ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.11: Zličín - Radlice aneb Přes stolovou horu do banky

trasa ZLIČÍN - RADLICE, ilustrační foto (Jezírko u prameniště Motolského potoka) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.11 - Zličín-Radlice, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


Úvod

Zajímavá trasa, která vás vyvede od nákupních středisek, přes několik přírodních památek a starých usedlostí zpět do prostředí moderního velkoměsta.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Pro výlet s kočárkem vhodná trasa, pouze od ulice Evropské je potřeba zvolit alternativní trasu.

Vhodná trasa bez větších technických komplikací či dlouhých stoupání.

Trasa vhodná pro jízdu na kole.

Pouze od ulice Evropské je potřeba zvolit alternativní trasu.


Průběh trasy

Metro Zličín – dvůr Háje – Vidoule – usedlost Bulovka – Malvazinky – Radlice

Celá trasa měří asi 11 km

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

Kolejiště metra na ZličíněZačátek trasy je u stanice metra Zličín, z které vede jen jeden výstup. Od metra pokračujte vlevo nahoru k ulici Řevnické, po ní rovně a na druhém světelném přechodu vlevo k ulici Sárské.

 

 0,2 km

ulice Sárská

Ulice SárskáUlice Sárská vede souběžně s kolejemi metra po levé straně, tudy pokračujte nad kolejemi.

 
1,0 km

odbočka do údolí

Po pravé straně budete mít celou dobu zakrytá parkoviště, po levé oplocení a zelené údolí. Jakmile parkoviště skončí, po levé straně skončí rovněž oplocení a je zde i pěšinka do údolí. Tudy sestupte, po levé straně je vyhlídka na jezírko s pískovcovými stěnami, vaše trasa pokračuje přímo dolů k vlastnímu Motolskému potoku a u něj vpravo, kolem dětského hřiště.

 
 1,4 km

silnice

Parková cesta končí na úrovni dětského hřiště u závory, za kterou kolmo překročíte silnici vedoucí k betonárce. Na opačné straně je další závora a za ní pokračujte dále. Po pravé straně bude suchý poldr, tedy nenapuštěná vodní nádrž. Přejděte po její hrázi směrem k zástavbě.

 
 1,8 km

ulice Vstavačova

Vstoupíte mezi vilky a do ulice Vstavačovy, která vás dovede k rušné ulici Jeremiášová.

 
 2,2 km

ulice Jeremiášová

Nedaleko vyústění, po levé straně je přechod pro chodce, který využijte a dále pokračujte vlevo dolů, k železničnímu mostu.

 
 2,5 km

schody

Těsně před železničním mostem jsou po pravé straně schody vedoucí na parkoviště a na ně navazuje úzká pěšinka podél plotu, stoupající k železniční trati, kdeje již širší cesta, vedoucí podél kolejí.

 
 2,6 km

kaple

V těsném sousedství tratě a oplocení stojí takřka zcela ukryta barokní kaple Nalezení sv. Kříže. Další cesta vede stále podél ohrady a vpravo.

kaple Nalezení sv. Kříže
 3,3 km

dvůr Háje

Po levé straně bude zahrádkářská kolonie a vpravo plechová ohrada. Asi po 300 metrech zahrádky skončí a vystřídá je dvůr Háje a rovněž i přírodní památka U Hájů. Odbočte vlevo od ohrady k budovám dvoru a na úrovni nároží odbočte vpravo po cestě do lesa. První metry vedou po betonových panelech, ale následně budete klesat po lesní cestě.

dvůr Háje

Přírodní památka U Hájů

3,5 km

rybník

Cesta vás dovede k rybníku Brouček, pokračujte vpravo přes hráz a za ní vlevo, nad pravým břehem Motolského potoka. Přibližně po 300 metrech dojdete k první vilce, pokračujte stále rovně, pod domky. Pěšinka končí a vy musíte odbočit vpravo mezi domky do ulice Za Mototechnou.

rybník Brouček
3,9 km

schody

Z ulice Za Mototechnou odbočuje po pravé straně nenápadné úzké schodiště, vedoucí mezi oplocením rodinných domků. Vystoupáte po něm do ulice Okruhové.

4,2 km

ulice K Hájům

Na konci ulice Okrouhlé odbočte vlevo do ulice K Hájům. Asi po 200 metrech budete podcházet sloupy vedení VVN. Po levé straně, pod nejbližším sloupem je piknikové místo a vedle něj prolézačka v podobě velkého dřevěného letadla, které slouží dětem jako prolézačka.

5,2 km

křižovatka

Ulice K Hájům vás pohodlně dovede k velké světelné křižovatce s ulicí Bucharovou, kterou kolmo přejděte. Na opačné straně začíná rozsáhlá volná plocha, kam směřují vaše další kroky a kudy prochází řada neznačených cest. Správný směr vám pomůže udržet okraj lesa, který si držte po své levé ruce.

5,9 km

asfaltová cesta

Přírodní cesta se na krátký úsek změní na panelovou cestu. Stále jdete tak, abyste sledovali les, cesta se změní na asfaltovou silničku, která vede stále rovně, mezi poli, zde se od lesa poněkud vzdálíte.

6,6 km

vodárna

Pohodlná a rovná cesta vede kolmo k vodárenskému objektu a zde je rozcestí. Odbočte vlevo po polní cestě zpět k lesu, obejdete tak areál Střední technické školy hl. m. Prahy a za oplocením odbočte vpravo.

6,8 km

podél lesa

Obcházíte areál školy, po levé straně bude opět les, po jehož okraji půjdete. Zhruba za koncem oplocení, se po levé straně, tedy podél lesa, objeví pěšinka se zbytky betonového plůtku, který na několika místech vystřídá ocelové zábradlí, podél kterého sejděte dolů.

7,2 km

žlutá turistická značka

Ocelové zábradlí vás doprovodí k asfaltové cestě jdoucí po vrstevnici, kde vede žlutá turistická značka KČT. Zároveň jste se dostali na území PP Vidoule. Další cesta sleduje žlutou značku směrem vpravo do na konec lesa k ulici Na Pomezí, zde vlevo podél nových bytových domů, tedy společně se žlutou značkou.

PP Vidoule
7,9 km

ulice Beníškové

Z ulice Na Pomezí odbočte vpravo k autobusové zastávce linky č. 123 Průchova. Těsně za zastávkou začíná ulice Lukavského, která vede novou zástavbou.
Nová zástavba u ulice Lukavského

8,1 km

cyklostezka

Z ulice Lukavského vpravo odbočuje cyklostezka, po které pokračujte. Vlevo budete mít zahrádky řadových domků, vpravo pak stráň. Cyklostezka podchází tunelem železniční násep a klesá k ulici Jinonické. Těsně za tunelem vlevo stoupá prudší pěšinka směrem k usedlosti Šmukýřka.

usedlost Šmukýřka
8,8 km

ulice Jinonická

Ulicí Jinonickou odbočte vlevo dolů a u prvního domu na pravé straně ulice začíná mírně stoupající cesta se zákazem vjezdu.

8,9 km

odbočka

Z Jinonické odbočte vpravo a pokračujte lesem k zástavbě a ulici Trachtově.

9,2 km

ulice Trachtova

Na konci stoupání odbočte podél vilek vpravo a na konci ulice Trachtovy pokračujte přímo po malé pěšince přes louku se zaniklým dětským hřištěm.

9,4 km

usedlost Bulovka

Pěšinka vás dovede k zadnímu vjezdu do usedlosti Bulovka. Přímo od vrat pak pokračujte rovně po nezpevněné širší cestě.

usedlost Bulovka
9,6 km

ulice Peroutkova

Přejděte kolmo ulici Peroutkovu, zde pokračujte rovně do ulice Od Vysoké, která vás dovede ke zdi hřbitova po levé straně.

9,8 km

hřbitov

Okolo celého hřbitova vede pohodlná pěšinka, která vás dovede až nároží zdi a nové bytové výstavby a Klímovy ulice.

10,2 km

rozcestí

Na rohu hřbitova se můžete rozhodnout jak dále.

Pokud půjdete dále podél zdi, dojdete ke vstupu do hřbitova Na Malvazinkách vzdáleného odtud asi 300 metrů, kde rovněž můžete výlet ukončit, protože je zde autobusová zastávka linky 137.

Pokud se rozhodnete pokračovat po prohlídce hřbitova dále, od rohu zdi a ulice Klímovy vede mezi stromy dolů pěšinka, která mine zbytky usedlosti Farkáň (10,4 km) a dovede vás před rozsáhlou budovu banky. Před moderním objektem banky stojí malý kostelík sv. Jana Nepomuckého. A to jste již na konci výletu, tedy u stanice metra Radlická.

hřbitov Na Malvazinkách

usedlost Farkáň

kostelík sv. Jana Nepomuckého


Zajímavosti

2,6 km  kaple Nalezení svatého Kříže
 Kaple nalezení sv. Kříže

Kaple byla postavena na památku vítězství vojsk Marie Terezie, když v roce 1742 porazila armády francouzsko-bavorské. Kaple vznikla údajně dle návrhu K. I. Dientzenhofera.

 

3,3 km  dvůr Háje
 

Usedlost známá také jako Hajčí dvůr. Od roku 1986 je objekt památkově chráněn. Usedlost nechal do současné podoby upravit v roce 1836 Leopold Lämmel, který byl prvním ředitelem České spořitelny.

 

3,3 km  PP U Hájů
 PP U Hájů

Přírodní památka je tvořena mělkým údolím, které se zařízlo do hornin středního ordoviku, které jsou staré asi 470 milionů let a má rozlohu 6,6 hektarů. Jsou zde chráněná mokřadní luční společenstva. Zajímavostí lokality je, že se zde v 19. století těžilo černé uhlí.

 

3,5 km  rybník Brouček
Rybník Brouček

Správný název je retenční nádrž U Hájů – Brouček, protože původní rybník byl koncem 70. let 20. století přestavěn na retenční nádrž. V roce 2007 došlo k odbahnění a opravě objektu. Do nádrže stékají především dešťové vody z rozsáhlého areálu nad ní.

 

7,2 km  PP Vidoule
Skály na okraji Vidoule Skály na okraji Vidoule

Přírodní památka o rozloze 6,7 ha byla vyhlášena v roce 1988. Jedná se o významný krajinný prvek, tvořený tabulovou horou, která je zbytkem rozsáhlé plošiny, vytvořené druhohorními usazeninami. Severní část chráněného území tvoří až 30 metrů vysoké pískovcové stěny.

 

8,1 km  usedlost Šmukýřka
 Usedlost Šmukýřka

Jméno Šmukýřka je ve viničných horách poprvé připomínáno v roce 1695, ale vlastní usedlost je doložena až k roku 1713. Dnešní podoba usedlosti vznikla klasicistní přestavbou okolo roku 1820. Jméno Šmukýřka je odvozené od povolání původního majitele, který se živil jako obchodník se šmuky, tedy s ozdobami, tedy klobouky, čepicemi, peřím, rukavicemi, ale také se zbraněmi.

 

9,4 km  usedlost Bulovka
 Usedlost Bulovka

Původně viniční usedlost je připomínána již ve 14. století pod jménem Pavlačka. Současné jméno má usedlost od konce 18. století podle svého majitele Ferdinand Bully, který dal jméno rovněž Bulovce v Libni.

 

10,2 km  hřbitov Na Malvazinkách
 Cesta okolo zdi hřitova Malvazinky

Hřbitov byl založen v roce 1876, a to nákladem města Smíchova. Uprostřed stojí pseudorománský kostel sv. Filipa a Jakuba. Na hřbitově je pochován spisovatel Jakub Arbes s rodinou, herec Ferenc Futurista, kreslíř a spisovatel Ondřej Sekora, tvůrce Ferdy Mravence a další významné osoby.

 

10,4 km  usedlost Farkáň
 

Usedlost známá též pod jménem Malá, její poslední podoba byla z poloviny 19. století, ale nyní zde naleznete již jen zbytky základů a zdiva. Původní usedlost byla tvořena třemi budovami, které již v 70. tech minulého století byly v rozvalinách.

 

10,7 km  sv. Jan Nepomucký
 

Kostelík, spíše kaple postavená v roce 1722. V sousedství mohutného moderního objektu se jedná o velmi skromnou, ale o to působivější památku na původní Radlice, které jsou jako ves připomínané k roku 1285.

 


Zhodnocení pro cyklisty

Trasu lze na kole absolvovat, pouze v několika krátkých úsecích dojde na tlačení, či přenášení kola. Jedná se především o schody z Jeremiášovy ulice ke kapli Nalezení sv. Kříže, dále schody z ulice Za Mototechnou, které se však dají objet ulicí V borovičkách. Rovněž nedlouhý, asi 200 metrů, úsek od nádrže Brouček není pro jízdu na kole vhodný, protože bývá silně podmáčený.

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 54555 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru