ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika > Územní energetická koncepce (ÚEK)

Legislativa se vztahem k realizaci územní energetické koncepce hl.m.Prahy


Aktuální znění zákonů dle stavu k roku 2003.


Ústava České republiky

 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky


Zákon č.406/2000 Sb.
, o hospodaření energií


Nařízení vlády 195/2001 Sb.
, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce


Zákon 458/2000 Sb.
, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)


Zákon 278/2003 Sb.
, kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů

 • 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
 • 262/2002 Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnaců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Zákon 86/200 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)


Zákon 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění

 • zákona 197/1998 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • nález Ústavního soudu 95/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • nález Ústavního soudu 96/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • zákon 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
 • zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon 59/2001 Sb., kterým se mění zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • nález Ústavního soudu 405/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon 422/2002 Sb., kterým se mění zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona

 • 313/2002 Sb., kterým se mění zákonč.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tisk 29.6.2005 | Miloš Cihelka | Přečteno: 18970 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru