ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2010, tabulky


Tab. 1 - Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP MHMP, posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pořad. č.  Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Železné lávky 15.5.2003 16.7.2003 EIA ano zpracovává se dokumentace
081 Administrativní budova X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4 5.1.2004 23.2.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
105 Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov 18.8.2004 18.10.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
112 Tiskárna MATRIX Media, s.r.o., Přístavní 29, Praha 7 25.10.2004 4.1.2005 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 24.9.2010
158 Polyfunkční budova Poutník, Praha 11, k. ú. Háje 12.9.2005 8.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
171 Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. Třeboradice (WECO) 2.1.2006 2.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
174 Lahovičky, k. ú. Lahovice, k. ú. Radotín, Praha 16 6.1.2006 9.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano dokumentace vrácena k přepracování 6.12.2006 
180 Pražský veletržní areál 25.11.2005 19.5.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
189 Recyklační závod minerálních stavebních odpadů, k. ú. Ruzyně 14.4.2006 19.9.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
209 Obalovna živičných směsí, Praha 15 - Dolní Měcholupy 27.7.2006 8.11.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
244 VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí a Na Florenci, Praha 1 – Nové Město (září 2006) 4.10.2006 22.1.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
397 Stavba č. 8559 – Komunikační propojení Evropská – Svatovítská, Praha 6 25.5.2007 26.11.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 4.1.2010
398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, Praha 3 28.5.2007 30.10.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní areál Vídeňská, Praha - Kunratice 30.5.2007 11.1.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007 25.7.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
471 Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 – Nové Město 17.7.2007 28.12.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007 27.6.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
531 Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kameni, k. ú. Písnice, Praha 12 10.3.2008 24.9.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10.9.2008 27.11.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
580 Viladomy Dubeč“, Praha - Dubeč, k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč (září 2008)“  23.9.2008 27.11.2008 EIA ano 25.5.2009 dokumentace vrácena k přepracování
583 Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi 7.10.2008 9.12.2008 EIA ano souhlasné stanovisko 21.9.2010
592 Obchodní centrum Michle, při komunikaci Chodovská a Záběhlická, Praha 10, k. ú. Chodov 31.10.2008 8.4.2009 EIA ano souhlasné stanovisko 4.2.2010
601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13.11.2008 2.3.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3.12.2008 15.5.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
610 Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k. ú. Chodov 7.1.2009 2.7.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
616 Polyfunkční dům Harfa City, ulice Poděbradská/K Žižkovu, Praha 9, k. ú. Vysočany 28.1.2009 11.5.2009 EIA ano souhlasné stanovisko 27.10.2010
632 Rekonstrukce části vnitrobloku č. p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1 - Nové Město  17.4.2009 9.6.2009 EIA ano souhlasné stanovisko 2.6.2010
642 Skladová hala H II, areál SAPARIA a.s., k. ú. Písnice 22.6.2009 16.9.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
652 Centrum INPROX - Třebonice 22.7.2009 12.3.2010 EIA ne  
653 Obytný a sportovní soubor Tři věže, Praha 20, k. ú. Horní Počernice 29.7.2009   proces EIA ukončen na žádost investora 19.4.2010
654 Bytový dům ul. Odlehlá a veterinární klinika ul. Novovysočanská, Praha 9 29.7.2009 27.1.2010 EIA ne  
660 Polyfunkční soubor Rezidence Nové Stodůlky, Praha 13 10.8.2009   proces EIA ukončen na žádost investora 26.1.2010
662 Stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0018 - Jižní obchvat 14.8.2009 27.4.2010 EIA ne  
663 Hromadné garáže v areálu ČZU v Praze, k.ú. Suchdol, Praha 6 26.8.2009 3.3.2010 EIA ne  
665 Bytové domy – rezidence Čertousy, k.ú. Horní Počernice, Praha 20 8.9.2009 4.11.2010 EIA ne  
666 Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba – 1. etapa, Praha 6 10.9.2009 2.2.2010 EIA ne  
667 Bytové domy „PANORAMA KYJE II“, Praha 14, k. ú. Kyje 15.9.2009 1á.3.2010 EIA ne  
668 Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3 17.7.2009 12.8.2010 EIA ne  
670 Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače „P“ do Třebonic 24.9.2009 19.1.2010 EIA ne  
671 Obytný soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely  25.9.2009 12.7.2010 EIA ne  
672 K Dálnici, 3. etapa, OK Žampionová - OK Zábavní centrum, Praha 22 a 11, č. akce 999 596/3 29.9.2009 29.1.2010 EIA ne  
674 VGP Park Horní Počernice, IV. etapa, Praha 20 14.10.2009 2.6.2010 EIA ne  
675 Pavilony Jablonecká, Praha 9, k.ú. Prosek 16.10.2009 3.5.2010 EIA ne  
676 Přemístění nádrže Bencalor 16 m3 – Zentiva,k.s., Praha-Dolní Měcholupy 20.10.2009 19.2.2010 EIA ne  
677 EXPLORA Business Centre - fáze 2, Administrativní objekt Neptune I, II, III Bucharova ul., Praha 13, k.ú. Stodůlky 21.10.2009 10.2.2010 EIA ne  
678 Změna využití 3. podzemního podlaží v budově Kulturního a obchodního centra – Nový Smíchov, Praha 5 4.11.2009 15.4.2010 EIA ne  
679 Karlínské dvory, mezi ulicemi Sokolovská a Křižíkova, Praha 8, k. ú. Karlín 5.11.2009 12.3.2010 EIA ne  
680 Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš 12.11.2009 14.3.2010 EIA ano 20.12.2010 zveřejněna dokumentace
681 Nové Traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10, k. ú. Vinohrady 19.11.2009 16.4.2010 EIA ne  
682 SIKO KOUPELNY - VZORKOVNA, Praha 13 - Třebonice (listopad 2009)“,  12.11.2009 4.2.2010 EIA ne  
683 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi - číslo stavby 40019 1.12.2009 17.5.2010 EIA ne  
684 Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice, Praha 9 7.12.2009 2.2.2010 EIA ne  
685 Depozitář Národní knihovny v Hostivaři, Praha 15 15.12.2009 3.2.2010 EIA ne  
686 Stavební úpravy ulice Jablonecké, Praha 9, k.ú. Prosek 14.12.2009 6.5.2010 EIA ne  
687 Obytný soubor CTR Kobylisy – II.etapa, parc. č. 1604/3, 1604/17, 1830/1, 1522/5, k. ú. Kobylisy, Praha 8 10.12.2009 12.8.2010 EIA ne  
688 Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže, Praha 6 15.12.2009 2.4.2010 EIA ano 18.10.2010 zveřejněna dokumentace
689 Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. ú. Malešice 27.11.2009   proces EIA ukončen na žádost investora 19.1.2010
690 Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most, k.ú. Černý Most, Praha 14 29.12.2009 12.4.2010 EIA ne  
691 Umístění 22 4-lůžkových obytných karavanů pro příležitostné krátkodobé ubytování návštěvníků využívajících služeb sportovního areálu - kempu, Praha - Klánovice 7.1.2010 9.10.2010 EIA ne  
692 Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14, k. ú. Kyje 18.1.2010 18.3.2010 EIA ne  
693 Areál SNEO, Na Dračkách 405/49, Praha 6 21.1.2010 2.4.2010 EIA ne  
694 Obytný soubor Hornoměcholupská, Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy, k.ú. Petrovice 3.2.2010 9.6.2010 EIA ne  
695 Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM, ul. Poděbradská, Praha 9, k. ú. Hloubětín 3.2.2010 1.7.2010 EIA ne  
696 Bellevue Residence Grafická, Praha 5 - Smíchov 15.2.2010 7.7.2010 EIA ne  
697 Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. ú. Malešice (únor 2010) 10.2.2010 21.5.2010 EIA ne  
698 Stavba č. 0133 TV Ďáblice, Etapa 0005 - Odvodnění Ďáblic, Nový sběrač B s retenční nádrží v pramenné oblasti Mratínského potoka a Odvodnění lokality požární zbrojnice v ul. Na Štamberku 19.2.2010 27.4.2010 EIA ne  
699 NOVÉ BYDLENÍ JAROV, Obytná skupina V Zahrádkách, Praha 3, k. ú. Žižkov 22.2.2010 28.5.2010 EIA ne  
700 EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, k. ú. Hlubočepy 17.2.2010 7.6.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
701 Administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník 24.2.2010 22.7.2010 EIA ne  
702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26.2.2010 9.4.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
703 ZAHRADNÍ RESTAURACE, SPORT CENTRUM HLÍVOVÁ, PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE HLÍVOVÁ, Praha 22, k. ú. Pitkovice 26.2.2010 14.6.2010 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 28.6.2010
704 Areál SSÚRS Běchovice č.19, parc. č. 1205/2, 1205/50, k. ú. Běchovice, Praha-Běchovice 26.2.2010 23.6.2010 EIA ne  
705 Areál SAPARIA s.s. – změna užívání bývalého Drůbežářského závodu Xaverov, k. ú. Libuš, k. ú. Kunratice 2.3.2010 14.5.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
706 Sportcentrum Stodůlky, Praha 13, k.ú. Stodůlky 10.3.2010 27.4.2010 EIA ne  
707 Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje 11.3.2010 15.7.2010 EIA ano  zpracovává se dokumentace
708 New Horizon – administrativní budova, Praha 18 12.3.2010 14.6.2010 EIA ne  
709 ODKOLEK, Praha 9, k. ú. Vysočany 17.3.2010 9.7.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
710 Umístění přemístitelného čerpacího stroje AVK 01.1 – Avion Shopping Park Praha, k. ú. Třebonice 25.3.2010 1.7.2010 EIA ne  
711 Bytový dům „REZIDENCE CENTRAL PLAZA“, Praha 3 29.3.2010 16.8.2010 EIA ne  
712 Míchací centrum Letňany – dočasná stavba, Praha 18 30.3.2010 13.10.2010 EIA ne  
713 Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje 2.4.2010 3.9.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
714 Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhříněves 22.4.2010 14.6.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
715 Nové Měcholupy II, Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy (duben 2010) 29.4.2010 10.11.2010 EIA ne  
716 Tiskárna EUROPRINT, a.s., Praha 5, k.ú. Košíře 3.5.2010   proces EIA ukončen na žádost investora 8.9.2010
717 NEO RIVIERA – FÁZE F, Bytové domy Modřany, Praha 12 3.5.2010 20.10.2010 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 1.11.2010
718 Obytný a sportovní soubor Tři věže, Praha 20, k. ú. Horní Počernice (duben 2010) 15.4.2010 1.7.2010 EIA ne  
719 Druhé golfové hřiště, Zbraslav - Lipence 7.5.2010 22.7.2010 EIA ne  
720 Bytový dům Tesla, ul. Vršovická, Praha 10 18.5.2010 14.7.2010 EIA ne  
721 Litochlebský park - regenerace parku a výstavba administrativního centra s občanskou vybaveností, Praha 11 - Chodov 25.5.2010 2.9.2010 EIA ne  
722 Administrativní budova Palmovka Park II, Praha 8, k.ú. Libeň 26.5.2010 28.7.2010 EIA ne  
723 Technologické zařízení na likvidaci VOC pro lakovnu Schäfer-Menk, s.r.o., Praha 16, k.ú. Radotín 26.5.2010 6.8.2010 EIA ne  
724 Bytové domy „PANORAMA KYJE III“, Praha 14, k. ú. Kyje 28.5.2010   probíhá zjišťovací řízení
725 Příprava mycích prostředků, WashTec CZ spol. s r.o., ul. U Trati, Praha 10, č.parc. 4341/1, k.ú. Strašnice 3.6.2010 6.8.2010 EIA ne  
726 Čerpací stanice AS24 Praha-Řeporyje 3.6.2010 24.9.2010 EIA ne  
727 Polyfunkční areál Reitknechtka, Praha 4 - Nusle 4.6.2010 25.8.2010 EIA ne  
728 Q5 Waltrovka - Administrativní centrum „The Square“ a „Propojení Klikatá“, Praha 5, k.ú. Jinonice 10.6.2010   probíhá zjišťovací řízení
729 Parkovací dům Budějovická, Praha 4 - Krč 11.6.2010 16.8.2010 EIA ano 21.12.2010 zveřejněna dokumentace
730 Administrativní centrum Kačerov, Praha 4 15.6.2010 25.8.2010 EIA ano 15.11.2010 zveřejněna dokumentace
731 Výstavba hromadných garáží, ul. Hlavní, Praha 4, k. ú. Záběhlice 17.6.2010 21.9.2010 EIA ne  
732 Obytný areál v Uhříněvsi „Nad Volyňkou“, Praha 22 24.6.2010 15.11.2010 EIA ne  
733 Stavba č. 0101 TV Újezd, Etapa 0004 komunikace - Rozšíření komunikace Formanská 1.7.2010 14.10.2010 EIA ne  
734 Konverze areálu Branických ledáren, Praha 4, k.ú. Braník 8.7.2010 6.12.2010 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 17.12.2010
735 Radnice Prahy 11, MČ Praha 11, k.ú. Háje 8.7.2010 12.10.2010 EIA ne  
736 Administrativní dům Beryl, Dostavba Bauhausu, Praha 4  12.7.2011 25.10.2010 EIA ano zpracovává se dokumentace
737 Obnova a dostavba osady Buďánka, Praha 5, k. ú. Smíchov 13.7.2011   probíhá zjišťovací řízení
738 Polygrafická výroba, Čerpadlová 536/4, Praha 9, k.ú. Vysočany 14.7.2010   proces EIA ukončen na žádost investora 14.10.2010
739 Bezobslužná čerpací stanice, při ul. Slavínského, Praha 5, k. ú. Hlubočepy 24.8.2010 26.10.2010 EIA ne  
740 Parkování u jižního vchodu pražské ZOO, Praha 7, k.ú. Troja 31.8.2010   probíhá zjišťovací řízení
741 Rezidence Sobín, nízkopodlažní bytová výstavba s občanskou vybaveností 8.9.2010   probíhá zjišťovací řízení
742 Projekt Florenc, rekonstrukce budovy Na Poříčí č.p. 1048 a Rekonstrukce ul. Na Florenci, Praha 1 9.9.2010 10.11.2010 EIA ne  
743 Obytný soubor Na Beránku, Praha 12, k. ú. Modřany 9.9.2010   probíhá zjišťovací řízení
744 TELEHOUSE – servisní středisko operátorů, Praha 6, k.ú. Dejvice 13.9.2010   probíhá zjišťovací řízení
745 Výhledy Barrandov, Praha 5, k. ú. Hlubočepy 14.9.2010 8.12.2010 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 22.12.2010
746 Pivovar Staropramen – revitalizace areálu a výstavba nové skladové haly, Praha 5 23.9.2010   probíhá zjišťovací řízení
747 Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9 7.10.2010 20.12.2010 EIA ne  
748 Kampus Albertov, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2 11.10.2010   probíhá zjišťovací řízení
749 Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, k. ú. Nové Město 31.8.2010 20.12.2010 EIA ne  
750 Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Jinonická 1226, Praha 5, k. ú. Košíře 31.8.2010 9.12.2010 EIA ne  
751 Dostavba centrály firmy Kondor, Praha 16, k. ú. Radotín 1.11.2010   probíhá zjišťovací řízení
752 Obytný soubor „Májovková“ – Praha 22, k. ú. Pitkovice 22.9.2010   probíhá zjišťovací řízení
753 Tiskárna EPREMO, a. s., Praha 5, k.ú. Košíře 18.11.2010   probíhá zjišťovací řízení
754 Přemístění nádrže Bencalor 16 m3 – Zentiva,k.s., Praha-Dolní Měcholupy (listopad 2010) 23.11.2010   probíhá zjišťovací řízení
755 Obytný soubor Rezidence Veselská, Praha 18 - Letňany 1.12.2010   probíhá zjišťovací řízení
756 SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. ú. Strašnice 8.12.2010   probíhá zjišťovací řízení
757 Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 - Kyje 20.12.2010   probíhá zjišťovací řízení
758 NEO RIVIERA – FÁZE F, Bytové domy Modřany, Praha 12 (prosinec 2010) 23.12.2010   probíhá zjišťovací řízení
759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28.12.2010   probíhá zjišťovací řízení
762 Nárožní dům Václavské náměstí - Opletalova, Praha 1 26.11.2010   3.12.2010 výzva k odstranění nedostatků žádosti

 

Tab. 2 - Členění podle charakteru posuzovaných záměrů (oznámení podaná v roce 2010, příslušný úřad OOP MHMP)

Druh posuzovaného záměru počet podíl v %
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry na ploše od 10 do 50 ha (dle bodu 1.3. kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Těžba nerostných surovin; těžba rašeliny (dle bodu 2.5 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2,86%
Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků nad 1 t/rok (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 4,29%
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v bodě 6.1 s kapacitou nad 25 000 t/rok (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků (dle bodu 8.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 4,29%
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. č. 1) 1 1,43%
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1) 7 10,00%
Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 45 64,29%
Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály  (dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2,86%
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.10 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných (dle bodu 10.12 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43%
Tématické areály na ploše nad 5 000 m2 (dle bodu 10.13 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 1 1,43%
Záměry uvedené  v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podlimitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d) 1 1,43%
C E L K E M 70 100,00%

 

Tab. 3 - Členění podle správních obvodů (oznámení podaná v roce 2010, příslušný úřad OOP MHMP)

Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 1
Praha 2 2
Praha 3 2
Praha 4 7
Praha 5 9
Praha 6 2
Praha 7 1
Praha 8 2
Praha 9 3
Praha 10 4
Praha 11 3
Praha 12 1
Praha 13 2
Praha 14 4
Praha 15 2
Praha 16 3
Praha 17 1
Praha 18 3
Praha 19 0
Praha 20 1
Praha 21 1
Praha 22 2
akce zasahující do více správních obvodů 14
C E L K E M 70

 

Tab. 4 -  Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění,  příslušný úřad MŽP, posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech 24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa 12.1.2005 18.3.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně 22.8.2005 2.12.2005 EIA ano 13.3.2008 dokumentace vrácena na doplnění, nová dokumentace rozeslána 4.1.2010
Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka 9.9.2005 9.12.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění; 21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace pod názvem Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313
Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka - Štěrboholská radiála 9.9.2005 30.11.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění; 21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace pod názvem Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313
Praha - Beroun - nové železniční spojení 8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano 5.6.2009 dokumentace vrácena k dopracování, nová dokumentace rozeslána 19.11.2010
Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8 24.7.2006 3.11.2006 EIA ano MŽP si vyhradilo posuzování dle § 23 odst. 4 zákona a 1.4.2009 mu MHMP postoupil spis; 21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace pod názvem Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313
Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice 10.4.2008 předložena dokumentace místo oznámení   dokumentace byla  8.7.2008 vrácena  k přepracování, nová dokumentace rozeslána 10.12.2010
VESTECKÁ SPOJKA v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603 5.5.2008 předložena dokumentace místo oznámení   dokumentace byla 24.7.2008 vrácena k přepracování
SOKP - Stavba 510 Satalice - Běchovice 27.11.2008 28.1.2009 EIA ano 24.9.2010 dokumentace vrácena k přepracování 
MÚK Beranka na D11 a komunikační spojka 18.12.2008 16.2.2009 EIA ano 30.9.2010 souhlasné stanovisko
MÚK Aviatická 7.7.2009 2.9.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany, 2. stavba 3.9.2009 28.12.2009 ZZŘ - oznámení se nepovažuje za dokumentaci, je ji třeba dopracovat 31.8.2010 rozeslána dokumentace
Připojení TR Uhříněves kabely 110 kV, Praha 22 - Uhříněves 30.11.2009 19.2.2010 EIA ne  
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 23.12.2009 10.3.2010 EIA ano 18.8.2010 rozeslána dokumentace
Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy 22.3.2010 17.5.2010 EIA ano 15.11.2010 rozeslána dokumentace
Překládací stanice pro skládku Uhy (k.ú. Ďáblice)   24.5.2010 EIA ne  

 

Tab. 5 - Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Kód akce Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
STC1291 Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou 27.7.2010 26.8.2010   EIA ne  
STC1288 Vodovodní přivaděč Zličín - Rudná - Chýně 22.7.2010 20.8.2010    EIA ne  
Tisk 14.8.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 23684 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru