ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

“CERREC ” - Centra a sítě pro opravy a opětovné využití -

 

CERREC je evropský projekt, který sdružuje 9 partnerů ze 7 zemí. Hlavním cílem projektu je podpora přípravy pro opětovné použití jako nové formy nakládání s odpady. Projekt předává zkušenosti při tvorbě akreditovaných center a sítí pro opětovné použití odpadů. Současně jsou v případě realizovaných center plněny sociální environmentální a ekonomické cíle.

Hl. m. Praha by jako přidružený partner projektu rádo oslovilo co nejširší spektrum občanu a současně je požádalo o vyplnění tohoto dotazníku.
Cílem dotazníku je shromáždit informace o (potenciálním) množství opětovně použitelného odpadu v domácnostech v ČR. Cílem je určit vedle množství také kategorie výrobků, možnosti a motivaci obyvatel darovat nepotřebné věci ze svých domácností, ale i zájem si podobný výrobek sami koupit.

Rádi bychom touto cestou získali ucelenější informace o možnostech realizace projektu v Praze.

Centrum opětovného použití, nabízí opravené či použité výrobky. Dává tak lidem možnost nevyhazovat věci, které jsou ještě použitelné. Současně centrum opětovného použití např. nabízí uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané atd. Více informací o projektu se dozvíte na: www.cerrec.eu/czechia .

 

dílna

 

Tisk 23.12.2013 | Miloš Cihelka | Přečteno: 39554 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru