bráně do zámeckého parku zámku Kunratice.
Pokud půjdete ulicí K Betáni stále rovně, až na její konec, kde se mírně klikatí, dojdete k bývalé bažantnici, kterou vedou dvě diagonální cesty, které se kříží přímo uprostřed porostu. Jedna z těchto asfaltových cest navazuje na ul. K Betáni a dovede vás na rozcestí, na kterém odbočte vlevo a pokračujte rovně ven z lesa a vpravo do ulice Lesní.


zámecký park zámku Kunratice
9,5 km

ulice Líšovická

Z ulice Lesní jako druhá vlevo odbočuje ulice Lišovická, po které dojdete k rybníku Šeberáku a malému prostranství, kde je zastávka autobusů 165, 193 a 293 Šeberák.
V tomto místě se opět napojíte na jednu z pražských cyklotras, tentokrát s číslem: A21. Přejdete po hrázi rybníku, za kterou cesta odbočuje vpravo do malého stoupání. Cestou stále rovně společně s A21 dojdete ke Kunratické spojce. Zde je přechod pro chodce a autobusová zastávka Na Proutcích linky číslo 197. Na opačné straně pokračujte po ulici V Ladech, po které dojdete do městské části Šeberov.

11,3 km

Základní škola v Šeberově

Ulice V Ladech pokračuje rovně do centra Šeberova, ale pro vás se nabízí zajímavá a příjemná varianta. Odbočte vpravo okolo školy a pokračujte ulicí Mezi Rybníky, která vás dovede skutečně k jednomu z rybníků, jež je součástí PP Hrnčířské louky a jmenuje se Brůdek. Po jeho levé straně vede cyklostezka, po které pokračujte dále ke sportovnímu areálu s dětskými hřišti, minigolfem a občerstvením.
Na konci cyklostezky je kolmo hlavní ul. K Hrnčířům, kde odbočte vlevo směrem do centra Šeberova.

 řepad rybníku ŠeberákuHřiště u Sportovního areálu v Šeberově


PP Hrnčířské louky
12,5 km

Ulice Za Prodejnou

Chůzí po ul. K Hrnčířům (zde můžete výlet přerušit, protože zde jezdí několik autobusových linek) dojdete k ulici Za Prodejnou, kam odbočuje i cyklotrasa: A21, kterou sledujte dále. Vyjdete ze zástavby, po cyklostezce projdete pole, podejdete dálnici a dojdete do mětské části  Praha-Újezd.

13,6 km

Kateřinské náměstí

Došli jste do další městské části Praha-Újezd (do jeho části Kateřinky). Přejděte náměstí do ulice Formanské, zde vlevo a hned vpravo. V tomto místě se přidá zelená turistická značka, která vede do ulice Milíčovské, tudy pokračujte i vy.

14,0 km

Milíčovský les

Začátek Milíčovského lesaPřed vámi je PP Milíčovský les a rybníky. Lesem prochází řada pohodlných cesta, po kterých vede jednak zelená značka, případně místní naučná stezka Milíčov. Zelená značka vás vyvede na opačný konec lesa a společně s ní pokračujte dále po silnici.


PP Milíčovský les a rybníky
16,8 km

Usedlost Štít

Těsně před chátrající usedlostí Štít zelená a vaše trasa odbočují vpravo ze silnice a pokračuje dále do Křeslic.


usedlost Štít
17,3 km

Křeslice – konec trasy

Došli jste společně se zelenou k autobusové zastávce Dolnokřeslická, kde zastavuje linka 232, spojující metro Háje a nádraží Uhříněves.


Zajímavosti

km název místa zájmu fotografie popis GPS
0 Břežanský zámek a kaple Zámek v Dolních Břežanech Zámek vznikl na místě tvrze zmiňované v roce 1332. Objekt často měnil majitele, a tak lze jen s obtížemi vysledovat jeho postupný vývoj. K velké přestavbě došlo na přelomu 16. a 17. století. Poslední dostavba lodžie v nádvoří proběhla v roce 1901. Bývalo to letní sídlo arcibiskupa Berana. V současnosti je objekt komerčně využíván, ale patří arcibiskupství. Kaple byla přistavěna v letech 1885 – 87. Mše jsou zde pravidelně každou sobotu v 18 hodin. N 49, 57, 770 E 14, 27, 423
2,9 PP Cholupická bažantnice Jedna z cest v PP Cholupická bažantnice Přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 13,78 ha. Jde o bývalou bažantnici se zbytky lužního lesa. Jsou zde porosty starých stromů, především dubů. Bylo zde zjištěno na 99 většinou lesních motýlů.  N 49, 58, 874 E 14, 27, 287 
8,8 Zámecký park a zámek Kunratice Zámecký park v Kunraticích Zámek stojí na místě tvrze doložené roku 1336. Výstavba barokního, trojkřídlého zámku byla započata v roce 1687. Společně s častým střídáním majitelů se budova postupně rozrůstala. poslední a největší přestavba proběhla v roce 1830. K zámku patří původně barokní zámecký park, který má rozlohu 6 ha. K zámku patřila též obora typu bažantnice o rozloze 11,3 ha. V současnosti jsou v zámku umístěna vědecká pracoviště Národního muzea a depozitář jeho entomologického oddělení. Zámek je tak pro veřejnost nepřístupný. Lze navštívit zámecký park a bývalou bažantnici. Od hráze Šeberáku je vstup do zámeckého parku vzdálen asi 1,2 km. N 50,00, 498 E 14, 28, 957
11,3 PP Hrnčířské louky Přírodní památka Hrnčířské louky Přírodní památka. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 29,53 ha. Soustava rybníků s vlhkými loukami ve svém okolí, je zde lokalita vodního ptactva. Často se zde zdržuje volavka popelavá. N 50, 01, 651 E 14, 30, 621
14,0 PP Milíčovský les a rybníky

Hlavní cesta Milíčovským lesem

Jako přírodní památka je Milíčovský les s rybníky chráněn od roku 1988, a to na rozloze 149 ha. Důvodem ochrany je zachování významného hnízdiště ptactva a výskyt obojživelníků na vlhkých loukách. Původně zde procházela naučná stezky, která byla součástí NS Meandry botiče. N 50, 01, 255 E 14, 31, 565
16,8 Usedlost Štít  Usedlost Štít Venkovská usedlost vznikla zřejmě na místě tvrze zmiňované v 15. století a byla následně přestavována, do dnešní podoby pak v 18. století, kdy byl objekt rozšířen. Od první poloviny 19. stol. přeměněno na hospodářské využití. V roce 1958 vyhlášeno jako kulturní památka. N 50 ,01 ,441 E 14, 33, 283

Zhodnocení pro cyklisty

Trasa z Dolních Břežan do Křeslic je na kole z naprosté většiny, tak jak je popsána na kole dobře průjezdná, nejsou na ní žádné technicky náročné terény nebo prudká stoupání. Navíc větší část cest vede společně se značenými cyklotrasami..

Tisk 13.1.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 43919 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru