ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady

Zahrada Kinských

[ Úvodní popis Základní charakteristika Orientační mapa Ostatní mapy ZajímavostiFotogalerie další ]

 Zahrada Kinských - Letohrádek

Zahrada vily Kinských patří mezi významná evropská krajinářská díla. Veřejnosti je v současné době přístupná bez omezení a je využívána ke krátkodobé rekreaci, procházkám, jako pěší spojnice i pro studijní účely.
Zahradu vily Kinských dal na místě bývalých vinic kláštera plaských cisterciáků v roce 1828 vybudovat kníže Rudolf Kinský v anglickém krajinářském slohu. Zahrada se nachází na jihovýchodním svahu Petřína severně od Holečkovy ulice, hlavní vstup vede z náměstí Kinských. Vyhodnocení půdorysného a prostorového rozvrhu zahrady nasvědčuje, že byla vytvořena podle zásad vyspělé krajinářské tvorby Humphry Reptona, propagující sounáležitost obydlí a zahrady. Později, zejména začátkem 20. století, byla upravována a doplněna dalšími stavbami a sochami. Sestává ze dvou osobitě pojednaných částí, rovinaté a rozsahem větší svažité, které jsou významné svými výhledy na město.

Upozornění, aktuality:

(probíhající a plánované práce v parku, akce pro veřejnost aj.)

Rekonstrukce Zahrady Kinských skončila, areál zve k návštěvě (TZ HMP 10.5.)

Základní údaje:

Park náležející do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Území MČ: MČ Praha 5
Katastrální území: Smíchov
Výměra (dle pasportu zeleně, 2009): 23,1 ha
Nadmořská výška: 197 - 318 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha
Správce parku: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, RVP MHMP), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Údržba parku: Pavel Míka

orientační mapka (poloha v Praze) - komplex zahrad vrchu Petřína a zahrada Kinských

Přístupnost pro veřejnost, vstupy do parku, spojení pěšky a MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

 Vstupy do zahrady, spojení MHD:

Bezbariérové vstupy:

  • z náměstí Kinských (tram. č. 6, 9, 14 - zastávka „Švandovo divadlo“),
  • z ulice Šermířská (bus 176 a 191 - zastávka „Stadion Strahov“ a bus 143 - zastávka „Stadion Strahov“ nebo „Koleje Strahov“) - bezbariérové, ale strmý svah;
  • z parku Růžový sad na Petříně,

Vstupy do parku se schody:

  • z ulice Na Hřebenkách;
  • několika průchody v Hladové zdi ze sousední zahrady Nebozízek;
  • „myší dírou“ z Holečkovy ulice (bus 176, zastávka "Kobrova")

Návaznost na trasy metra:
Trasa B, stanice Anděl - dále tram (6, 9, 14) nebo pěšky;

 

Informace, kontakt:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru),
Ing. Romana Herkusová, tel.: 236 00 5816, e-mail: romana.herkusova@praha.euOrientační mapa:

1 letohrádek Kinských, 2 zvonička, 3 pomník herečky Hany Kvapilové, 4 „Švýcárna“, 5 bývalý domek správce zahrady, 6 dolní jezírko se sochou Herkula a 8 horní jezírko se sochou lachtana (obě jezírka jsou napájena vodou z místních štol), 7 dřevěný pravoslavný kostelík sv. Michala, Boží muka, 9 vodní schody, 10 vyhlídka, 11 Hladová zeď s bastionem, 12 úsek barokního opevnění, 13 mišpulový sad,  14 pískovcové skalní výchozy, 15 "dolní" dětské hřiště, 16 "horní" dětské hřiště, 17 kašna ve zdi,  vstupy do zahrady

Zahrada Kinských - orientační mapka (náhled)


Zajímavosti

Letohrádek Kinských (1)

 Letohrádek v zahradě vily Kinských  Letohrádek Kinských, nově též zvaný Musaion, je předměstská klasicistní vila z 19. století. Zámek nechal v letech 1827-1831 vystavět kníže Rudolf Kinský na místě zpustlých vinic cisterciáckého kláštera v Plasích, na pozemcích, které jeho matka kněžna Růžena Kinská odkoupila v roce 1799. Reprezentativní empírový letohrádek byl zbudovaný dle projektu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Od roku 1901 je sídlem Národopisného muzea zaměřeného na tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska. více
GPS souřadnice: 50°4'36.840"N, 14°23'55.490"E


 Hladová zeď (11)

Petřín - Hladová zeď Tuto hradbu nechal vybudovat v letech 1360 - 1362 český král a císař Karel IV. jako stavbu posilující opevnění Menšího Města pražského (Malá Strana) a rovněž Pražského hradu proti případnému útoku ze západní a jižní strany. Název Hladová se objevil až později a odvozuje se od hladomoru z roku 1361, kdy patrně část chudiny našla jistotu výdělku v těch krušných časech na stavbě opevnění. více
GPS souřadnice: 50°4'50.520"N, 14°24'5.530"E.


Pomník Hany Kvapilové (3)

Hana Kvapilová, obdivovaná a milovaná herečka Národního divadla, zemřela v roce 1907. Jan Štursa pracoval na této plastice od roku 1909 více než tři roky a při hledání koncepce pomníku se rozhodl pro klasičtější a tradičnější pojetí. Postava jedné z nejznámějších rolí Kvapilové Paní z námoří (Henrik Ibsen) sedí mírně zakloněna v křesle. Pomník, který do mramoru přivezeného z tyrolského Laasu vysekal Štursův dvorní kameník Otakar Velínský, byl osazen u jižní zdi zahrady Kinských v roce 1914. více
GPS souřadnice: 50°4'35.699"N, 14°23'56.906"E.


Švýcárna (4)

Švýcárna vznikla v době stavby letohrádku Kinských. Leží vpravo od pěšiny vedoucí k letohrádku z náměstí Kinských. Budova je využívána Národním muzeem. více
GPS souřadnice: 50°4'42.480"N, 14°24'7.539"E


Dolní jezírko se sochou Herkula (6)

Dolní jezírko se sochou Herkula v zahradě vily Kinských Vodovod zásobující letohrádek a přilehlé pozemky vodou nechal vybudovat kníže Rudolf Kinský v letech 1829-1831. Využil vyvěrajících podzemních pramenů a jejich vydatnost zvýšil vybudováním štol. Toto zajímavé soukromé dílo napájelo tehdy tři velké kašny, dvacet tři kašen malých a tři jezírka. V jezírku je umístěna socha Herkula. Jedná se o raně barokní pískovcovou sochu z konce 17. století, která byla do zahrady přenesena v roce 1938 z Kampy. více
GPS souřadnice: 50°4'39.908"N, 14°23'53.722"E

Horní jezírko se sochou lachtana (8)
Horní jezírko se sochou lachtana v zahradě vily Kinských Jan Lauda (1898-1959) vytvořil řadu plastik zvířat, z nichž k nejzajímavějším patří Čáp v zahradě Šternberského paláce na Hradčanech. Sochařsky ještě kvalitnějším dílem je Lachtan z roku 1936, který existuje v několika bronzových odlitcích. Jeden z nich byl umístěn v roce 1953 do horního jezírka zahrady Kinských. více
GPS souřadnice: 50°4'44.689"N, 14°23'53.078"E

Dřevěný kostelík sv. Michala (7)
Pravoslavný kostel sv. Michala v Zahradě Kinských (autor fotografie Jiří Šebek) Trojvěžový kostel sv. Michala sloužil sakrálním účelům původně v obci Velké Lúčky na Podkarpatské Rusi poblíž Mukačeva a po roce 1793 v obci Medvedevcy. V roce 1929 slavila Československá republika svatováclavské milénium, spojené s vysvěcením dokončené katedrály sv. Víta, a zároveň desáté výročí připojení Podkarpatské Rusi. Při této příležitosti došlo k opětovnému rozebrání kostelíka a jeho převezení do Prahy. V průběhu 90. let se kostel podařilo zrekonstruovat a konzervovat. V současné době je kostel součástí sbírek Národopisného oddělení Národního muzea v Praze. více
GPS souřadnice: 50°4'42.317"N, 14°23'53.899"E


Hranolové sluneční hodiny

V horní části Kinského zahrady při západním okraji nejvýše položeného jezírka stojí 5 m vysoký pískovcový sloup s hranolovými slunečními hodinami na vrcholu. Ve stěnách hranolu jsou vytesány reliéfní postavy Krista a ochránců před morem. Sloup pravděpodobně stával na Žižkově v blízkosti nynějšího kostela sv. Prokopa. více
GPS souřadnice: 50°4'44.688"N, 14°23'52.094"ESportovní a volnočasové aktivity

oblast komplexu zahrad vrchu Petřína v mapě Praha cyklistická-anotační obr

 

Dětská hřiště v Zahradě Kinských:
Horní dětské hřiště
GPS 50°4'40.601"N, 14°23'52.279"E
Dolní dětské hřiště GPS 50°4'45.116"N 14°24'12.092"E

Pikniková místa:
-

Národopisné muzeum (s restaurací v muzeu)

---------------------------------------------
Tipy na aktivity v okolí:

Komplex zahrad vrchu Petřína, Petřínská rozhledna, Štefánikova hvězdárna, Zrcadlové bludiště, Pražský hrad, Muzeum Kampa, Dětský ostrov, Galerie Portheimka, park Sacré Coeur.
orientační mapka okolí Zahrady Kinských

Podrobnosti na stránkách města:
ENVIS - V Praze za přírodou (envis.praha-mesto.cz/zaprirodou)
Praha sportovní (www.prahasportovni.cz)
Praha volnočasová (www.prahavolnocasova.cz)
Pražský turistický portál (www.praguewelcome.cz).

Ochrana přírody a krajiny, zeleň 

oblast komplexu zahrad vrchu Petřín v Atlasu ŽP, anotační obr


Zahrada Kinských je součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 (Praha - Petřín).

Přírodní památka Petřínské skalky
Skály a skalky jsou chráněny jako přírodní památka od roku 1988. Chráněné území má rozlohu 10,55 ha a zabírá horní část svahů Petřína v blízkosti vrcholové plošiny, přičemž obkružuje vrchol Petřína od Strahovského kláštera až k zahradě Kinských. Skalky tvořené pískovci svrchní křídy jsou pokryty lesními porosty s přirozeným rázem. Tyto polopřirozené dubohabrové lesy jsou v ostrém kontrastu s ovocnými a okrasnými zahradami v jiných částech Petřína.
GPS: 50°4'49.652"N, 14°23'59.453"E

Památné stromy v Zahradě KInských a blízkém okolí:
Platan javorolistý ve vstupním prostoru z náměstí Kinských
GPS: 50°4'44.081"N 14°24'11.833"E

Další významné stromy:
Dřezovec trojtrnný, trnovník akát ´Unifolia´, javor mléč ´Palmatifidum´, dub letní, jeřáb prostřední, jeřáb břek, lípa stříbrná.


Letecké snímky (otofotomapy)

Pohyb psů v areálu vrchu Petřína

mapa (JPEG, 1000x952 pxl)

Petrin - výřez.jpg

 

Pohyb psů v Zahradě vily Kinských je upraven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Psi v žádném případě nesmějí na dětská hřiště. V blízkosti dětských hřišť, květinových záhonů, ale také rybníků či jezírek, kde hnízdí vodní ptactvo, musejí být psi vždy na vodítku. Běhání psů bez vodítka je zakázáno i na cyklistických trasách a na některých dalších plochách. V místech, jako jsou např. rekreační louky, které lidé využívají k odpočinku, piknikům či ke hrám a kde je dovoleno vstupovat na trávu, by psi neměli kálet a měli by se pohybovat vždy v doprovodu pána. V ostatních částech parků mohou psi volně pobíhat pouze tam, kde je to označeno příslušným  piktogramem zobrazeným na informační ceduli nebo namalovaným přímo na cestě.

---------------------------------------------

WC v areálu parku

Celoročně je k dispozici 3 stálá WC v areálu dolního a horního hřiště (dle otevírací doby hřiští) a  v prostoru za letohrádkem (duben-září: 10-20 hod., list.-březen: 10-17 hod.).


FOTODOKUMENTACE - ARCHIV
Podzimní Kinská - říjen 2004, Ilustrační foto - léto 2005


starší články týkající se Zahrady Kinských:


 

Tisk 13.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 45972 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru