ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2008

Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2008

poř. číslo projektu žadatel název projektu číslo smlouvy přidělené finance závěrečná zpráva/zpráva o projektu
2 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. Studie a projekt obnovy vnitroareálové zeleně školního dvora GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. DAG/54/11/003862/2008 15 000 MS-word (460 kbyte)
3 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. Realizace obnovy vnitroareálové zeleně školního dvora GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. DAG/54/11/003863/2008 200 000 MS-word (460 kbyte)
4 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Pražské krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků DAG/54/11/003889/2008 60 000 MS-word (29 kbyte)
5 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Ekologická poradna DAG/54/11/003888/2008 60 000 MS-word (29 kbyte)
6 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Pražské krajské kolo Zelené stezky - Zlatého listu DAG/54/11/003890/2008 80 000 MS-word (30 kbyte)
7 MERLIN Společnost ochrany dravců a sov Ekologicko vzdělávací program SMYSLY ŽIVOČICHŮ DAG/54/11/003797/2008 100 000 MS-word (2,5 Mbyte)
8 MERLIN Společnost ochrany dravců a sov Ekologicko vzdělávací program LOVCI A JEJICH KOŘIST DAG/54/11/003796/2008 100 000 MS-word (2,3 Mbyte)
9 MERLIN Společnost ochrany dravců a sov Provoz záchranné stanice pro dravce a sovy DAG/54/11/003795/2008 160 000 MS-word (384 kbyte)
11 01/71. ZO ČSOP Koniklec PRAŽSKÉ KUZLE (Kudy Za Lokální Ekologií) DAG/54/11/004018/2008 50 000 MS-word (22 kbyte)
13 01/71. ZO ČSOP Koniklec Ekocentrum ČSOP Koniklec DAG/54/11/004017/2008 74 700 MS-word (295 kbyte)
14 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" Transfer obojživelníků z ohrožených a neperspektivních lokalit DAG/54/11/004005/2008 28 000 PDF (287 kbyte)
15 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" Obnova vodní zdrže na Říčanském potoce pod ZCHÚ Rohožník DAG/54/11/004004/2008 50 000 PDF (654 kbyte)
16 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" Vydání sborníku NATURA PRAGENSIS sv.19 DAG/54/11/004003/2008 120 000 MS-word (28 kbyte)
20 OS TARROUCA OHRADA - Milíčov DAG/54/11/004041/2008 50 000 PDF (3,6 Mbyte)
21 OS TARROUCA "VÝSADBA STROMŮ" ÚJEZD DAG/54/11/004043/2008 50 000 PDF (1,1 Mbyte)
22 OS TARROUCA "DOMOV MILÍČOV" DAG/54/11/004039/2008 60 000 PDF (1,1 Mbyte)
24 Ekocentrum Podhoubí Ekologické výukové programy v Ekocentru Podhoubí DAG/54/11/004072/2008 140 000 MS-word (23 kbyte)
27 Ing.arch. David Průšek Obnova vandaly a autonehodou poničeného stromořadí Původně vysázeno při rekonstrukci roku 1998 DAG/54/11/004071/2008 30 000

projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny

28 Ekodomov Výukový program - Kde je kompost, tam to žije! DAG/54/11/004014/2008 180 000 MS-word (539 kbyte)
30 Ekodomov informační kampaň BIOODPADY DAG/54/11/004012/2008 120 000 MS-word (64 kbyte)
31 Občanské sdružení Studánka Pramínek ze Studánky DAG/54/11/003953/2008 80 000 PDF (7,5 Mbyte)
32 Občanské sdružení Studánka Les je můj i tvůj DAG/54/11/003955/2008 33 900 PDF (2,9 Mbyte)
34 Sdružení Tereza Inovativní ekologické výukové programy jako účinnější nástroj EVVO DAG/54/11/004109/2008 250 000 MS-word (103 kbyte)
36 Auto*Mat, o.s. Zažít město jinak - Evropský týden mobility 2008 v Praze DAG/54/11/004008/2008 248 000 MS-word (22 kbyte)
43 Spolek přátel klánovické školky Malý odpad má velký dopad DAG/54/11/003806/2008 10 000 MS-word (41 kbyte)
45 Spolek přátel klánovické školky Nová učebna je na školním dvoře DAG/54/11/003805/2008 150 000 MS-word (35 kbyte)
47 Arnika - Program Toxické látky a odpady Předcházej a recykluj II. DAG/54/11/004085/2008 135 000 MS-word (27 kbyte)
48 Ing. Květoslava Patočková Hnízdiště pro včely samotářky, čmeláky a další živočichy DAG/54/11/003804/2008 20 000 MS-word (10,6 Mbyte)
52 Oživení, o.s. Město i pro cyklisty DAG/54/11/004067/2008 170 000 MS-word (116 kbyte)
55 Česká mykologická společnost Průzkum mykoflóry zaměřený na vzácnější druhy makromycetů ve specifických podmínkách městské zeleně a ve vybraných chráněných územích, včetně vyhodnocení výsledků. DAG/54/11/004066/2008 30 000 MS-word (1,4 Mbyte)
56 Česká mykologická společnost Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby - makromycety, s cílem zvyšování právního povědomí obyvatel k aktivní péči a ochraně životního prostředí na území hl.m. Prahy. DAG/54/11/004125/2008 60 000 MS-word (1,1 Mbyte)
58 Jitka Hrubá, Ing. Po stopách kouzelníka Futura III. DAG/54/11/003835/2008 80 000 PDF (50 kbyte)
59 České ekologické manažerské centrum (CEMC) PRAHA A ODPADY, speciální příloha odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM DAG/54/11/004098/2008 50 000 MS-word (21 kbyte)
61 České ekologické manažerské centrum (CEMC) Velkoměsto 21.století DAG/54/11/004105/2008 60 000 MS-word (33 kbyte)
62 Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) Ekolist.cz DAG/54/11/003791/2008 150 000 PDF (vel. 175 kbyte)
MS-word (vel. 55 kbyte)
63 Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) Zelená domácnost DAG/54/11/003792/2008 100 000 PDF (vel. 226 kbyte)
MS-word (vel. 237 kbyte)
64 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství BIO - řešení pro člověka a přírodu DAG/54/11/004038/2008 80 000 MS-word (50 kbyte)
65 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Informačně - poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu DAG/54/11/004040/2008 100 000 MS-word (50 kbyte)
66 Agentura Koniklec, o.s. Zlepšení nabídky systémové environmentální asistence pro občany hl. m. Prahy  prostřednictvím Systému ENvironmentální Asistence. DAG/54/11/003878/2008 125 000 MS-word (146 kbyte)
67 Agentura Koniklec, o.s. Popularizace pražské části území navrhovaného Geoparku Barrandien a jeho geologického dědictví v rámci konceptu geoturistiky DAG/54/11/003877/2008 50 000 MS-word (37 kbyte)
72 Občanské sdružení ANGEL Atria - realizace, etapa IV. DAG/54/11/003897/2008 80 000 MS-word (21 kbyte)
73 Agora Central Europe Zelený den DAG/54/11/003802/2008 200 000 MS-word (vel. 1169 kbyte)
74 01/44. ZO ČSOP EKOLOGIE V E-LEARNINGU DAG/54/11/004068/2008 160 000 MS-word (47 kbyte)
75 Občanské sdružení Uhříněves Výsadba zeleně v klidových zónách Uhříněvsi  DAG/54/11/003954/2008 50 000 MS-word (50 kbyte)
77  01/34. ZO ČSOP Křivatec Ekocentrum Křivatec - popularizace zvláště chráněných území a zvláště chráněných rostlin a živočichů na území Prahy 8 DAG/54/11/003939/2008 50 000 PDF (2 Mbyte)
78 POČERNICKÁ INICIATIVA (POČIN) I malí koně v bezpečí DAG/54/11/003785/2008 100 000 MS-word (vel. 26 kbyte)
fotopříloha, MS-word (vel. 441 kbyte)
79 Společnost pro trvale udržitelný život Zvýšení povědomí obyvatel Prahy o klíčových problémech životního prostředí a udržitelného rozvoje II. DAG/54/11/003940/2008 150 000 PDF (375 kbyte)
88 Martina Hrčková Kaňon Vltavy u Sedlece - popularizace a průzkum evropsky významné lokality - 2.část: Zámky DAG/54/11/004034/2008 65 000 MS-word (67 kbyte)
89 Občanské sdružení Ornita Tajemství lesa DAG/54/11/004022/2008 130 000 MS-word (55 kbyte)
90 MgA. Lenka Novotná  EKOPOHÁDKA DAG/54/11/003956/2008 100 000 PDF (883 kbyte)
91 Centrum integrace dětí a mládeže (CID) Alternativní ekologické programy VI. pro děti předškolního věku a jejich rodiče DAG/54/11/003944/2008 40 000 PDF (698 kbyte)
93 Econnect, o.s. Občanská společnost - zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí DAG/54/11/003949/2008 150 000 PDF (95 kbyte)
94 Občanská inspirace Filmové workshopy pro děti - "Otesánkovo svědomí" DAG/54/11/004070/2008 100 000 MS-word (vel. 2049 kbyte)
95 ČSOP - 01/14 ZO "Natura, quo vadis?"

Proč chránit? 2 (20 minutový dokumentární snímek o ZCHÚ hl.m. Prahy a smyslu jejich ochrany očima těch, kteří je chrání)

DAG/54/11/004009/2008 60 000

projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny

97 ČESKÁ SEKCE DCI - Sdružení zastánců dětských práv Nemáme jiný globus DAG/54/11/004069/2008 50 000 MS-word (49 kbyte)
98 Občanské sdružení Přírodovědná společnost Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy DAG/54/11/004036/2008 70 000 MS-word (505 kbyte)
99 Občanské sdružení na ochranu sysla Monitoring a popularizace sysla obecného v kontextu hl.m. Prahy se zvláštním zřetelem k území Letňan DAG/54/11/004111/2008 50 000 záv.zpráva MS-word (26,5 kbyte)
brožura PDF (2,8 Mbyte)
leták PDF (323 kbyte)
100 Svoboda Antonín, Ing.CSc.  Okrasné dřeviny v parcích a zahradách - PRŮVODCE - První etapa: Jehličnaté stromy a keře, okrasné dřeviny - Pocházející z Ameriky DAG/54/11/003997/2008 30 000

projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny

102 OS Habeš Rekultivace veřejné zeleně ve Slivenci, Projekt záchrany a obnovy stromořadí v oblasti U Jezírka DAG/54/11/004042/2008 80 000 PDF (78 kbyte)
103 ISES, s.r.o. Obnova předzahrádek - výsadby zeleně v ulici Kamýcká Praha 6 - Suchdol DAG/54/11/004015/2008 82 000 MS-word (5,3 Mbyte)
106 Občanské sdružení My a děti Aby bylo na Zemi milo DAG/54/11/003867/2008 100 000 MS-word (vel. 2457 kbyte)
107 Občanské sdružení Přírodovědná společnost Invazní druhy rostlin na železničních nádražích Prahy DAG/54/11/004035/2008 67 000 MS-word (51 kbyte)
110 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT) Instruktážní plakát "Péče o stromy rostoucí v urbanizovaném prostředí" DAG/54/11/003852/2008 50 000 MS-word (356 kbyte)
112 Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Osvětové akce pro širokou veřejnost v areálu Toulcova dvora DAG/54/11/003904/2008 200 000 MS-word (35 kbyte)
113 Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Environmentální poradna ve Středisku ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr DAG/54/11/003905/2008 200 000 MS-word (41 kbyte)
114 Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Praktické ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy v areálu Toulcova dvora DAG/54/11/003906/2008 250 000 MS-word (1 Mbyte)
115 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Ekologicko - výchovné programy pro děti a mládež na farmě a v zookoutku SEV hl.m. Prahy Toulcův dvůr DAG/54/11/004096/2008 200 000 MS-word (26 kbyte)
116 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Podpora genofondu a využití huculských koní v rámci programů pro zdravotně postižené a zdravotně oslabené děti a mládež DAG/54/11/004095/2008 250 000 MS-word (30 kbyte)
118 Mateřská škola Semínko, o.p.s. Vybavení zahradní učebny a mateřské školy pomůckami pro ekologickou výchovu a vzdělávání DAG/54/11/004013/2008 100 000 MS-word (1,8 kbyte)
119 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Zpracování projektu na odvod dešťových vod ze zpevněných ploch Toulcova dvora a na revitalizaci občasné vodoteče DAG/54/11/003836/2008 100 000 MS-word (30 kbyte)
Tisk 17.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 71148 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru