ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 3/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 29. 11. 2007

Termín jednání:

29. 11. 2007

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. 62 kByte)


Přítomní členové:
Eva Beránková, Petr Daniš, Petr Holý, Ivana Hönigová, Jan Chvátal, Jana Ledvinová, Emilie Strejčková, Ivan Štěpka

Omluveni:
Jana Blažíčková, Jitka Janovičová, Karel Jech, Lenka Kopečná, Jan Louška, Vladimír Přívratský, Petr Štěpánek,

Přizvaní hosté:
Petr Stýblo (ČSOP)

 

Program:

1. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro období 2008 - 2009
2. Diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil a řídil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO. Úvodem omluvil nepřítomné členy PS EVVO.

1. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro období 2008 - 2009

Z časových důvodů nebyl tento bod projednán na jednání PS EVVO konaném 15.11.2008, PS se proto usnesla zpracovat do tohoto jednání návrh AP KK EVVO 2008-2009 spolu s připomínkami jednotlivých členů. Tento návrh s připomínkami členů byl rozeslán všem členům PS EVVO a na tomto jednání dopracovány formulace, finanční alokace a dílčí úkoly.
Během jednání PS EVVO byly prodiskutovány a projednány úkoly do č. 3.7, zbývající část Akčního plánu KK EVVO pro období 2008 – 2009 bude projednán formou emailové diskuze. 

 

2. Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Zaslat připomínky a návrhy formulací k návrhu nového AP / do 31.1.2008 / všichni členové PS

 

Příští jednání se uskuteční v průběhu roku 2008.


Zapsal: Mgr. Ing. Petr Holý, 
V Praze dne 3. 12. 2007

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
předseda poradní skupiny EVVO

Tisk 26.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 15176 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru