ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Zdraví a životní prostředí

Zdraví a životní prostředí v Praze

Kvalita životního prostředí je jedním z řady faktorů, které ovlivňují zdravotní stav obyvatelstva. V České republice je od roku 1994 provozován Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který se zabývá mj. dopady stavu životního prostředí na zdravotní stav obyvatel. Výsledky získávané v monitorovaných lokalitách za jednotlivá roční období jsou základním kamenem při vytváření časových řad o znečištění složek životního prostředí, výši přívodu cizorodých látek a o zdravotním stavu obyvatel České republiky. Postupné hodnocení takto vznikajících řad umožňuje odpovědně posuzovat trendy a závislosti trvalého či sezónního charakteru, ze kterých mohou vznikat případná doporučení a návrhy na opatření pro rozhodovací sféru v oblasti zdraví a životního prostředí.


 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru