ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.4: Střížkov - Palmovka aneb Parky a skály Prahy 8 a 9

trasa STŘÍŽKOV - PALMOVKA, ilustrační foto (park Podvinní) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.4 - Střížkov-Palmovka, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


Úvod

Trasa, která vám představí, ovšem pokud nejste místa znalí, nečekané přírodní scenerie, ale také lidmi vytvořené parky a zahrady. V podstatě celý výlet vede stranou ruchu velkoměsta, buď klidnou zástavbou nebo přírodou.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Jako celek je trasa pro kočárky nevhodná.

Místy náročnější trasa na převýšení.

Trasa jako celek není na kole průjezdná.

Problémem jsou několikery schody a stoupání k Proseckým skalám.


Průběh trasy

Stanice metra Střížkov – park Přátelství – Flajšnerka – bobová dráha – U Pekařky- PP Prosecké skály – Košinka – Thomayerovy sady – stanice metra Palmovka.

Celková délka trasy od 9 do 11 km, záleží na tom, jak důkladně budete procházet jednotlivé parky na trase.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

stanice metra Střížkov

Začátkem trasy je pozoruhodná stanice metra Střížkov, na tu přímo navazuje zelená pláň a za ní je neméně zajímavý Park přátelství, kterým protéká umělá řeka s vodopádem. Celým parkem projdete a těsně před koncem odbočte vpravo do ulice Litoměřické.


Park přátelství

 1,2 km

ul. Litoměřická

Po levé straně, na sloupech veřejného osvětlení se poprvé setkáte se značkou (bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou) zdejší naučné stezky, která vás bude následující kousek cesty doprovázet. Hned na začátku ulice je po levé straně budova TJ Sokol Praga a rovněž i příslušná informační tabule, kde je rovněž zakreslen průběh stezky, klikatící se Prahou 9. Další cesta vede vlevo bokem, do zklidněné zóny.

 naučná stezka
 1,4 km

kostel

Po levé straně nově upravené uličky U proseckého kostela stojí kostelík sv. Václava a rovněž informační tabule naučné stezky. Sledováním značek naučné stezky prokličkujete kolem dalších zdejších zajímavostí k ulici Prosecké, kterou kolmo přejdete a sejdete dolů po schodech ulicí Na Jetelce, podejdete silnici a vstoupíte do parku, který byl dříve zahradou usedlosti Flajšnerka.

 kostelík sv. Václava

usedlost Flajšnerka

1,8 km

Flajšnerka

parkem vede přímo dolů chodník, který vede pod estakádou a končí před podchodem k železniční stanici Praha Vysočany. Zde odbočte vpravo do slepé komunikace U vinných sklepů.

 
 2,5 km

rozcestí

Před koncem ulice je rozcestí, kde hlavní komunikace odbočuje vlevo pod trať. Pokud odbočíte tímto směrem, jste na kraji pozoruhodného parku Podvinní, který rozhodně stojí za procházku. Samotná trasa však opouští asfaltovou komunikaci a začíná stoupat po přírodních schodech vpravo nahoru, po své pravici budete mít areál bobové dráhy. I zde se setkáte se značením naučné stezky.

 park Podvinní
 2,9 km

konec stoupání

Na konci stoupání, nedaleko horní části bobové dráhy vede další cesta vlevo, podél lesa, po pravici minete kynologické cvičiště a pokračujete dále lesem. V jednom místě se přímo proti vám objeví nečekaný výhled na Pražský hrad.

 
3,4 km

zahrádkářská osada

Končí mírně klesající cesta lesem a začíná zahrádkářská osada, kde v první ulici odbočíte vpravo do ulice Na Labuťce I., kterou sejdete dolů k hlavní ul. Prosecké, kterou takřka kolmo přejdete a pokračujete rovně do kopce ulicí U Pekařky, a to až na její konec.

 
3,9 km

AC Sparta 1890

Na konci ul. U Pekařky je rozcestí, přímo rovně je brána oplocení rozsáhlého bývalého lomu. Pokud odbočíte vlevo, dojdete záhy do malého parku s altánkem, trasa však vede pryč ze zástavby, tedy vpravo kolem sportoviště, nahoru k lesíku.

 
4,1 km

vstup do lesa

Na konci ulice U Pekařky, tedy za sportovištěm vstupujete opět do přírody. Cesta se klikatí serpentinami vlevo nahoru, minete malé jezírko a stále stoupáte lesem po neznačené cestě až ke značce přírodní památky Prosecké skály.

Přírodní památka Prosecké skály
4,3 km

Prosecké skály

Na vrcholku stoupání se setkáte s lákavou pěšinkou, které vede po vrstevnici, tedy kolmo k cestě, po které jste přišli. Pokud si chcete prohlédnout nejhezčí partie Proseckých skal, musíte odbočit asi 200 metrů vpravo. Pokud byste pokračovali tímto směrem, vrátíte se do míst, kde jste před nedávnem šli, tedy k ulici Na Jetelce. Ovšem jdeme dále, tedy vlevo od Proseckých skal po vrstevnici. Po své levé ruce budete mít zbytky oplocení zaniklého lomu, po pravici uslyšíte hluk provozu v ulici Na stráži.

4,9 km

ul. Na stráži

Pěšinka nad lomem náhle končí a rozdvojuje se, vy pokračujte vpravo do svahu k novému rodinnému domku, a tím i k ulici Na stráži. Před vámi je nedlouhý průchod ruchem velkoměsta, který vás ale opět dovede do přírody městského parku. Pokračujte vlevo dolů ulicí Na stráži, až dojdete na rušnou křižovatku, přesněji na náměstí Na stráži.

5,5 km

Zenklova ulice

Přes ruch náměstí Na stráži vás bezpečně převedou přechody se světelnou signalizací, přejděte náměstí takřka rovně ve směru, v kterém jste k němu přišli. Dojdete k rohu ulice Chlumčanské, po ní vlevo dolů.

5,9 km

park Košínka

Na konci ulice Chlumčanské na vás opět čeká příroda, konkrétně velice příjemný park Košínka, procházka zde jistě stojí za to, navíc zde vedou dvě naučné stezky a je zde i malá geologická expozice. Po západním okraji parku vedou Korábské schody, které vám případně další cestu mohou zkrátit, protože pod nimi je podchod pod železniční tratí, který je vaším dalším cílem.

6,1 km

U Meteoru

Za pochodem pod tratí začíná ulice, spíše chodník U Meteoru. Po pravé straně budete mít oplocenou travnatou plochu, jde o ojedinělou (na Prahu) psí louku. Jakmile skončí oplocení, odbočte vpravo ke zdi, za kterou stojí honosná Grabova vila. Pokud tudy půjdete v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin, neváhejte a vstupte, čeká na vás velice pěkná zahrada. Po prohlídce zahrady se vraťte na ul. K Meteoru a pokračujte v původním směru.

Grabova vila
6,5 km

kostel sv. Vojtěcha

Zanedlouho dojdete ke kostelu sv. Vojtěcha, obejdete budovu TJ Sokol a odbočte vpravo do uličky U libeňského zámku. Samotný Libeňský zámek bude po vaší levici. Vystoupáte až na konec uličky, kde vstoupíte do poslední zelené enklávy na dnešní vycházce.

Libeňský zámek

6,8 km

Thomayerovy sady

Procházku Thomayerovými sady vám zpříjemní zdejší naučná stezka, která vás dovede až dolů k Vltavě a ke komunikaci U Českých loděnic. Po pravé ruce budete mít koryto Rokytky, minete její protipovodňový uzávěr a jste na Elsnicově náměstí.

7,8 km

Zenklova ulice

Blíží se konec vycházky, protože z Elsnicova náměstí pokračujete vpravo po Zenklově ulici, která vás dovede ke stanici metra Balabenka, kde je pro tentokrát konec.


Zajímavosti

0 km  stanice metra Střížkov
 

Unikátní je především stavba nad vlastní stanicí, která je v hloubce pouze 6,3 metru, ale skleněná budova stoupá vysoko nad ní a připomíná buď velrybu nebo kapku vody. Součástí architektonického řešení stanice jsou i různé můstky, výtahy, vzpěry, fontány atd. Rozpětí kovových nosníků, které drží celou stavbu, je 150 metrů. Autorem návrhu stanice je architekt Patrik Kotas.

 

0 km  Park přátelství
 Park Přátelství

Park vnikl v letech 1976 až 1978 v souvislosti s výstavbou sousedního sídliště. Má rozlohu 11 hektarů a jeho páteří je umělá řeka, která vytváří zákruty, jezírka, peřeje a dokonce i jeden vodopád. V roce 2008 byla provedena celková oprava parku, včetně vodního díla. V parku naleznete řadu laviček a neobvyklých zákoutí k odpočinku.

 

1,2 km  naučná stezka v Praze 9
 Tabule na NS po Praze 9

Přes osm km dlouhá naučná stezka provází po přírodních a kulturních zajímavostech Prahy 9. Na trase stezky je celkem 21 zastávek s informačními panely, které vás seznámí se zajímavostmi pražských čtvrtí Vysočany, Prosek a Střížkov.

 

1,4 km  kostel sv. Václava
 Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava byl dle legendy založen již v roce 970, ale ve skutečnosti je původní románská bazilika až z druhé poloviny 11. století. Současnou podobu získal kostel v roce 1931. Barokní výzdoba byla odstraněna v roce 1965. Ke kostelu patří i sousední raně klasicistní fara a zrušený hřbitov.

 

1,8 km  Flajšnerka
 Usedlost Flajšnerka

Původně zemědělská usedlost, která vznikla na místě vinic ze 14. století. Další dějiny této usedlosti nejsou známy, až záznamy z 19. století, kdy k Flajšnerce patřilo 61 hektarů pozemků. Vlastní budova byla v 19. století přestavěna na neorenesanční vilu, a tak se dochovala dodnes.

 

2,5 km   park Podvinní
 Park Podvinní

Park s mnoha zajímavými prvky, vznikl v období 1997 až 1998. Naleznete zde nejen dětská hřiště, altánek, jezírka, ale také mohutný kamenný útvar Ještěrčí hřbet s vyhlídkou nad vodopádem, hradištěm a amfiteátrem.

 

4,1 km  Přírodní památka Prosecké skály
 Prosecké skály

Pískovcové skály na Proseku jsou chráněny od roku 1968 na ploše 2,3 hektaru. Součástí přírodní památky jsou i podzemní prostory, které vznikly těžbou písku, a které jsou nyní obývány některými zvláště chráněnými druhy netopýrů.

 

6,1 km  Grabova vila
 Grabova vila

Budova vznikla v 90. letech 19. století jako sídlo rodiny podnikatele M. Graba, který vlastnil sousední továrnu na koberce a voskované plátno. V důsledku hospodářské krize musela být vila prodána a následně zde byl luxusní pension pro mladé dívky. Po válce zde byl dětský domov, střední škola a v současnosti zde působí některé odbory Úřadu m. č. Praha 8.

 

6,5 km  Libeňský zámek
 

Zámek stojí na místě tvrze z roku 1437, postupně přestavěné na zámek, který však roku 1632 zcela vyhořel. Raně barokní stavba však byla poničena v průběhu válek v letech 1756 až 1763. Současná stavba začala vznikat po roce 1770, jako dílo architekta J. J. Prachnera.

 


Zhodnocení pro cyklisty

-

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 54102 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru