WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B1.1  METEOROLOGIE A KLIMA

Vyhodnocení meteorologických prvků ze stanice Praha - Ruzyně za rok 2009 a předchozí období je dokumentováno v následujících obrázcích a tabulkách. Podrobnější informace jsou uvedeny v elektronické verzi ročenky.

Tab. B1.1.1 Roční hodnoty vybraných meteorologických prvků v letech 2005–2009 a jejich srovnání s třicetiletým normálem v Praze - Ruzyni

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Průměrná teplota vzduchu [°C]

8,6

9,1

9,9

9,4

9,2

Average air temperature [°C]

T 61–90

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

T 61–90

Rozdíl

0,7

1,2

2,0

1,5

1,3

Difference

Úhrn trvání slunečního svitu [h]

1 829,9

1 928,6

1 824,6

1 732,6

1 643,8

Yearly sunshine duration [h]

SSV 61–90

1 669,6

1 669,6

1 669,6

1 669,6

1 669,6

SSV 61–90

% normálu

109,6

115,5

109,3

103,8

98,0

% of long-term normal average

Úhrn srážek [mm]

498,5

463,2

503,4

492,1

478,9

Yearly total rainfall [mm]

SRA 61–90

526,6

526,6

526,6

526,6

526,6

SRA 61–90

% normálu

94,7

88,0

95,6

93,4

91,0

% of long-term normal average

Oblačnost v desetinách pokrytí oblohy

6,8

6,7

6,9

7,0

7,2

Yearly cloud cover in tenths of sky

O 61–90

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

O 61–90

% normálu

103,3

101,8

104,9

106,4

110,0

% of long-term normal average

Průměrná rychlost větru [m.s-1]

3,9

3,8

4,3

4,0

3,9

Average yearly wind speed [m.s-1]

F 61–90

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

F 61–90

% normálu

89,2

86,9

98,4

91,5

88,0

% of long-term normal average


T průměrná teplota vzduchu [°C]

SSV úhrn trvání slunečního svitu [h]

SRA úhrn srážek [mm]

O oblačnost v desetinách pokrytí oblohy

F průměrná rychlost větru [m.s-1]

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.1.1  Průměrné denní hodnoty vybraných meteorologických prvků v roce 2009
a jejich srovnání s třicetiletým normálem v Praze - Ruzyni

b1_1_01

a, b, d, e – desetidenní klouzavé průměry, c – kumulativní hodnoty

Zdroj: ČHMÚ

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011