ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2013, tabulky


Tab. 1 - Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OZP MHMP, posuzovaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kód záměru Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
PHA052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Železné lávky 15.5.2003 16.7.2003 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA171 Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. Třeboradice (WECO) 2.1.2006 2.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano proces EIA ukončen 23.1.2013 dle   § 23, odst. 2 zákona
PHA398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, Praha 3 28.5.2007 30.10.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní areál Vídeňská, Praha - Kunratice 30.5.2007 11.1.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007 25.7.2008 EIA ano proces EIA ukončen 23.1.2013 dle   § 23, odst. 2 zákona 
PHA504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007 27.6.2008 EIA ano proces EIA ukončen 23.1.2013 dle   § 23, odst. 2 zákona 
PHA531 Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kameni, k. ú. Písnice, Praha 12 10.3.2008 24.9.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10.9.2008 27.11.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13.11.2008 2.3.2009 EIA ano 22.11.2013 vydáno stanovisko - záměr je nepřijatelný
PHA604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3.12.2008 15.5.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA610 Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k. ú. Chodov 7.1.2009 2.7.2009 EIA ano proces EIA ukončen na žádost oznamovatele 8.8.2013
PHA700 EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, k. ú. Hlubočepy 17.2.2010 7.6.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26.2.2010 9.4.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA707 Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje 11.3.2010 15.7.2010 EIA ano  8.9.2011 zveřejněna dokumentace, 19.1.2012 dokumentace vrácena k přepracování
PHA709 ODKOLEK, Praha 9, k. ú. Vysočany 17.3.2010 9.7.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA713 Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje 2.4.2010 3.9.2010 EIA ano 25.7.2013 vydáno stanovisko - záměr je přijatelný
PHA714 Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhříněves 22.4.2010 14.6.2010 EIA ano 12.1.2012 zveřejněna dokumentace, 21.5.2012 dokumentace vrácena k přepracování
PHA740 Parkování u jižního vchodu pražské ZOO, Praha 7, k.ú. Troja 31.8.2010 12.1.2011 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28.12.2010 18.3.2011 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA764 Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč  4.2.2011 21.4.2011 EIA ano 19.12.2013 dokumentace vrácena k 2. přepracování
PHA771 Betonárna Třeboradice 5.4.2011 9.9.2011 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA784 Administrativně-obchodní areál Pankrác a. s., Praha 4 §8 odst. 2 zákona 20.7.2011    30.4.2013 vydáno souhlasné stanovisko
PHA793 Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš 12.10.2011 1.3.2012 EIA ano 16.10.2013 zveřejněna dokumentace, zpracovává se posudek
PHA808 Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňová opatření“ 17.2.2012 13. 4. 2012 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA809 Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8 21.2.2012 2. 5. 2012 EIA ano 19.12.2013 zveřejněn posudek
PHA810 Areál Nanny Běchovice, Praha 21, k.ú. Běchovice 7.3.2012 4. 6. 2012 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA811 Plazza Střížkov, Praha 8 7.3.2012 25.6.2012 EIA ano 26.4.2013 - vydáno souhlasné stanovisko
PHA821 XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 30.7.2012 1. 10. 2012 EIA ano 1.11.2013 vydáno stanovisko - záměr je přijatelný
PHA823 Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11 4.9.2012 17.1.2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA824 Provizorní parkoviště Zličín – ul. K Metru, Praha 17 30.7.2012 12. 11. 2012 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA827 Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19, k.ú. Kbely 17.9.2012 12.3.2013 EIA ne  
PHA832 Rozšíření stávající ČS PHM BRUTO a.s., Bartoškova ulice, Praha 10 8.10.2012 8.1.2013 EIA ne  
PHA833 Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle 11.10.2012 27. 12. 12 EIA ano 17.12.2013 veřejné projednání, zpracovává se stanovisko
PHA834 Na Valentince – bytový dům a administrativní objekt, Praha 5, k. ú. Smíchov 12.10.2012 2. 1. 2013 EIA ne  
PHA835 Polyfunkční budova – Vítězné náměstí – Praha 6 22.10.2012 21. 2. 2013 EIA ne  
PHA836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1.11.2012 7. 1. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA837 Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 - Chodov 1.11.2012   proces EIA ukončen na žádost oznamovatele  29. 1. 2013
PHA838 AFI CITY, Kolbenova ulice, Praha 9, k. ú. Vysočany 13.11.2012 13. 6 2013 EIA ne  
PHA839 Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7 14.11.2012 9. 5. 2013 EIA ne  
PHA840 Revitalizace Kopaninského potoka - Návrh protipovodňových opatření 7.11.2012 19. 4. 2013 EIA ne  
PHA841 Hala povrchových úprav INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., ul. Ve Žlíbku, k. ú. Horní Počernice, Praha 20 21.11.2012 9. 4. 2013 EIA ne  
PHA842 Výroba výlisků z kompositního materiálu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. - změna užívání výrobní plochy objektu B5, Praha - Běchovice 28.11.2012 18. 3. 2013 EIA ne  
PHA843 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., Hala D2 – Chemická výroba, Praha 20, k.ú. Horní Počernice 29.11.2012 28. 1. 2013 EIA ne  
PHA844 Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice 5.12.2012 4. 3. 2013 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 17. 10. 2013
PHA845 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov) 10.12.2012 15. 5. 2013 EIA ano 23. 12. 2013 dokumentace vrácena   k přepracování
PHA846 Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešťákova, Praha 8, k.ú. Střížkov 26.10.2012 12. 3. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA847 Nová Harfa IV. etapa, domy N a P – změna územního rozhodnutí, k.ú. Vysočany, Praha 9 14.12.2012 18. 3. 2013 EIA ne  
PHA848 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany 21.12.2012   proces EIA ukončen na žádost oznamovatele 31. 5. 2013
PHA849 Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín 11.1.2013 10. 5. 2013 EIA ne  
PHA850 Podniková ČS PHM, Praha-Kunratice 14.1.2013 27. 3. 2013 EIA ne  
PHA851 Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze 30.1.2013 22. 4. 2013 EIA ne  
PHA852 Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14 - Černý Most 13.2.2013 16. 5. 2013 EIA ne  
PHA853 Výstavba skladové haly, výrobní haly a administrativní budovy v areálu firmy FIORINI INTERNATIONAL Czech Republic, s.r.o., k. ú. Vysočany 19.2.2013 28. 6. 2013 EIA ne  
PHA854  Nákupní středisko Březiněves, k. ú. Ďáblice 4.3.2013 21. 6. 2013 EIA ne  
PHA855 Bytový dům „Holešovice - Jankovcova“, Praha 7 29.3.2013 8. 7. 2013 EIA ne  
PHA856 Obytný soubor Klamovka, Praha 5 25.3.2013 11. 7. 2013 EIA ne  
PHA857 Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 - Karlín 3.4.2013 14. 8. 2013 EIA ne  
PHA858 Logistický areál APB Plzeň, Praha – Malešice (březen 2013),  4.4.2013 23. 7. 2013 EIA ne  
PHA859 Obchodní zařízení Strakonická, k. ú. Malá Chuchle a k. ú. Velká Chuchle, Praha-Velká Chuchle 23.4.2013 26. 6. 2013 EIA ne  
PHA860 Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. Záběhlice 16.5.2013   proces EIA ukončen na žádost oznamovatele 23.9.2013
PHA861 Skladovací a administrativní objekt DEKTRADE Malešice, ul. Průmyslová, Praha 15 - změna květen 2013 21.5.2013 12. 8. 2013 EIA ne  
PHA862 Bytový dům Benkova s náhradou parkovacích stání na stávajícím parkovišti MČ Praha 11, k. ú. Chodov 30.5.2013 9. 12. 2013 EIA ne  
PHA863 Zařízení pro sběr a krátkodobé shromáždění nebezpečného odpadu, AeskuLab a.s., provozovna Evropská 2589/33B, Praha 6 7.6.2013 7. 8. 2013 EIA ne  
PHA864 Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1, Praha 7, k.ú. Holešovice 14.6.2013 2. 9. 2013 EIA ne  
PHA865 Bytový dům BDE - Praha 4 19.6.2013 23. 9. 2013 EIA ne  
PHA866 Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9 21.5.2013 11. 11. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA867 Garážový parkovací dům Prosek, Praha 9 18.6.2013 30. 10. 2013 EIA ne  
PHA868 Barrandov Kaskády VI., VII., a IX., Praha 5 21.6.2013 29. 11. 2013 EIA ne  
PHA869 Administrativní budovy Palmovka park III a Palmovka park IV, Praha 8 - Libeň 27.6.2013 25. 9. 2013 EIA ne  
PHA870 Obytný soubor Zátiší nad Rokytkou, Praha 9 - Vysočany 3.7.2013 27. 9. 2013 EIA ne  
PHA871 VGP PARK Praha 20 – Horní Počernice, IV. etapa / Areál DATOVÉHO CENTRA 8.7.2013 13. 9. 2013 EIA ne  
PHA872 Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - Radotín 22.7.2013 25. 9. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA873 Obytný soubor Uhříněves, Praha 22, k.ú. Uhříněves 29.7.2013 25. 9. 2013 EIA ne  
PHA874 TJ BOHEMIANS PRAHA – sportovní areál, Praha 10 - Hagibor 26.7.2013 23. 10. 2013 EIA ne  
PHA875 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany (červenec 2013) 31.7.2013 25. 11. 2013 EIA ne  
PHA876 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6 2.8.2013 15. 11. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA877 Stavba autosalonu Audi a autosalonu X, Praha-Kunratice 11.7.2013 31. 10. 2013 EIA ano proces EIA ukončen na žádost oznamovatele 2. 12. 2013
PHA878 Umístění nádrže s výdejním stojanem na motorovou naftu, v prostoru stávající čerpací stanice PHM, ul. Opravářská, parc. č. 1683/19, k. ú. Hostivař 26.6.2013 30. 10. 2013 EIA ne  
PHA879 Tiskárenská výrobní hala v areálu firmy ECLIPSE, a. s., k. ú. Uhříněves, Praha 22 2.8.2013 15. 11. 2013 EIA ne  
PHA880 Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13 23.8.2013 18. 11. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
PHA881 Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu společnosti METRANS, a.s., k.ú. Uhříněves, Praha 22 2.9.2013 28. 11. 2013 EIA ano  zpracovává se dokumentace
PHA882 Datové centrum Sazečská Praha 10 - Malešice 6.9.2013 27. 11. 2013 EIA ne  
PHA883 Bytové domy NOVOVYSOČANSKÁ, Praha 9 19.9.2013   proces EIA ukončen na žádost oznamovatele 16. 12. 2013
PHA884 Rekonstrukce objektů Sportovní haly v areálu Výstaviště, Praha 7 - Holešovice 20. 9,. 2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA885 Obytný soubor BD „Letňanské Zahrady“, Praha 18 - Letňany 23.9.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA886 Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. Záběhlice (září 2013) 3.10.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA887 Západní Město III. etapa – bytové domy F, G, H, Praha 13, k.ú. Stodůlky 3.10.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA888 Obytný soubor SLUNCOVÁ, Praha 8 - Karlín 7.10.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA889 Administrativní budova U Kunratického lesa, Praha 11, k. ú. Chodov 7.10.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA890 Rezidence Vokovický dvůr, Praha 6 25.10.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA891 Volnočasový park v Miškovicích 27.11.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA892 Zelený Zličín, MČ Praha-Zličín 6.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA893 Parkovací dům Pískovcová, Praha 9 - Prosek 6.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA894 Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov 9.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA895 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17 10.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA896 Administrativní objekt MPP, Praha 4 16.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA897 Bytové  domy  Minimax  –  Belárie  II, Praha 12, k.ú. Modřany 17.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA898 Rohan City – Sekce B, Praha 8 – Karlín 13.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA899 Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/5 a 430/12 17.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA900 Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. Smíchov 20.12.2013   probíhá zjišťovací řízení
PHA901 Instalace mobilní nádrže, Ústavní 91/7, Praha 8, k.ú. Bohnice 11.12.2013   probíhá zjišťovací řízení

 

Tab. 2 - Členění podle charakteru posuzovaných záměrů (podaná oznámení v roce 2013, příslušný úřad OZP MHMP)

Druh posuzovaného záměru počet podíl v %
Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků nad 1 t/rok (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 3,77%
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v bodě 6.1 s kapacitou nad 25 000 t/rok (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 3,77%
Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,89%
 Tramvajové,   podzemní   nebo   speciální   dráhy   včetně   lanovek  (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1 zákona)    1 1,89%
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. č. 1) 1 1,89%
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1) 6 11,32%
Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 35 66,04%
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů  (dle bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 2 3,77%
Tématické areály na ploše nad 5 000 m2 (dle bodu 10.13 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 1 1,89%
Záměry uvedené  v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podlimitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d) zákona 2 3,77%
C E L K E M 53 100,00%

 

Tab. 3 - Členění podle správních obvodů (podaná oznámení v roce 2013, příslušný úřad OZP MHMP)

Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 0
Praha 2 0
Praha 3 0
Praha 4 4
Praha 5 3
Praha 6 4
Praha 7 3
Praha 8 6
Praha 9 5
Praha 10 3
Praha 11 2
Praha 12 2
Praha 13 2
Praha 14 2
Praha 15 2
Praha 16 2
Praha 17 2
Praha 18 2
Praha 19 0
Praha 20 1
Praha 21 0
Praha 22 2
akce zasahující do více správních obvodů 6
C E L K E M 53

 

Tab. 4 - Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad MŽP, posuzovaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kód záměru Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
MZP055 Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech 24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
MZP075 Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa 12.1.2005 18.3.2005 EIA ano 16.1.2013 souhlasné stanovisko 
MZP104 Praha - Beroun - nové železniční spojení 8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
MZP108 Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano 5.6.2009 dokumentace vrácena k dopracování, nová dokumentace rozeslána 19.11.2010 a vrácena k dopracování 21.2.2011
MZP214 VESTECKÁ SPOJKA v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603 5.5.2008 předložena dokumentace místo oznámení   28.1.2013 souhlasné stanovisko 
MZP244 SOKP - Stavba 510 Satalice - Běchovice 27.11.2008 28.1.2009 EIA ano 7.11.2013 veřejné projednání, zpracovává se stanovisko
MZP361 SOKP 519 Suchdol - Březiněves, přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály 25.10.2011 28.12.2011 EIA ano zpracovává se dokumentace
OV1121 Háje - Sportovní areál "Nad přehradou", parc. č. 537/33, 537/46, 537/50, 537/83, 576/15,  576/68, 598/1, k. ú. Háje (prosinec 2011) 30.12.2011 30.3.2012 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 16.9.2013
OV1129 Hostivař - sportovní centrum "K Lesoparku" (říjen 2012) 5.11.2012 12.3.2013 EIA ne  
MZP418 V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV 17.5.2013 8.7.2013 EIA ano 28.11.2013 zveřejněna dokumentace, zpracovává se posudek
OV1136 Výroba izolačních a plášťových směsí PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Praha 15 20.5.2013 7.8.2013 EIA ne  
MZP427 Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha do odbočky Jeneček 12.9.2013 4.11.2013 EIA ano zpracovává se dokumentace
MZP437 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně 19.12.2013   probíhá zjišťovací řízení

 

Tab. 5 - Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kód akce Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
STC1612 Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova (k.ú. Jirny, Úvaly u Prahy, Horoušany, Újezd nad Lesy) 17.12.2012 24.1.2013 EIA ano zpracovává se dokumentace

 

Tisk 4.7.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 27522 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru