ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.3: Černý Most - Hloubětín aneb Suchou nohou přes největší pražský poldr

trasa ČERNÝ MOST - HLOUBĚTÍN, ilustrační foto (rybník Martiňák) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.3 - Černý Most-Hloubětín, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


Úvod

Popisovaná trasa sice obloukem spojuje dvě stanice na stejné trase metra B, ale díky ní poznáte několik velice pěkných přírodních scenérií, které v poslední době vybudovalo město na místě jinak neutěšených lokalit. Takřka celá trasa vede přírodou.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Pro kočárky může být problematická závěrečná část poldru Čihadla, která bývá podmáčená.

Nenáročná trasa.

Náročnější je pouze krátký úsek z Aloisova do ulice Oborské.

Trasa je na kole průjezdná.

Technicky náročnější je pouze krátký úsek z Aloisova do ulice Oborské.


Průběh trasy

Konečná metra Černý Most – PR V Pískovně – suchý poldr Čihadla – Kyjský rybník – PP Pražský zlom – metro Hloubětín.

Délka trasy okolo 10 km.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

konečná stanice trasy B Černý Most

Od konečné stanice trasy B Černý Most vyjděte přes sídliště směrem na jih, můžete k tomu využít například ulici Bryksovu nebo Mansfeldovu, projděte kolem školního areálu až na okraj zástavby sídliště Černý Most.


Černý Most

 1,2 km

Za zády máte sídliště Černý Most II. a před vámi oplocené parkoviště a kolem něj volnou plochu. Obejděte parkoviště a první pěšinkou vstupte do travnaté, neupravené plochy. Zanedlouho dojdete k širší cestě, po ní pokračujte vpravo. Pokud byste šli stále rovně, dojdete ke korytu potoku Chvalka. Širší cesta se záhy změní v asfaltovou cyklostezku, která vás dovede k unikátnímu kruhovému objezdu pro cyklisty. Zde můžete jít vlevo zkratkou směr Dolní Počernice, ale zajímavější je pokračovat přímo, souběžně se zástavbou po pravé ruce.

 
 2,2 km

odbočka

Přibližně po jednom km chůze je odbočka vlevo mírně dolů, směrem k chatové osadě.

2,9 km

rybník Martiňák

Cesta vás dovede k rybníku Martiňáku, známému také pod jménem Čeněk. Kolem nepražné kolonie se slepicemi projděte přes hráz rybníka a za ní odbočte vpravo zahrádkářské osadě, kterou zprava obejdete.

 rybník Martiňák
3,4 km

odbočka k PP V Pískovně

Na konci osady je malé prostranství, kde se otáčí automobily a informační tabule naučné stezky. Zde můžete udělat odbočku k Přírodní památce V Pískovně, kterou naleznete asi 200 po levé straně. Samotná trasa pokračuje přímo rovně, za infotabuli po cestě mezi šípkovými keři. To již vstupujete na pozoruhodné území nově vybudovaného suchého poldru Čihadla, kterým asi v délce jeden km budete procházet.

Přírodní památka V Pískovně

suchý poldr Čihadla

4,5 km

můstek

Cestou podél meandrů a tůní dojdete k můstku a informační tabuli. Pokud byste odbočili vlevo, dojdete do Hostavic, ale vaše cesta směřuje vpravo k lesu. Zde najdete pohodlnou a širokou cestu s lavičkami, po ní odbočte vlevo.

 
5,2 km

hráz

Lesem dojdete pohodlně ke kynologickému cvičišti a za ním k hrázi. U výpustního zařízení je infotabule, kde naleznete řadu informací o samotném suchém poldru Čihadla. Od hráze pokračujte rovně, do zástavby Kyjí, kudy projděte uličkou Za Rokytkou až na její konec u ulice Broumarské.

 
6,1 km

ul. Broumarská

Přejděte rušnější Broumarskou, ale ještě než budete pokračovat dále, můžete udělat odbočku vlevo k nedalekému kostelíku sv. Bartoloměje. Další cesta vede po hrázi, patřící ke Kyjskému rybníku.

 kostelík sv. Bartoloměje

 Kyjský rybník

6,4 km

ul. Tálinská

Na konci hráze vede kolmo ulice Tálinská, kterou kolmo přejděte a jakmile to bude možné, vstupte do lesa a směřujte na jeho vrcholek, kde vede po hřebeni lesní cesta. Vystoupat také můžete ulicí Černickou a Zdobnickou.

 
7,5 km

dětské hřiště

Příjemnou cestou po hřebenu lesu Aloisov dojdete k dětskému hřišti, odkud je pěkný výhled na Kyjský rybník. Cesta vede stále po hřebeni, na jehož konci sejdete prudčeji ke komunikaci Oborské.

les Aloisov
8,0 km

Oborská

Další vaše cesta již vede opět po asfaltu, a to vpravo do ulice V chaloupkách a Hloubětínské. Minete po levici sportoviště a za ním je již vidět zámeček.

8,6 km

zámeček

Před zámečkem v Hloubětíně je nenápadné schodiště směřující vlevo dolů, které vás dovede pod přírodní památku Pražský zlom. Nyní již jen zbývá odbočit vpravo a podél rušné Průmyslové dojdete k Poděbradské ulici, kde můžete nasednout na tramvaj.

zámeček v Hloubětíně

Přírodní památka Pražský zlom

9,5 km

metro Hlobětín

Jestli dáte přednost metru, pokračujte vlevo po Poděbradské ulici a záhy dojdete na konec tohoto výletu, tedy ke stanici metra Hloubětín.

stanice metra Hloubětín


Zajímavosti

0 km  Sídliště Černý Most
 Metro Černý Most

Sídliště vznikalo, a vlastně ještě vzniká v jednotlivých etapách od roku 1980, kdy bylo dokončeno prvních asi 1780 bytových jednotek. Celé sídliště by po svém definitivním dokončení mělo mít okolo 7270 bytů.

 

2,9 km  Martiňák
 Rybník Martiňák (1) Rybník Martiňák (Čeněk)

Rybník napájený potoky Chvalka a Svépravickým. V této oblasti bývala rozsáhlá rybniční soustava, zrušená v 19. století. Vlastní rybník Martiňák byl obnoven v polovině minulého století a v roce 2010 byla dokončena jeho poslední revitalizace. V roce 1990 byl rybník a jeho okolí vyhlášen „Oblastí klidu Klánovice – Čihadla“ (Pozn.: dnes Přírodní park Klánovice-Čihadla).

 

3,4 km  Přírodní památka V Pískovně
Začátek PP V Pískovně PP V Pískovně

V místech současné přírodní rezervace probíhala těžba písku až do konce 19. století. Po té byl prostor postupně zaplaven Svépravickým potokem. Současný stav je dílem náletových rostlin, zbytky odumřelých stromů pak ční z vody dodnes. Rezervace má rozlohu 30 hektarů, byla vyhlášena v roce 1968 a chrání mokřadní společenstva, zároveň se jedná o významné hnízdiště ptactva.

 

5,2 km  suchý poldr Čihadla
 Suchý poldr Čihadla Suchý poldr Čihadla (1)

Suchý poldr Čihadla je vodní dílo na říčce Rokytce sloužící k zachycování povodňových vod. Poldr vznikl v letech 2007 až 2008, kdy byla odstraněna betonová koryta a vytvořen přírodní, meandrující tok s tůněmi.

 

6,1 km  kostel sv. Bartoloměje
 

Starobylý kostel pochází z období 1227 až 1236. Kostel stojí na místě kaple, která stála u tvrze. Jedná se o jednolodní románskou stavbu pevnostního charakteru. Kostel tedy v případě potřeby mohl sloužit jako pevnost, útočiště pro obyvatele z okolí.

 

6,1 km  Kyjský rybník
 Kyjský rybník

Další z řady rybniční soustavy (obdobně jako Martiňák), která zde byla založena pravděpodobně již ve 14. století. V letech 2007 až 2008 bylo provedeno odbahnění Kyjského rybníku, ke kterému bylo využito sacího bagru.

 

7,5 km  les Aloisov
 Vyhlídka z Aloisova

Název lokality je odvozován od jména obce, která zde byla založena v roce 1812. V té době zde bylo panství generála Aloise z Lichtensteina. Současný les byl vysazen v druhé polovině minulého století a v současnosti je obhospodařován způsobem, který má co nejvíce připomínat přirozené přírodní poměry.

 

8,6 km  zámeček v Hloubětíně
 Hloubětínský zámeček

Zámeček stojí na místě původní tvrze, vypálené v roce 1648 Švédy. V 70. letech 19. století zakoupil pozemek zemský advokát V. Linhart a postavil si zde rodinné sídlo v podobě novobarokní vily. Následně se majitelé často střídali, a rovněž zámeček prodělal změny až na současnou novogotickou podobu. V současnosti zámeček vlastní, tak jako před válkou, židovská obec, která jej pronajala soukromému zdravotnickému zařízení.

 

8,7 km  přírodní památka Pražský zlom
 Pražský zlom

Přírodní památka chrání jediný odkryv prvohorního Pražského zlomu, což je významná porucha zemské kůry. Území bylo jako chráněné vyhlášené v roce 1988 a rozkládá se na ploše 0,36 hektaru.

 

9,5 km  stanice metra Hloubětín
 

Stanice Hloubětín byla otevřena v říjnu 1999, tedy zhruba o rok později než okolní stanice na trase B. Vlaky jezdí pod raženou stanicí v hloubce asi 26 metrů.

 


Zhodnocení pro cyklisty

Trasa, jako celek, není pro jízdu na kole příliš vhodná. Cyklisté se na ní setkají jak s velmi kvalitními cyklostezkami, především na jižním okraji sídliště Černý Most směrem k Dolním Počernicím, ale také s úseky pro jízdu nevhodnými. Průjezd poldrem Čihadla by mohl dělat potíže, zvláště po deštích, kdy jsou zdejší cesty podmáčené.

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 57924 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru