ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Souhrnné informace, statistika

Souhrnné informace o produkci a nakládání s odpady v hl.m. Praze

 

Vybrané základní údaje o produkci, využívání a odstraňování odpadů v Praze v roce 2012 a letech předešlých:

Produkce odpadů v Praze (Pozn.: za roky 2002 až 2008 v členění z hlediska původu podle OECD) (t . rok-1)

Odpady 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012
 Odpady ze zemědělství a lesnictví 17 714  26 976  35 928 

15 381

13 517

35 535

22 252

 Odpady z dolování a těžby 203  227   531

2 228

3 968

2 463

2 198

 Průmyslové odpady 107 544  85 055   158 380

128 135

93 595

146 936

279 128

 Odpad z energetiky (mimo radioaktiv.) 63 837  64 671   70 393

89 529

29 711

30 785

34 699

 Odpady ze stavebnictví 1 885 572  1 743 132   2 080 955

2 003 187

1 575 307

2 891 842

3 697 398

 Odpady ze zdravotnictví 4 541  5 540   4 784

5 494

6 467

5 443

5 483

 Komunální odpady 560 254  566 693   587 421

502 001

521 097

566 723

620 403

795 321

784 276 823 165 725 634
 Jiné odpady 1 101 413  878 189   730 216

789 173

1 223 516

837 214

467 630

 CELKEM 3 741 078  3 370 483   3 668 608

3 535 128

3 467 178

4 516 941

5 129 191

6 080 085

6 795 498 4 714 657 4 941 267

* předběžné údaje

Produkce odpadů v roce 2012 v členění dle kategorie (tis. t . rok-1)

nebezpečné ostatní 
132 4 810

Zdroj: CENIA, MHMP (2012)


 Další souhrnné informace a statistiky: 
Tisk 10.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 262300 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru