ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Hluk

Strategická hluková mapa Prahy

Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Zpracovatelem strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha byla na základě výběrového řízení vypsaného zadavatelem Ministerstvem zdravotnictví ČR určena Akustika Praha s.r.o., která v září loňského roku předala zpracovaný materiál zadavateli. Strategické hlukové mapy jsou východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti. Podle potřeby se revidují nejdéle v pětiletém cyklu. Níže uvedená strategická hluková mapa je podkladem, který Magistrát hlavního města Prahy dostal od zadavatele - Ministerstva zdravotnictví ČR - pro zpracování akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha.

 

 

 

Tisk 8.7.2008 | Jiří Stach | Přečteno: 52019 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru