ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady

Zahrada Nebozízek

[ Úvodní popis Základní charakteristika Orientační mapa Ostatní mapy ZajímavostiFotogalerie další ]
 

 zahrada Nebozízek

Park Nebozízek se rozkládá na východním svahu Petřína a zaujímá prostor o velikosti 9,4 ha. Od Seminářské zahrady je oddělen lanovou dráhou, z jižní strany pak Hladovou zdí od zahrady Kinských. Většinu území dnešní zahrady Nebozízku pokrývaly ve středověku vinice zakládané za Karla IV, které byly postupně přeměňovány na ovocný sad. Popudem k vybudování parku bylo pořádání Jubilejní výstavy v roce 1891 a s ní související výstavba lanové dráhy z Újezda na Petřín a rozhledny na Petříně.

Zahrada je součástí komplexu zahrad vrchu Petřína

orientační mapka (poloha v Praze) - komplex zahrad vrchu Petřín

 

Základní údaje:

Park náležející do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Na území MČ: MČ Praha 1
Katastrální území: Malá Strana
Výměra (dle pasportu zeleně): 9,4 ha
Nadmořská výška: 200 - 320 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha
Správce parku: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Údržba parku: Pavel Míka (tel. 233 378 112)

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

  • Vstup do zahrady: (1) z ulice Újezd, (2) ze Seminářské zahrady průchody pod kolejemi lanové dráhy, (3) z Kinské zahrady několika průchody ve Hladové zdi
  • Bezbariérové vstupy do parku:
  • Vstupy do parku se schody:

Informace, kontakt:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru), 
Ing. Romana Herkusová, tel.: 236 00 5816, e-mail: romana.herkusova@praha.eu 


Orientační mapa:

7 Hladová zeď, 10 památník Vojty Náprstka, 11 pomník Vítězslava Nováka, 12 pomník Karla Hynka Máchy, 13 váza z jubilejní výstavy (1891), 14 tzv. jiřinkový sad

komplex zahrad vrchu Petřín, orientační mapa

 

Pohyb psů (zahrady vrchu Petřín)-mapa
(JPEG, 1000x952 pxl)

Petrin - výřez.jpg

Sportovní a volnočasové aktivity
(postupně doplňováno)

oblast komplexu zahrad vrchu Petřína v mapě Praha cyklistická-anotační obr

Chráněná příroda a zeleň (Atlas ŽP)
ZCHÚ, přírodní parky, památné stromy, ...

oblast komplexu zahrad vrchu Petřín v Atlasu ŽP, anotační obr

Letecké snímky
(otofotomapy)

oblast Stromovky v ortofotomapě Prahy-anotační obr


Zajímavosti

-

 

Tisk 25.5.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 48265 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru