ENVIRONMENT > For experts and partner cities > EIA in Prague

EIA in Prague - tables

(the text from the chapter Environment impact assessment (EIA) in Prague published in yearbooks Prague Environment 2005)

Tab. Overview of EIA activities under the responsibility of the OOP MHMP pursuant to the Act No. 100/2001 Code, in wording of the Act No. 93/2004 Code, status from 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005
(Order number means the order of the EIA process in the EIA Information System since the Act No. 100/2001 Code has become effective, i.e. since 1. 1. 2002.)

Pořad.
č.
No.
Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr zjišťovacího řízení
Conclusion of the
preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

003

Tiskárna / Printing house
Athis Imaging, a. s., Praha 7

15. 4. 2002

28. 5. 2002 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
31. 12. 2004 z důvodu
zrušení oznamovatele
The EIA process cancelled
upon the investor request
on 31. 12. 2004

021

Dočasné parkoviště / Temporary parking
Štěpařská, Hlubočepy

9. 10. 2002

15. 11. 2002 EIA ano / yes

VP 2. 10. 2003 přerušeno
Interrupted on 2. 10. 2003

031

Supermarket Julius Meinl a polyfunkční
dům, / and multipurpose building,
ul. Mariánská, k. ú. Kamýk

5. 12. 2002

31. 1. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

048

Administrativní  objekt / Office premises of
a. s. Pankrác, Praha 4

4. 4. 2003

7. 7. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

050

POPD, dobývací prostor / mining area
Zadní Kopanina I – lom / Quarry Hvížďalka,
rok / years 2006–2020

12. 5. 2003

22. 7. 2003 EIA ano / yes

veřejné projednání 20. 7. 2004,
souhlasné stanovisko
3. 9. 2004
Public hearing on 20. 7. 2004,
consensual statement on
3. 9. 2004

052

Podzemní garáže Klárov v / Underground
garages
Praze 1 - Malá Strana,
ul. U Železné lávky

15. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

054

JZM Stodůlky – patrové garáže / storey
garages of
SBD Staveg ul. Jeremiášova -
Hábova

28. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano / yes

veřejné projednání 9. 12. 2004,
souhlasné stanovisko
10. 2. 2005
Public hearing on 9. 12. 2004,
consensual statement on
10. 2. 2005

062

Betonárna / Concrete mill
Libuš, Praha - Kunratice

13. 8. 2003

27. 10. 2003 EIA ano / yes

veřejné projednání 5. 4. 2005,
souhlasné stanovisko
30. 6. 2005
Public hearing on 5. 4. 2005,
consensual statement on
30. 6. 2005

076

Objektové parkoviště P + R / Object parking
of P + R system
Zličín III., k. ú. Třebonice

1. 12. 2003

28. 1. 2004 EIA ano / yes

veřejné projednání 24. 5. 2005,
souhlasné stanovisko
18. 8. 2005
Public hearing on 24. 5. 2005,
consensual statement on
18. 8. 2005

081

Administrativní budova / Office premises of
X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4

5. 1. 2004

23. 2. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

088

Administrativní budova / Office premises,
ul. Na Strži, Praha 4

19. 2. 2004

12. 5. 2004 EIA ano / yes

veřejné projednání 30. 9. 2004,
souhlasné stanovisko
24. 11. 2004
Public hearing on 30. 9. 2004,
consensual statement on
24. 11. 2004

094

Multifunkční objekt / Multipurpose buidling
HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK,
při ul. Veletržní a Strojnická, Praha 7

31. 3. 2004

16. 6. 2004 EIA ano / yes

veřejné projednání 14. 6. 2005,
souhlasné stanovisko
4. 8. 2005
Public hearing on 14. 6. 2005,
consensual statement on
4. 8. 2005

095

Kodaňská Office Center, s. r. o. – rozšíření
spodního parkoviště / expansion of the
bottom parking,
Praha 10, k. ú. Vršovice

5. 4. 2004

3. 9. 2004 EIA ne / no

098

ARENA CENTRUM PRAHA,
Holešovický pivovar, U Průhonu 13/800,
Praha 7 - Holešovice

14. 5. 2004

15. 7. 2004 EIA ano / yes

zadán posudek
Expert opinion ordered on
9. 8. 2005

101

Skladová hala / Warehouse hall
Praha - Běchovice

17. 6. 2004

3. 9. 2004 EIA ne / no

102

Bytové a administrativní centrum na /
Residential and administrative centre on
náměstí W. Churchilla v Praze 2

23. 6. 2004

30. 8. 2004 EIA ano / yes

zveřejněn posudek
 Expert opinion published on
25. 8. 2005

103

Centrum Malešice, mezi / in between
ul. Počernická, Nad Úžlabinou, Plaňanská,
Praha 10 - Malešice

19. 7. 2004

20. 10. 2004 EIA ne / no

104

Hypermarket Hlubočepy, ul. K Barrandovu -
Wassermannova, Praha 5

30. 7. 2004

12. 11. 2004 EIA ne / no

105

Polyfunkční centrum / Multipurpose centre
Grafická, Praha 5 - Smíchov

18. 8. 2004

18. 10. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

106

Siemens KV – Lakovna / Paint shop II,
Praha - Zličín

23. 8. 2004

7. 10. 2004 EIA ne / no

107

Libeňské doky / Libeň docklands
DOCKS 8, Praha 8, k. ú. Libeň

6. 9. 2004

19. 1. 2005 EIA ne / no

108

Změna polygrafického provozu – tiskárna /
Change to  printing operations – printing
house
K.P.R., spol. s r. o. v Praze 9,
Pod Šancemi 4/196

17. 9. 2004

13. 12. 2004 EIA ne / no

109

Středisko obchodu a služeb / Business
and service centre
Hostivař, Praha

23. 9. 2004

6. 1. 2005 EIA ne / no

110

Westpoint Distribution Park Ruzyně,
administrativní budova Jih / administrative
building South
, k. ú. Ruzyně

11. 10. 2004

29. 11. 2004 EIA ne / no

111

Vícepodlažní řadové garáže / Multistorey
garages
Lovosická, Praha 9 - Prosek

18. 10. 2004

20. 12. 2004 EIA ne / no

112

Tiskárna / Printing house MATRIX
Media, s. r. o., Přístavní 29, Praha 7

25. 10. 2004

4. 1. 2005 EIA ne / no

113

Obchodní centrum / Shopping centre Háje,
Opatovská ul., lokalita B, Praha 11 (LIDL)

11. 11. 2004

nevydán / not issued

proces EIA ukončen na
žádost investora 6. 1. 2005
The EIA process cancelled
upon the investor request on
6. 1. 2005

114

Dostavba autobusového nádraží Palmovka –
polyfunkční objekt / Additional construction
of bus depot Palmovka – multipurpose
building,
Praha 8 - Libeň

19. 11. 2004

nevydán / not issued

proces EIA ukončen na
žádost investora 26. 1. 2005
The EIA process cancelled
upon the investor request on
26. 1. 2005

115

Tiskárna / Printing house Flora,
Štěrboholská 44/1307, Praha 10

29. 11. 2004

26. 1. 2005 EIA ne / no

116

VITEK CENTER, mezi / in between
ul. Na Poříčí a Na Florenci,
Praha 1 - Nové Město

24. 11. 2004

nevydán / not issued

proces EIA ukončen na
žádost investora 27. 1. 2005
The EIA process cancelled
upon the investor request on
27. 1. 2005

117

Skladový areál / Warehouse premises
Hostivař, Praha 15

24. 11. 2004

3. 5. 2005 EIA ne / no

118

Státní tiskárna cenin, s. p. / Stae Priting
House for Notes g. c.,
výměna tiskového
stroje / replacement of a printing machine,
Na Vápence 14, Praha 3

1. 12. 2004

25. 2. 2005 EIA ne / no

119

ZENTIVA, a. s. – dočasné parkoviště /
temporary parking, k. ú. Dolní Měcholupy

9. 12. 2004

8. 2. 2005 EIA ne / no

120

Obchodně technologický park Terranova,
Praha 15 - Štěrboholy

16. 12. 2004

8. 3. 2005 EIA ne / no

121

Polyfunkční dům / Multipurpose building
KROCÍNKA CENTRUM II. Etapa / phase,
Praha 9 - Prosek

31. 12. 2004

21. 3. 2005 EIA ne / no

122

Prodejna potravin / Food shop,
Tupolevova ul., Praha 18, k. ú. Letňany

31. 1. 2005

18. 5. 2005 EIA ne / no

123

Centrum / Centre Nové Háje, Praha 11

28. 1. 2005

17. 5. 2005 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

124

ZENTIVA, a. s. – Rekonstrukce výrobního
objektu č. 203 – výroba pevných lékových
forem s obsahem hormonů a enzymů /
Reconstruction of the production premises
No. 203 – production of solid drugs
containg hormones and enzymes,
Praha 15,
k. ú. Dolní Měcholupy

2. 2. 2005

nevydán / not issued

proces EIA ukončen
18. 4. 2005 – odpadl
důvod posuzování
The EIA process terminated
on 18. 4. 2005 – the reason
for assessemnt disappeared

125

AC Sparta – Podvinný mlýn, Praha 9,
k. ú. Libeň (ul. Kovanecká)

8. 2. 2005

20. 4. 2005 EIA ne / no

126

Dostavba areálu firmy / Addititonal
construction to premises of the company
of
Phoenix, ul. K Pérovně 945/7, Praha 15,
k. ú. Hostivař

15. 2. 2005

4. 4. 2005 EIA ne / no

127

Rozšíření skladové haly a administrativní
budovy firmy / Expansion of warehouse
hall and administrative building of the
company of
WETRA-XT, ČR, s. r. o.,
Praha 20, k. ú. Horní Počernice

15. 2. 2005

3. 5. 2005 EIA ne / no

128

BB Centrum – Administrativní objekt /
Administrative building FILADELFIE,
Praha 4 - Michle

16. 2. 2005

18. 4. 2005 EIA ano / yes

zveřejněna dokumentace
Docuemntation published on
15. 8. 2005

129

Parking D, letiště / Airport Praha - Ruzyně

7. 3. 2005

10. 5. 2005 EIA ne / no

130

Toyota CZ, Corporate Headquaters –
multifunkční objekt / multipurpose building,
Praha 13, k. ú. Stodůlky

16. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne / no

131

Nádrže LPH Letiště / Kerosine tanks Airport
Praha - Ruzyně

18. 3. 2005

29. 5. 2005 EIA ne / no

132

Dostavba autobusového nádraží Palmovka –
polyfunkční budova / Additional construction
of bus depot Palmovka – multipurpose
building,
Praha 8, k. ú. Libeň

25. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne / no

133

Rekreační komplex / Recreational premises
Park
Holiday, Praha 10 - Benice

24. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne / no

134

Přístavba zdravotnického objektu a parkingu
v Praze 5, nemocnice / Adjacent construction
of amedical premises and parking in Prague 5,
Hospital Na Homolce, Roentgenova 2

31. 3. 2005

12. 7. 2005 EIA ne / no

135

Polyfunkční areál / Multipurpose premises
of
WEST GATE, k. ú. Stodůlky, Praha 13

13. 4. 2005

19. 8. 2005 EIA ne / no

136

Prague National Golf Club – Praha 16

2. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

137

Umístění technologického centra na výrobu
stavebních hmot / Location of a technology
centre for the building material production,
Praha - Slivenec

4. 5. 2005

26. 8. 2005 EIA ne / no

138

Prodloužení lhůty dočasnosti betonárny /
Prolongation of the temporary permit of the
concrete mill
Horní Měcholupy, Praha 15

4. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

139

Industrie Park Sever, Praha 20,
k. ú. Horní Počernice

10. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

140

Basil Logistic Center, Praha 20 - Horní
Počernice (rozšíření a přestavba areálu
Xaverov / expansion and reconstruction
of Xaverov premises
)

18. 5. 2005

15. 7. 2005 EIA ne / no

141

Rekonstrukce a dostavba areálu /
Reconstruction and additional construction
at premises of
EMPIRIA – část / phase III,
Praha 4 - Pankrác

25. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

142

Rozšíření tiskárny / Expansion of the printing
house
Svoboda Press, a. s., Sazečská ul.,
Praha 10, k. ú. Malešice

6. 6. 2005

27. 7. 2005 EIA ne / no

143

Zkapacitnění parkoviště / Capacity increase
of the parking of
P + R Skalka I, Praha 10

6. 6. 2005

9. 8. 2005 EIA ne / no

144

Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží /
Reconstruction of the railway station
of Prague Main Station

8. 6. 2005

3. 8. 2005 EIA ne / no

145

Stavba č. / Construction No. 8264 –
Pobřežní III, 1. etapa / phase, Praha 8 - Karlín

8. 6. 2005

9. 8. 2005 EIA ne / no

146

Národní technická knihovna v / National
Technical Library in
Praze - Dejvicích

14. 6. 2005

25. 8. 2005 EIA ne / no

147

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně
smyčky / prolongation of the tramway line
to Radlice, including the loop,
Praha 5

15. 6. 2005

24. 8. 2005 EIA ne / no

148

Podzemní garáže vnitroblok Velflíkova /
Underground garages in inner block,
Praha 6

17. 6. 2005

nevydán / not issued

proces EIA ukončen na
žádost investora 21. 7. 2005
The EIA process cancelled
upon the investor request on
21. 7. 2005

149

Obchodní centrum / Business centre
Českomoravská, Praha 9

17. 6. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

150

Stavba č. / Construction No. 8264 –
Pobřežní III, 2. etapa / phase,
Praha 8 - Karlín, Libeň

1. 7. 2005

24. 8. 2005 EIA ne / no

151

Stanice metra / Underground station
Depo Hostivař – povrchy / surfaces,
1. změna DÚR / change

29. 6. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

152

GŘ / Headquaters of TELECOM,
Praha 3 - Žižkov

1. 7. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

153

Rozvoj areálu Holešovice firmy /
Development of the Premises Holešovice
of the company of
Pražská teplárenská, a. s.,
Praha 7

11. 7. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

154

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově / Complete
reconstruction and expansion of the
CWWTP Prague on Caesar Island,
Praha 6 a Praha 7

15. 7. 2005

31. 8. 2005 EIA ano / yes

oznámení se považuje
za dokumentaci
Notification is considered
to be documentation

155

Polyfunkční budova / Multipurpose building
Pankrác, ul. 5. května, Praha 4

22. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

156

Skladová hala / Warehouse hall
EFES, spol. s r. o., Praha - Řeporyje

31. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

157

Modernizace pivovaru / Modernising
of Brewery
Staropramen, Praha 5

31. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

Source: OOP MHMP

 

Tab. Overview of EIA activities – classified according to the type activity assessed, OOP MHMP is the competent authority, notifications submitted from 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005

Čistírny odpadních vod a kanalizace (dle bodu 1.5 kategorie I příl. č. 1 zákona)
Waste water treatment plants and sewerage systems (pursuant to point 1.5 category I
of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,0 %

Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou
(dle bodu 7.4 kategorie I příl. č. 1 zákona)
Industrial production of pharmaceutical products through chemical or biochemical processes
(pursuant to point 7.4 category I of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,0 %

Polygrafické provozy (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Printing facilities (pursuant to point 5.6 category II of the Annex No. 1 to the Act)

5

9,8 %

Výroba stavebních hmot a výrobků (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Production of building materials and products (pursuant to point 6.2 category II of the Annex
No. 1 to the Act)

2

3,9 %

Pivovary a sladovny (dle bodu 8.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Breweries and malthouses (pursuant to point 8.2 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,0 %

Novostavby a rekonstrukce silnic nebo místních komunikací (dle bodu 9.1 kategorie II
příl. č. 1 zákona)
New constructions and reconstructions of roads or local communications (pursuant to point 9.1
category II of the Annex No. 1 to the Act)

2

3,9 %

Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Railways (pursuant to point 9.2 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,0 %

Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (dle bodu 9.3 kategorie II
příl. č. 1 zákona)
(pursuant to point 9.3 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,0 %

Skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů, kapalných hnojiv, farmaceutických
výrobků, barev a laků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Storage of selected hazardous substancaes and pesticides, liquid fertilisers, pharmaceutical
products, paints, varnishes and laquers (pursuant to point 10.4 category II of the Annex No. 1
to the Act)

2

3,9 %

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže
(dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Warehouse or commercial premises, incl. shopping malls, parkings, or garages
(pursuant to point 10.6 category II of the Annex No. 1 to the Act)

32

62,7 %

Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály
(dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Sports premises, golf courses, motocross, cyclocross, and cyclotrial premises
(pursuant to point 10.8 category II of the Annex No. 1 to the Act)

2

3,9 %

Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení (dle bodu 10.11 kategorie II
přílohy č. 1 zákona)
Recreational premises, hotel premises and related facilities (pursuant to point 10.11 catergory II
of the Annex No. 1 of the Act)

1

2,0 %

Počet akcí
Number of activities

51

100,0 %

Source: OOP MHMP

 

Tab. Overview of EIA activities – classified according to adminirative districs, OOP MHMP is the competent authority, notifications submitted from od 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005

Praha 1

1 záměr / activity

Praha 2

0 záměrů / activity

Praha 3

2 záměry / activities

Praha 4

3 záměry / activities

Praha 5

4 záměry / activities

Praha 6

5 záměrů / activities

Praha 7

2 záměry / activities

Praha 8

5 záměrů / activities

Praha 9

5 záměrů / activities

Praha 10

4 záměry / activities

Praha 11

2 záměry / activities

Praha 12

0 záměrů / activity

Praha 13

3 záměry / activities

Praha 14

0 záměrů / activity

Praha 15

7 záměrů / activities

Praha 16

1 záměr / activity

Praha 17

0 záměrů / activity

Praha 18

1 záměr / activity

Praha 19

0 záměrů / activity

Praha 20

3 záměry / activities

Praha 21

0 záměrů / activity

Praha 22

1 záměr / activity

Akce zasahující do více správních obvodů
Activities affecting more administrative districts

2 záměry / activities

Celkem / Total

51 záměrů / activities

Source: OOP MHMP

 

Tab. Overview of EIA activities pursuant to the Act No. 100/2001 Code, in wording of the Act No. 93/2004 Code, processed by the MOE CR, state from 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005

Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr zjišťovacího řízení
Conclusion of
the preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

Rekonstrukce vedení 110 kV / Reconstruction
of a grid line 110 kV in the section
TR Malešice -
TR Východ

17. 1. 2003

31. 7. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 16. 9. 2004

Novostavba provozního a skladovacího objektu
CNI Tisk servis, s. r. o. včetně demolice stávajícího
objektu / New construction of the operating and
warehouse premises of CNI Tisk servis, s. r. o.,
including the demolition of the existing premises

15. 12. 2002

23. 7. 2004 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 2. 12. 2004

Vedení / grid line 110 kV Chodov - Uhříněves -
Měcholupy

18. 4. 2003

19. 8. 2003 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request

17. 3. 2005

Vedení / grid line 110 kV Malešice - Běchovice -
Měcholupy

12. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 18. 11. 2004

Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy / Reserve
source Krč of the hot-water system
Mělník - Praha

19. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 17. 6. 2005

Sběrný dvůr odpadů / Collecting yard – Ďáblice

7. 8. 2003

8. 11. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 30. 12. 2004

Změna užívání skladu olejů a hořlavých plynů
v areálu ČDZ Tesko, a. s. na sklad nebezpečných
odpadů / Change to the use of the oil and flammable
gas warehouse in the premises ČDZ Tesko, a. s.
into the hazardous waste storage facility

14. 8. 2003

23. 12. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consent on 23. 7. 2004

Výrobní hala na předizolované potrubí / Production
hall and pre-insulated pipeline of Fin Therm,

Praha 9 - Třeboradice

22. 12. 2003

10. 6. 2004 EIA ano / yes

zveřejněn posudek
Assessment disclosed
to the public

Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových
chovech / Crematorium for animals bred for joy

24. 3. 2004

31. 5. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Kabel 110 kV / cable 110 kV Karlov - Pankrác,
Praha 4 a 2

9. 8. 2004

19. 10. 2004 EIA ano / yes

zveřejněna dokumentace
Documentation disclosed
to the public

Kabel 110 kV / cable 110 kV, Praha 4 a 12,
TR Lhotka - TR Pankrác

1. 9. 2004

26. 11. 2004 EIA ne / no

Vedení / grid line 400 kV Chodov - Čechy střed /
Bohemia Middle, přeložka vedení u obce / line
relocation near the municipality of
Újezd

8. 11. 2004

25. 1. 2005 EIA ne / no

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením
na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa
Modernising of the railway Prague - Kladno
with a connection ot the Airport Ruzyně
(project PraKú, II. phase)

12. 1. 2005

18. 3. 2005 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Vedení / grid line 2 x 110 kV Chodov - Uhříněves -
Měcholupy

15. 2. 2005

29. 4. 2005 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Přeložky vedení / line relocation of 2 x 110 kV,
k. ú. / cadastral districts Letňany, Ďáblice, Střížkov

31. 3. 2005

20. 6. 2005 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového
odpadu a autovraků, provozovna / Facility for
collection, purchase, and reuse of metal waste
and car wrecks, plant
Ke Kablu 378, Praha 10

27. 4. 2005

17. 8. 2005 EIA ano / yes

oznámení se považuje
za dokumentaci
The notification is taken
as documentation

Paralelní RWY 06R/24L, letiště / Airport
Praha - Ruzyně

22. 8. 2005

zahájeno zjišťovací řízení
Preliminary procedure started

Source: OOP MHMP

 

Tab. Overview of EIA activities pursuant to the Act No. 100/2001 Code, as amended by the Act No. 93/2004 Code, Regional Authority of the Central Bohemia Region as the competent authority, state from 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005

Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr
zjišťovacího řízení
Conclusion of the preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

Utility Park West

9. 8. 2004

22. 9. 2004 EIA ne / no

Skladová hala drogistického zboží Šestajovice
Warehouse hall for drugstore goods in Šestajovice

30. 8. 2004

29. 9. 2004 EIA ne / no

Source: OOP MHMP

 

Tab. Overview of non-completed EIA plans pursuant to the Act No. 244/1992 Code in wording of the Act No. 132/2000 Code, within the period from 1. 9. 2004 to 31. 8. 2005

Příslušný úřad
Competent
Authority
Akce EIA
EIA activity
Datum
oznámení
Date of
notification
Datum veřejného projednání,
fáze procesu EIA
Date of public hearing,
phase of the EIA process
Vydání stanoviska
Issuing of Statement

Magistrát
hl. m. Prahy
Prague City Hall

II. Intenzifikace
ÚČOV Praha
II Phase of intensification
of the CWWTP Prague,
Trojský ostrov, Praha 6

21. 12. 2001

předloženo oznámení
bez dokumentace
Notification submitted
without documentation

15. 7. 2005 storno na žádost
investora, zároveň podána nová
žádost dle zák. č. 100/2001 Sb.,
ve znění zák. č. 93/2004 Sb.
On 15. 7. 2005 cancelled upon
the investor request, simul-
taneously a new application
submitted pursuant to the Act
No. 100/2001 Code in wording
of the Act No. 93/2004 Code

Ministerstvo
životního prostředí
Ministry of the
Environment of
the Czech Republic

Silniční okruh kolem
Prahy, stavba 520
The Prague Ring Road,
construction 520,
Březiněves, Satalice

28. 2. 2001

doplňování dokumentace
Adding information
of the documentation

Ministerstvo
životního prostředí
Ministry of the
Environment of
the Czech Republic

Rychlodráha Praha –
letiště Praha - Ruzyně –
Kladno, I. Etapa
Fast-train railway
Prague - Ruzyně Airport –
Kladno, I. phase

21. 12. 2001

veřejné projednání 25. 4. 2003,
dokumentace vrácena
k doplnění další varianty trasy
Public hearing on 25. 4. 2003,
documentation returned for
adding further alternatives
of the route

Source: OOP MHMP

Print 26.5.2006 | Jiří Stach | Read: 23992 x
 
 
Powered by PubliX  |   Contact us  |  Blind friendly  |   Site map  |  Acces  |  Print  |  E-mail  |  RSS
Top