ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika

Energetická politika hl.m. Prahy

Energetická politika hl.m.Prahy je zpracována na základě §4 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů v „Územní energetické koncepci hl.m.Prahy“ (ÚEK), která je výhledově zpracována na dobu 20 let. V rámci ÚEK byla zpracována podrobná energetická bilance stávajícího stavu, včetně produkce znečišťujících látek a skleníkových plynů. Byly navrženy specifické cíle a priority energetické koncepce. Možnosti budoucího rozvoje včetně emisní bilance byly podrobně analyzovány a rozpracovány do několika variant. ÚEK hl. m. Prahy je navržena v souladu se státní energetickou koncepcí, s územním plánem hl.města Prahy a v říjnu roku 2003 byla veřejně projednána. Prošla všemi předepsanými procesy hodnocení vlivu na ŽP a obdržela kladné stanovisko MŽP.

Kvalitní životní prostředí je jednou z hlavních priorit hl.m.Prahy. Rada a Zastupitelstvo hl.m.Prahy a jeho další orgány přikládají ochraně a péči o životní prostředí v Praze velký význam.

Energetika je jedním z oborů, který negativně ovlivňuje životní prostředí na území hl.m.Prahy. Pro snížení negativních dopadů energetiky schválila rada HMP programy pro snižování emisí škodlivin.

Podíl na současném snižováni emisí na území hl.m.Prahy má i dlouhodobý Program Čistá energie Praha (dříve Program dotací hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy). Tento program na území hl.m.Prahy probíhá od roku 1994 (statistika a vyhodnocení Programu) a podporuje změny vytápění bytů a rodinných domků ve prospěch ušlechtilých paliv a obnovitelných zdrojů energie.

Program dotací na energetické audity energetických hospodářství a budov v majetku hl.m.Prahy (EA), vyhlášený na základě §9, odst. 3b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je programem s dlouhodobým účinkem. Tento účinek je závislý na možnostech realizací závěrů provedených EA a tím úspor ve spotřebě energií a snížení emisí.


UPOZORNĚNÍ, NAŠE TIPY:
Hlavní distribuční společnosti působící na území hl.m.Prahy

Pražská plynárenská, a.s.   podrobnosti na www.ppas.cz
Pražská energetika, a.s.  podrobnosti na www.pre.cz
Pražská teplárenská, a.s.  podrobnosti na www.ptas.cz
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  podrobnosti na www.pvk.cz
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.  podrobnosti na www.pvs.cz

V provozu je také informační a provozní středisko projektu „Spolu pro Prahu“ :
Jungmannova 31 (Palác Adria), 110 00 Praha 1   
Spojení: Metro B – stanice Můstek nebo tramvají k obchodnímu domu Tesco
Návštěvní hodiny: pondělí až čtvrtek 9.00–18.00 hod., pátek 9.00-12.00


Tisk 16.11.2005 | Miloš Cihelka | Přečteno: 491065 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru