ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Právní předpisy v oblasti posuzování vlivů na ŽP

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.
  • Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
  • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí platí pro posuzování koncepcí a záměrů oznámených na příslušný úřad  do 31.12. 2001.
Tisk 16.6.2006 | Veronika Horvathová, OZP | Přečteno: 83611 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru