Orgány ve vodním hospodářství

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Orgány ve vodním hospodářství

Orgány veřejné správy a organizace v jejich působnosti v oblasti vodního hospodářství s působností na území hl.m. Prahy

Hlavní město Praha

Magistrát HMP:

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
oddělení péče o zeleň
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení - správa vodních toků v Praze


 

Volené orgány:

Výbor Iinfrastruktury a životního prostředí Zastupitelstva HMP, zprávy z výboru
Archiv zpráv z výboru ve volebním období 2010-2014: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09)
Archiv: Zprávy z výboru za volební období 2006-2010, Zápisy z jednání výboru za volební období 2002-2006

Rada HMP – oblast vodního hospodářství je v současné době svěřena do působnosti radního pro oblast ŽP Ing. Jiřího Nouzy, náměstka primátora.
Kompetence

Komise rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově
složení komise, zápisy z jednání

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence vodoprávních úřadů MČ - podrobné informace zpracované pracovníky vodoprávního OŽP
Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls, 56 kbyte, stav 11/2013)


Další subjekty:

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel: 251 170 111, Fax: 257 532 306, e-mail: pvs@pvs.cz
http://www.pvs.cz

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
Tel.: +420 233 066 201; FAX: +420 233 066 203; email: ov@ph.cizp.cz
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz; http://www.cizp.cz

Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
tel.: +420 224 212 039,  +420 296 336 700, fax: +420 224 212 335
e-mail: podatelna@hygpraha.cz
http://www.hygpraha.cz
kontaktní údaje poboček

Tisk 7.3.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 207179 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru