ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP > Indikátory udržitelného rozvoje

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Voda

Název indikátoru Jednotka Rok
2001
Rok
2002
Rok
2003
Rok
2004
Rok
2005
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Zdroj Poznámka

Průměrná spotřeba vody v domácnostech

l/den/obyv

137,9

134,7

136,6

130,8

126,8

130,0

128,7

121,6

114,1

104,1

ČSÚ

Základní sada CEROI

Jakost vody na povrchových tocích

ČHMÚ

Profil Vltava Podolí

–    BSK5

(mg O2/l)

1,74

2,14

2,53

2,21

2,10

2,17

2,34

2,53

2,04

2,20

–    P celkový

 (µg/l)

0,18

0,15

0,14

0,13

0,12

0,10

0,08

0,08

0,08

0,07

–    N jako NO3

(mg/l)

3,17

3,68

2,86

3,10

3,06

2,70

2,31

2,60

2,60

3,59

Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

%

99,4

99,2

99,6

99,5

99,2

99,0

99,7

99,0

99,0

99,2

ČSÚ

Základní sada CEROI

 

 

 

 

Podíl čištěných odpadních vod

%

100

5)

100

100

100

100

100

100

99,9

100

 

ČSÚ

Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových

Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5

%

93,0

5)

96,0

97,3

97,7

97,85

97,8

97,8

97,9

97,6

 

PVK, ČOV, kompil.MHMP

Tisk 31.1.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 25272 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru