ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Orgány v odpadovém hospodářství

Pracovní náplň oddělení odpadů MZO v oblasti komunálních odpadů a čistoty města

 

Oddělení odpadů Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP zajišťuje v této oblasti především koordinaci systému sběru komunálních odpadů v Praze, tj. nakládání se směsným, tříděným, nebezpečným, velkoobjemovým a bioodpadem, testuje novinky formou pilotních projektů, připravuje Plán odpadového hospodářství, zajišťuje návrh příslušné legislativy apod.

 

Agendu v oblasti komunálních odpadů a čistoty města řeší:

 • Ing. Radim Polák - pověřený vedením oddělení odpadů

 • Květuše Vojířová - referent odpadového hospodářství
  (informace, reklamace svozu, zapojení živnostníků do systému města)
 • Ing. Anna Kulhánková - specialista odpadového hospodářství
  (sběrné dvory HMP, staré ekologické zátěže)
 • Ing. Lukáš Janda - specialista odpadového hospodářství
  (tříděný a velkoobjemový odpad, podzemní kontejnery)
 • Miloš Cihelka - informatik
  (informační technologie, ekologická výchova)
 • Ing. Markéta Kuběnová - specialista odpadového hospodářství
  (zpětný odběr, tříděný odpad, Plány odpadového hospodářství, náklady komplexního systému nakládání s komunálními odpady)
 • Ing. Anna Tvrdíková - specialista odpadového hospodářství
  (komunální bioodpady, kompostárny HMP)
 • Ing. Jana Kardošová - specialista odpadového hospodářství
  (nebezpečné odpady, komplexní koordinace nakládání s komunálními odpady v Praze, Evropské fondy)
Tisk 1.7.2013 | Miloš Cihelka | Přečteno: 57796 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru