ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Archiv starších článků

Vyhodnocení zkušebního projektu „Sběr vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií“

 

V průběhu měsíců červen - září roku 2012 byl na území hlavního města Prahy realizován zkušební projekt sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií do stacionárních kontejnerů poskytnutých společností ASEKOL s.r.o. 
Tento zkušební projekt navazuje na celorepublikový projekt realizovaný v letech 2009-2011, při němž bylo na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy rozmístěno více než 1 300 stacionárních kontejnerů.

V rámci tohoto zkušebního projektu bylo na území hl. m. Prahy, v jeho severovýchodní části, rozmístěno celkem 21 kontejnerů určených pro sběr vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Stanoviště vhodná k umístění výše uvedených kontejnerů byla vytipována odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s příslušnými úřady městských částí. Obsluhu stacionárních kontejnerů zajišťovala svozová společnost Pražské služby a.s. Veškeré náklady spojené s tímto zkušebním projektem byly hrazeny kolektivním systémem ASEKOL s.r.o., který rovněž zajistil ekologickou recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.
 

Stanoviště tříděného sběru - Praha V.Chuchle     ASEKOL, s.r.o. - kontejner na elektroodpad  Svoz stacionárních kontejnerů určených ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení  a baterií probíhal 1x měsíčně. Během tří měsíců bylo vysbíráno celkem 5 460 kg vysloužilých drobných elektrozařízení a 236 kg baterií. Průměrné sebrané množství drobných elektrozařízení činilo v Praze 124 kg (za období jednoho svozu na jednu nádobu).
Pro porovnání průměr na jednu nádobu v rámci celé ČR činí 78 kg.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům vysbíraného množství vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií a také pozitivnímu přístupu občanů se zástupci kolektivního systému ASEKOL s.r.o. ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy rozhodli v tomto projektu pokračovat i nadále. V průběhu měsíce září byly další městské části (ty, které nebyly zahrnuty do zkušebního projektu) vyzvány, aby na svém území vytipovaly lokality, které považují za vhodné k umístění stacionárních kontejnerů ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií.
Během 1. čtvrtletí 2012 by se počet červených kontejnerů měl rozšířit o dalších 100 kusů.


P1274627.jpgAktuální seznam
stanovišť stacionárních kontejnerů určených ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení (k 15.9.2012).

 

Tisk 3.2.2012 | Miloš Cihelka | Přečteno: 12239 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru