ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro firmy

Odpady v Praze - informace pro firmy

Problematika nakládání s odpady co se týče firem s působností na území hl.m. Prahy spadá převážně do působnosti oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP, které vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, oblast využívání systému města živnostníky a firmami zajišťuje oddělení odpadů Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (kontaktní údaje, pracovní náplň oddělení podrobně).


UPOZORNĚNÍ, TIPY:

  • V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 výše uvedeného zákona se od 1. 10. 2013 nadále nevztahuje na shromažďování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku a na přepravu nebezpečného odpadu.
    Dále upozorňujeme, že identifikační čísla zařízení (CZA …) přidělená Krajským úřadem zařízením k nakládání s odpady provozovaným na základě souhlasu OZP MHMP dle ustanovení § 14 odst.1 výše uvedeného zákona před 01.10.2013 jsou zveřejňována na webových stránkách MHMP: http://193.35.103.21/odpady/souhlasy/index.asp?akce=all

  • manuál k vyplňování hlášení o produkci a nakládání s odpady, verze 2014
    elektronická verze manuálu (PDF formát, vel. 1,4 Mbyte)

  • Příručka pro provozovatele ohlašující do integrovaného registru znečišťování (IRZ) k dohledání na: http://www.irz.cz/node/6 


Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Stránka s odkazem na aplikaci určenou občanům i podnikatelům, kde je možné při zadání odpadu zjistit, které oprávněné osoby mohou se zadaným odpadem nakládat (resp. přebírat do svého vlastnictví. Aktualizace 2011. více

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady
3.01.2011  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru