ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Akce na podporu třídění odpadu pořádané MČ Praha 4

 

DEN S BIOODPADEM aneb Doma ekonomicky a ekologicky

Akce se koná v rámci pilotního projektu „Bioodpad z domácností“ pro Prahu 4.


KDY:
Ve čtvrtek 20. května, od 10 do 18 hodin.


KDE:
V ulici Štúrova, v blízkosti prodejny Albert, Praha 4.


PROGRAM:

  • Informační stan společnosti Pražské služby, a.s.: prezentace projektu „Bioodpad z domácností“.

  • Informační stan občanského sdružení Ekodomov: prezentace problematiky bioodpadu a kompostování.


PRO DOSPĚLÉ: ukázky sběrných prostředků, štěpkovač, výrobky z kompostovatelných plastů, letáky a odborná literatura.

PRO DĚTI: třídění odpadu v praxi, zábavné kvízy, pozorování živočichů v kompostu.

Den s bioodpadem - MČ Praha 4Ekologické hry ke Dni dětí v Arkádách Pankrác

Akce se koná ke Dni Dětí a pořádá již tradičně Městská část Praha 4 ve spolupráci s obchodním a společenským centrem Arkády Pankrác.


KDY:
Ve dnech 31. května a 1. června, od 9 do 16 hodin.


KDE: Před hlavním vchodem do OC Arkády Pankrác, Praha 4.


PROGRAM:

  • Informační stan společnosti Pražské služby, a.s.: soutěže s tématikou odpadů, ukázky separačních nádob na sběr odpadu.

  • Informační stan společnosti ELEKTROWIN, a.s.: zábavné naučné soutěže s tématikou sběru elektrospotřebičů.

  • Informační stan společnosti EKO-KOM, a.s.: zábavná soutěžní hra, výstava Tonda Obal na cestách.

  • Informační stan společnosti ASEKOL, s. r. o.: představení návěsu, který simuluje českou domácnost, je možné se dozvědět jak v domácnosti šetřit elektrickou energii, z čeho se skládají jednotlivé spotřebiče, kam se mají odevzdat k recyklaci, když doslouží a jiné zajímavosti.


 

  Skladba domovního odpadu aneb víte, co vyhazujete?


    Skladba domobního odpadu - ilustrační popelnička

 22 % papír
 13 % plasty  
   9 % sklo 
   3 % nebezpečný odpad
 18 % bioodpad
 35 % zbytkový odpad Každý z nás vyhodí za rok průměrně 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných sběrných nádob (papír, plast, sklo, nápojové kartony), umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Jeden odpadkový koš průměrně obsahuje 35% zbytkového odpadu, 22% papíru, 18% BIO odpadu, 13% plastu, 9% skla a 3% nebezpečného odpadu. Zatočte s elektroodpadem

Akce je pořádána společností ELEKTROWIN, a.s. ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 a obchodním a společenským centrem Arkády Pankrác.


KDY:
 Dne 23. června, od 10 do 16 hodin.


KDE: U OC Arkády Pankrác, Praha 4.


PROGRAM:

  • Informační roadshow: akce bude probíhat v otevřených stanech, kde budou prezentovány tematické filmy o správném zacházení s vysloužilými spotřebiči.

  • Informační akce pro školy: „ekologická hodina“, ve které budou mít žáci zábavným způsobem možnost zjistit vše podstatné o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu. Prezentace speciálního projektu určeného školám „Ukliďme si svět“, jehož 2. ročník právě probíhá.

  • Informační akce pro veřejnost: možnost odevzdání elektrospotřebiče, interaktivní ekologické kvízy a soutěže o zajímavé ceny.Zatočte s elektroodpadem - informační stánek  Zatočte s elektroodpadem -   Zatočte s elektroodpadem -   Zatočte s elektroodpadem - program pro školy  Zatočte s elektroodpadem - odevzdávání elektrospotřebičů Navštivte webové stránky projektu www.zatocteselektroodpadem.cz.

 

Tisk 4.6.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 17601 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru