ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Akce v oblasti EVVO

Série přednášek pro pedagogy pražských MŠ na téma odpady a ekologická výchova

 

Sérii přednášek na téma odpady a ekologická výchova absolvovali v lednu a únoru pedagogové pražských mateřských škol. Tuto akci připravil Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu KK EVVO HMP. Cílem semináře bylo zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v oblasti odpadů a ekologické výchovy.


Semináře pro pedagogy MŠ v roce 2013


Obsahem semináře byla informace o nakládání s odpady v Praze, jak funguje systém pro mateřské školy a užitečná rada jak postupovat při zavádění třídění odpadů v MŠ, seznámení s novými projekty , informační kampaní a dalším. Přínosem byla také informace zástupce kolektivních systémů Asekol, Ekolamp a Elektrowin o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a seznámení účastníků se zajímavým školním vzdělávacím programem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého se mohou zapojit  i mateřské školy.


Semináře pro pedagogy MŠ - téma odpady v Praze  ! P1245459.jpg  P1285474.jpg


Dále byli pedagogové informováni o projektech a aktivitách v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zaměřením na školy a předškolní výchovu dětí, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem a dověděli se rovněž co nového se připravuje v oblasti EVVO pro letošní rok 2013.

Seminář byl poskytnutý učitelům zdarma a rovněž tak informační materiály k daným tématům. Seminářů se zúčastnilo celkem 120 pedagogů ze 105 mateřských škol v Praze.

Tisk 20.2.2013 | Miloš Cihelka | Přečteno: 30424 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru