ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Orgány ochrany ŽP

Přehled pracovišť pro problematiku životního prostředí v hl.m. Praze - odbory MHMP a ÚMČ Praha 1-22

(aktualizováno k 8/2013, pokud není uvedeno jinak)

Organizace, adresa
Organisation, address
Pracoviště, vedoucí
Workplace, manager
Telefon, fax, e-mail
Phone, fax, e-mail

Magistrát hl. m. Prahy
The Prague City Hall
Mariánské nám. 2,  110 01  Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Veronika Miláčková (od 1.10. 2013) / Director
kontakty a struktura Odboru životního prostředí MHMP

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30.6. 2013 odbor rozvoje veřejného prostoru)
Ing. Ivana Jirásková (od 15. 11. 2013) / Director
kontakty a struktura Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

tel. 23600 4427
fax: 23600 7074
veronika.milackova@praha.eu
ozp@praha.eu

tel: 23600 5822
ivana.jiraskova@praha.eu
mzo@praha.eu

Úřad městské části Praha 1
District Authorities Prague 1
Vodičkova 18, Praha 1, 115 68

odbor životního prostředí
Department of the Environment
RNDr. Hana Váňová

tel. 221097231, 221097553
fax: 221097620
hana.vanova@praha1.cz 

Úřad městské části Praha 2
District Authorities Prague 2
nám. Míru 20, Praha 2, 120 39

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Michaela Stiborová 

tel. 236044209
fax: 224250725
stiborovam@p2.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 3
District Authorities Prague 3
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85

Seifertova 51, Praha 3, 130 85 (OŽP)
Lipanská 11, Praha 3, 130 85 (OTSMI)

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Otokar Karásek

odbor technické správy majetku a investic
(správa zeleně) / Department of Technical
Management of Property and Investments
(Stewardship of Greenery)

Ing. Jiří Louša

tel. 222116368
otokark@praha3.cz

tel. 222116389
otsmi@praha3.cz

Úřad městské části Praha 4
District Authorities Prague 4
Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
Jaroslav Vodák
David Záruba, pověřený vedením odd. životního prostředí a odp. hospodářství

tel. 261 192 268
jaroslav.vodak@praha4.cz

tel.: 261 192 193
david.zaruba@praha4.cz 

Úřad městské části Praha 5
District Authorities Prague 5
nám. 14. října, Praha 5, 150 22

odbor správy veřejného prostranství
Bc. Lukáš Pokorný

odbor ochrany životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Miroslav Kučera

tel. 257 000 229
fax: 257000197
lukas.pokorny@praha5.cz

tel. 257000462
fax: 257000150
miroslav.kucera@praha5.cz, ozp@praha5.cz

Úřad městské části Praha 6
District Authorities Prague 6
Čs. armády 23, Praha 6, 160 52

odbor dopravy a životního prostředí
Department of the Environment and Transport
Ing. Dana Charvátová

tel. 220189410, 220189566
dcharvat@praha6.cz 

Úřad městské části Praha 7
District Authorities Prague 7
nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 170 00

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Hana Horská

tel. 220144151, 233376723
fax: 220144100
horskah@p7.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 8
District Authorities Prague 8
Zenklova 35, Praha 8, 180 48
Na Košince 1, Praha 8, 180 48

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Mgr. Ondřej Mutl

tel. 222805743
fax: 222805747
Ondrej.Mutl@praha8.cz 

Úřad městské části Praha 9
District Authorities Prague 9
Sokolovská 14/324, Praha 9, 180 49

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
Mgr. Pavel Morávek, vedoucí odboru
Bc.Vojtěch Šimáček (pověřený vedením odd. životního prostředí)  

tel.  283091351
moravekp@p9.mepnet.cz, moravekp@praha9.cz
tel. 283 091 352 (ved. odd. ŽP)
simacekv@p9.mepnet.cz, simacekv@praha9.cz

Úřad městské části Praha 10
District Authorities Prague 10
Vršovická 68, Praha 10, 101 38

odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Department of the Environment, Transport and Development
Bc. Martin Pecánek 

tel. 267093565
fax: 267093291
martinp@praha10.cz 

Úřad městské části Praha 11
District Authorities Prague 11
Ocelíkova 672, Praha 4 – Chodov, 149 41
Vidimova 1324-25, Praha 4, 149 41

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Yvona Hájková

tel. 267902333
fax: 272941982
hajkovay@praha11.cz

Úřad městské části Praha 12
District Authorities Prague 12
Písková 830/25, Praha 4 – Modřany, 143 00
Cílkova 796, Praha 4, 142 00

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
Ing. Ivan Tatai 

tel. 261 710 447
fax: 241 715 245
itatai@p12.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 13
District Authorities Prague 13
Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 – Stodůlky 158 00

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Mgr. Jana Gilíková

tel. 235011471
fax: 235011479
gilikovaj@p13.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 14
District Authorities Prague 14
Bratří Venclíků 1072,Praha 9 – Černý most, 198 21

odbor dopravy a ochrany prostředí
Department of the transport and environment
Ing. Pavel Šustr

tel. 225295327, 225295331
fax: 281912861
Pavel.Sustr@praha14.cz
 

Úřad městské části Praha 15
District Authorities Prague 15
Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Mgr. Zuzana Venclíková

tel.: 281 003 310
fax: 274 864 756
VenclikovaZ@p15.mepnet.cz 

Úřad městské části Praha 16
District Authorities Prague 16
V. Balého 23, Praha 5 – Radotín, 153 00

odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
Department of Development, Transport and the Environment
Ing. Lenka Böhmová, ved. odboru
Ing. Lenka Hübnerová, vedoucí odd. životního prostředí
Ing. Jarmila Nováková, kontaktní prac. pro ŽP

tel. 234 128 260, fax. 234 128 272
lenka.bohmova@praha16.eu

tel 234 128 264, fax 234 128 272
lenka.hubnerova@praha16.eu

tel. 234 128 430, fax. 234 128 272
jarmila.novakova@praha16.eu

Úřad městské části Praha 17
District Authorities Prague 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, 163 02
Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy, 163 02

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
RNDr. Milan Svítek

tel./fax: 235 300 634
svitekm@repy.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 18
District Authorities Prague 18
Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, 199 00

odbor dopravy a životního prostředí
Department of Transport and the Environment
Ing. Jana Káparová

tel.: 284028184
fax: 284 028 225
kaparova@letnany.cz

Úřad městské části Praha 19
District Authorities Prague 19
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 04
Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely, 197 04

odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Department of the Environment, Transport and Local economy
Bc. Blanka Pokorná, DiS.

tel. 286850184
fax: 286855637
blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 20
District Authorities Prague 20
Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21
Jívanská 635/6, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
Ing. Miroslav Horyna 

tel. 271071630
fax: 271071632
Miroslav_Horyna@pocernice.cz 

Úřad městské části Praha 21
District Authorities Prague 21
Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd n.Lesy, 190 16

odbor životního prostředí a dopravy
Department of the Environment and Transport
Ing. Roman Březina


E-mail: roman.brezina@praha21.cz

tel: 281 012 984
fax: 281 971 531
roman.brezina@praha21.cz 

Úřad městské části Praha 22
District Authorities Prague 22
Nové náměstí 1250,
Praha – Uhříněves, 104 00

odbor životního prostředí
Department of the Environment
Ing. Dana Sopoušková

tel. 271071870
fax: 271071819
dana.sopouskova@p22.mepnet.cz
ozp@p22.mepnet.cz

Pozn.:
Pokud se adresa pracoviště pro problematiku životního prostředí liší od adresy Úřadu městské části, je uvedena v levém sloupci za adresou hlavní budovy úřadu.

Tisk 28.5.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 93045 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru