ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území na území hl.m. Prahy ve správě odboru ochrany prostředí MHMP

Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP zajišťuje údržbu 77 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 935 ha, a to 65 přírodních památek (cca 1 071 ha) a 12 přírodních rezervací (855 ha). 

O ZCHÚ pečují - dle schválených plánů péče - v převážné většině nevládní organizace Českého svazu ochránců přírody, Svazu ochrany přírody a krajiny, Hnutí Brontosaurus aj. formou trvalé smlouvy nebo průběžné objednávky, o některá území také Lesy hl. m. Prahy a Pražská botanická zahrada.  ZCHÚ v Praze tvoří široké spektrum území od geologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní. Na celé řadě zejména botanických lokalit je nutno do určité míry simulovat původní hospodaření, na které je řada rostlinných společenstev vázána. Proto se některá území pravidelně kosí, vyřezávají se náletové křoviny, v Troji, Šárce, Prokopském údolí i jinde se mohou návštěvníci dokonce setkat s údržbou lokalit řízenou pastvou ovcí a koz.
V některých územích se přikročilo i k budování cest pro pěší a cyklisty, aby se zamezilo nežádoucímu sešlapu a erozi půdy. Většina těchto činností má význam nejen z hlediska ochrany přírody, ale také vytváří významné krajinné prvky pražských přírodních lokalit.

KONTAKT:
Ing. Rom, tel. 236 00 5820, e-mail: Jiri.Rom@cityofprague.cz - správa ZCHÚ Praha východ
Ing. Slavík, tel. 236 00 5819, e-mail: Petr.Slavik@cityofprague.cz - správa ZCHÚ Praha západ
Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP -  Jungmanova 35/29,  110 00  Praha 1, rvp@praha.eu

Souhrnné informace o péči o ZCHÚ na území Prahy v jednotlivých letech:


AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI

-


Zvláště chráněná území ve správě odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP


mapka - přehled zchú ve správě odboru městské zeleně

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (PP)

PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR)

 1. PP Baba
 2. PP Bažantnice v Satalicích
 3. PP Bílá skála
 4. PP Bohnické údolí
 5. PP Branické skály
 6. PP Cihelna v Bažantnici
 7. PP Cikánka II
 8. PP Ctirad
 9. PP Čimické údolí
10. PP Dolní Šárka
11. PP Havránka
12. PP Housle
13. PP Hrnčířské louky
14. PP Cholupická bažantnice
15. PP Chvalský lom
16. PP Jabloňka
17. PP Jenerálka
18. PP Kalvárie v Motole
19. PP Královská obora
20. PP Krňák
21. PP Ládví
22. PP Letenský profil
23. PP Lítožnice
24. PP Meandry Botiče
25. PP Milíčovský les a rybníky
26. PP Modřanská rokle
27. PP Motolský ordovik
28. PP Nad mlýnem
29. PP Nad závodištěm
30. PP Obora Hvězda
31. PP Obora v Uhříněvsi
32. PP Okrouhlík
33. PP Opatřilka - Červený lom
34. PP Opukový lom Přední Kopanina
35. PP Ortocerový lůmek
36. PP Pecka
37. PP Petřínské skalky
38. PP Pitkovická stráň
39. PP Počernický rybník
40. PP Pod školou
41. PP Pod Žvahovem
42. PP Podbabské skály
43. PP Podolský profil
44. PP Pražský zlom
45. PP Prosecké skály
46. PP Radotínské skály
47. PP Rohožník – lom v Dubči
48. PP Salabka
49. PP Sedlecké skály
50. PP Skalka
51. PP Střešovické skály
52. PP Trojská
53. PP U Branického pivovaru
54. PP U Hájů
55. PP U Závisti
56. PP Údolí Kunratického potoka
57. PP V Hrobech
58. PP Velká skála
59. PP Vidoule
60. PP Vizerka
61. PP Xaverovský háj
62. PP Zámky
63. PP Zlatnice
64. PP Zmrzlík
65. PP Železniční zářez

 1. PR Divoká Šárka
 2. PR Homolka
 3. PR Chuchelský háj
 4. PR Klánovický les – Cyrilov
 5. PR Mýto
 6. PR Podhoří
 7. PR Prokopské údolí
 8. PR Slavičí údolí
 9. PR Šance
10. PR Údolí Únětického potoka
11. PR V Pískovně
12. PR Vinořský park
Tisk 23.1.2008 | Petr Slavík | Přečteno: 63874 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru