ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha životní prostředí 2004 - tabulky

(informace z ročenky Praha ŽP 2004)

Přehled záměrů EIA dle zák. č. 244/1992 Sb., příslušný úřad OOP MHMP, období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Akce EIA
EIA activity
Datum oznámení
Date of notification
Datum veřejného projednání,
fáze procesu EIA
Date of public hearing,
phase of the EIA process
Vydání
stanoviska
Issuing
of Statement

II. Intenzifikace ÚČOV Praha, Trojský ostrov, Praha 6
Second intensification of the Central Waste Water
Treatment Plant Prague, Troja Island, Prague 6

21. 12. 2001

předloženo oznámení bez dokumentace
Notification without documentation
delivered

Zdroj: OOP MHMP

Přehled záměrů EIA dle zák. č. 244/1992 Sb., příslušný úřad MŽP, období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Akce EIA
EIA activity
Datum oznámení
Date of notification
Datum veřejného projednání,
fáze procesu EIA
Date of public hearing,
phase of the EIA process
Vydání
stanoviska
Issuing
of Statement

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 520,
Březiněves - Satalice
Prague ring road, construction 520, Březiněves - Satalice

28. 2. 2001

doplňování dokumentace
Additional information

Exit 4D1 a dopravní připojení Západní komerční
zony Průhonice
Exit 4D1 and transport connection of the West
Commercial Zone Průhonice

18. 7. 2001

storno
Cancelled on
15. 1. 2004

Rychlodráha Praha–letiště Praha Ruzyně–Kladno,
I. Etapa
Fast-train railway Prague–Ruzyně Airport–Kladno,
I phase

21. 12. 2001

veřejné projednání 25. 4. 2003,
dokumentace vrácena k doplnění
další varianty trasy
Public hearing on 25. 4. 2003,
documentation returned to add
other alternative route

Zdroj: OOP MHMP

Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příslušný úřad OŽP MHMP, období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004
(Pořadové číslo značí pořadí procesu EIA v Informačním systému EIA od účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002.)

Pořad.
č.
No.
Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr zjišťovacího řízení
Conclusion of the
preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

003

Tiskárna / Printing house
Athis Imaging, a. s., Praha 7

15. 4. 2002

28. 5. 2002 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

004

Akademický a komerční komplex budov
Academic and commercial premises,
Dejvice – Center

24. 4. 2002

3. 6. 2002 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
14. 1. 2004

009

Polyfunkční objekt / Multipurpose premises,
Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20

24. 5. 2002

3. 7. 2002 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
29. 12. 2003

012

Optimalizace trati / Optimisation
of the railway route
Praha Bubeneč–Praha
Holešovice

20. 6. 2002

26. 7. 2002 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
25. 6. 2004

013

Budova / Building Metrocenter
1. a 2. etapa / 1. and 2. phases, Holešovice

26. 6. 2002

28. 8. 2002 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
6. 11. 2003

021

Dočasné parkoviště / Temporary parking,
Štěpařská, Hlubočepy

9. 10. 2002

15. 11. 2002 EIA ano / yes

VP 2. 10. 2003
přerušeno
Public hearing interrupted

022

Office Park Budějovická Hochtief,
Praha 4 (O.P.B.H.)

7. 10. 2002

22. 11. 2002 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
28. 1. 2004

029

Motopark Jižní spojka, Praha 10 - Záběhlice

18. 11. 2002

15. 1. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

031

Supermarket Julius Meinl a polyfunkční
dům / and multipurpose building,
ul. Mariánská, k. ú. Kamýk

5. 12. 2002

31. 1. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

039

Skladový areál / Warehouse premises
BaL Hostivař

21. 1. 2003

10. 3. 2003 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
5. 1. 2004

040

Polyfunkční budova / Multipurpose building,
Křižíkova - Šaldova, Praha 8 - Karlín
(Corner)

4. 2. 2003

31. 3. 2003 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
24. 11. 2003

048

Administrativní  objekt
Office premises of a. s. Pankrác, Praha 4

4. 4. 2003

7. 7. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

050

POPD, dobývací prostor / mining area
Zadní Kopanina I – lom / Quarry
Hvížďalka, rok 2006–2020

12. 5. 2003

22. 7. 2003 EIA ano / yes

veřejné projednání
Public hearing on
20. 7. 2004,
zpracovává se stanovisko
Statement under development

052

Podzemní garáže / Underground garages
Klárov v Praze 1 - Malá Strana,
ul. U Železné lávky

15. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

054

JZM Stodůlky – patrové garáže / storey
garages of
SBD Staveg, ul. Jeremiášova -
Hábova

28. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano / yes

23. 8. 2004
zadán posudek
Assigned assessment

056

Náměstíčko / little square of Wuchterlova -
Kafkova, podzemní garáže / underground
garages,
Praha 6 - Dejvice

19. 6. 2003

29. 9. 2003 EIA ne / no

057

Obytný soubor / residential premises
Slunečný vršek, Praha 15 - Hostivař (Košík)

26. 6. 2003

2. 9. 2003 EIA ne / no

058

BB Centrum – budova / building,
Praha 4 - Michle

18. 7. 2003

15. 9. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
23. 7. 2004

059

Obchodní dům / Department store Sykora,
Praha - Vysočany

23. 7. 2003

10. 9. 2003 EIA ne / no

060

Jinonický zámek / Jinonice Chateaux,
Praha 5 - Jinonice č.p. 1

24. 7. 2003

24. 9. 2003 EIA ne / no

061

Obchodně administrativní budova
Commercial and office building,
ul. Opatovická, k. ú. Chodov

30. 7. 2003

8. 10. 2003 EIA ne / no

062

Betonárna / Concrete mill Libuš,
Praha - Kunratice

13. 8. 2003

27. 10. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

063

LIDL – prodejna potravin / foodstore,
Praha - Újezd nad Lesy

22. 8. 2003

13. 11. 2003 EIA ne / no

064

Multifunkční centrum Dlouhá Míle
Multipurpose centre Long Mile,
Praha 6 - Ruzyně

27. 8. 2003

24. 11. 2003 EIA ne / no

065

Logistické centrum / Logistics centre “Green
Park”,
Veselská ul., Praha 9 - Letňany

2. 9. 2003

23. 1. 2004 EIA ne / no

066

Prodejna potravin / Foodstore LIDL
Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín

18. 9. 2003

nevydán / not issued

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
14. 11. 2003

067

Dostavba skladové haly / Completion
of the warehouse
ELIT, Jeremiášova ul.,
Praha 13, k. ú. Stodůlky

19. 9. 2003

24. 11. 2003 EIA ne / no

068

Vybavenost Jižní spojky s bariérovými
domy / Equipping the South Connection
with barrier houses,
Praha 10 - Záběhlice

22. 9. 2003

nevydán / not issued

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
18. 11. 2003

069

Siemens Kolejová vozidla –
Lakovna / Paintshop, Praha 17, k. ú. Zličín

30. 9. 2003

2. 12. 2003 EIA ne / no

070

Hromadné garáže / Mass garages
Vojtíškova, k. ú. Chodov

3. 10. 2003

27. 11. 2003 EIA ne / no

071

Prodejna / Store LIDL, ul. Kbelská,
Praha 9 - Vysočany

8. 10. 2003

15. 12. 2003 EIA ne / no

072

COPA CENTRUM NÁRODNÍ, Praha 1,
k. ú. Nové Město

14. 10. 2003

nevydán / not issued

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
5. 12. 2003

073

Rozšíření odtahového parkoviště
Expansion of the tow-away parking
Radlická, Praha 5 - Jinonice

22. 10. 2003

11. 12. 2003 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
25. 3. 2004

074

Prodejna potravin / Foodstore V Korytech,
Praha 10 - Strašnice

29. 10. 2003

nevydán / not issued

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
15. 12. 2003

075

Optimalizace trati / Optimisation of the
railway route
Praha Smíchov - Zbiroh,
část Praha Smíchov - Radotín (hranice
Středočeského kraje)

21. 11. 2003

19. 1. 2004 EIA ano / yes

proces EIA ukončen
na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
12. 3. 2004

076

Objektové parkoviště P + R / Park-and-ride
parking facility
Zličín III., k. ú. Třebonice

1. 12. 2003

28. 1. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

077

Soustředění polygrafické výroby v tiskárně
Concentration of printing production in the
printing house of
Česká Unigrafie a. s.,
Praha 10 - Malešice

11. 12. 2003

9. 2. 2004 EIA ne / no

078

Víceúčelový dům / Multipurpose house,
Koněvova 39, Praha 3

22. 12. 2003

24. 3. 2004 EIA ne / no

079

Tiskárna / Printing house, Poděbradská 26 –
III. etapa, Praha 9 - Vysočany

29. 12. 2003

19. 2. 2004 EIA ne / no

080

Polyfunkční objekt / Multipurpose buidling,
Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20

29. 12. 2003

19. 2. 2004 EIA ne / no

081

Administrativní budova / Office building
X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4

5. 1. 2004

23. 2. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

082

Garážový dům / Garage building JUNION,
Praha - Letňany

5. 1. 2004

10. 3. 2004 EIA ne / no

083

Servisní betonárna / Service concrete mill
Radotín, Holcim (Česko) a. s., člen
koncernu / member of the concern, Praha 16

9. 1. 2004

20. 4. 2004 EIA ne / no

084

Výroba přípravku / Production facility
for the preparation
STOPKOR, Praha 13,
k. ú. Stodůlky

22. 1. 2004

24. 3. 2004 EIA ne / no

085

Stavební dvůr / Construction yard of
Metrostavu a. s., Bystrá 2243, Praha 20 -
Horní Počernice

11. 2. 2004

5. 4. 2004 EIA ne / no

086

Prodejna potravin / Foodstore LIDL,
Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.

12. 2. 2004

28. 5. 2004 EIA ne / no

087

COPA CENTRUM NÁRODNÍ II,
Praha 1, k. ú. Nové Město

18. 2. 2004

24. 5. 2004 EIA ne / no

088

Administrativní budova / Office building,
ul. Na Strži, Praha 4

19. 2. 2004

12. 5. 2004 EIA ano / yes

3. 8. 2004 zadán posudek
Assigned assessment

089

NOVÉ ÚSTŘEDÍ / New headquaters of
ČSOB GROUP, Radlická ul.,
Praha 5 - Radlice

23. 2. 2004

4. 6. 2004 EIA ne / no

090

Nové filmové studio / now film studios
Barrandov, Praha 5, k. ú. Hlubočepy

10. 3. 2004

6. 5. 2004 EIA ne / no

091

Optimalizace trati / Optimisation of the
railway route
Praha Smíchov - Zbiroh,
část / section  Praha Smíchov - Radotín
(hranice Středočeského kraje / border
of the Cetral Bohemia Region
)

17. 3. 2004

24. 5. 2004 EIA ne / no

092

Administrativní areál / Office premises
Modřany, Praha 12 (Nestlé)

24. 3. 2004

24. 5. 2004 EIA ne / no

093

Multi Sport Aréna, Praha 20,
k. ú. Horní Počernice

24. 3. 2004

26. 5. 2004 EIA ne / no

094

Multifunkční objekt / Multipurpose premises
HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK,
při ul. Veletržní a Strojnická, Praha 7

31. 3. 2004

16. 6. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

095

Kodaňská Office Center s. r. o. – rozšíření
spodního parkoviště / expansion of the
lower parking,
Praha 10, k. ú. Vršovice

5. 4. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

096

Bariérový garážový dům / Barrier house
with garages,
Malkovského ul. Praha 18,
k. ú. Letňany

23. 4. 2004

25. 6. 2004 EIA ne / no

097

Rozšíření odtahového parkoviště
Expansion of the tow-away parking
Radlická II, Praha 5 - Jinonice

23. 4. 2004

10. 6. 2004 EIA ne / no

098

ARENA CENTRUM PRAHA,
Holešovický pivovar, U Průhonu 13/800,
Praha 7 - Holešovice

14. 5. 2004

15. 7. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

099

Rozšíření areálu firmy / Expanding of the
premises of the company of
Kondor, s. r. o.,
Praha 16 - Radotín

19. 5. 2004

22. 7. 2004 EIA ne / no

100

Obchodní areál / Commercialpremises
V Korytech, Praha 10 - Strašnice

1. 6. 2004

10. 8. 2004 EIA ne / no

101

Skladová hala / Warehouse hall
Praha - Běchovice

17. 6. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

102

Bytové a administrativní centrum na náměstí
Residential and adminitrative centre
at the Square of
W. Churchilla v Praze 2

23. 6. 2004

30. 8. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

103

Centrum / Centre Malešice,
mezi ul. Počernická, Nad Úžlabinou,
Plaňanská, Praha 10 - Malešice

19. 7. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

104

Hypermarket Hlubočepy,
ul. K Barrandovu - Wassermannova, Praha 5

30. 7. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

105

Polyfunkční centrum / Multipurpose centre
Grafická, Praha 5 - Smíchov

18. 8. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

106

Siemens KV – Lakovna / Paintshop II,
Praha - Zličín

23. 8. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

Zdroj: OOP MHMP

Bilance záměrů EIA – členění podle druhu posuzovaného záměru, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže
(dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Warehouse or commercial premises, incl. shopping malls, parkings, or garages
(pursuant to point 10.6 category II of the Annex No. 1 to the Act)

32

76,2 %

Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Railways (pursuant to point 9.2 category II of the Annex No. 1 to the Act)

2

4,8 %

Polygrafické provozy (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Printing facilities (pursuant to point 5.6 category II of the Annex No. 1 to the Act)

2

4,8 %

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Surface treatment and finishing of metals and plastics, incl. paintshops (pursuant to point 4.2 category
II of the Annex No. 1 to the Act)

2

4,8 %

Tématické areály (dle bodu 10.13 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Dedicated premises (pursuant to point 10.13 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,4 %

Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení (dle bodu 10.11 kategorie II přílohy č. 1 zákona)
Recreational premises, hotel premises, and related facilities (pursuant to point 10.11 category II
of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,4 %

Ostatní chemické výroby (dle bodu 7.3 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Other chemical productions (pursuant to point 7.3 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,4 %

Výroba stavebních hmot (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)
Production of building materials (pursuant to point 6.2 category II of the Annex No. 1 to the Act)

1

2,4 %

Počet akcí
Number of activities

42

100,0 %

Zdroj: OOP MHMP

Bilance záměrů EIA – členění podle správních obvodů, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Praha / Prague 1

2 záměry / activities

Praha / Prague 2

1 záměr / activity

Praha / Prague 3

1 záměr / activity

Praha / Prague 4

2 záměry / activities

Praha / Prague 5

6 záměrů / activities

Praha / Prague 6

0 záměrů / activity

Praha / Prague 7

3 záměry / activities

Praha / Prague 8

0 záměrů / activity

Praha / Prague 9

2 záměry / activities

Praha / Prague 10

6 záměrů / activities

Praha / Prague 11

1 záměr / activity

Praha / Prague 12

1 záměr / activity

Praha / Prague 13

2 záměry / activities

Praha / Prague 14

2 záměry / activities

Praha / Prague 15

0 záměrů / activity

Praha / Prague 16

2 záměry / activities

Praha / Prague 17

2 záměry / activities

Praha / Prague 18

3 záměry / activities

Praha / Prague 19

0 záměrů / activity

Praha / Prague 20

2 záměry / activities

Praha / Prague 21

1 záměr / activity

Praha / Prague 22

0 záměrů / activity

Akce zasahující do více správních obvodů
Activities affecting more administrative districts

3 záměry / activities

Celkem / Total

42 záměrů / activities

Zdroj: OOP MHMP

Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 93/2004 Sb., příslušný úřad MŽP, období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr zjišťovacího řízení
Conclusion of
the preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

Rekonstrukce vedení 110 kV
Reconstruction of a grid line 110 kV
Červený vrch - Praha sever

15. 10. 2002

12. 6. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
31. 5. 2004

Rekonstrukce vedení VVN 2 x 110 kV
Reconstruction of the grid line VVN 2 x 110 kV
(V303(304)TR Chodov - TR Řeporyje,
úsek / section Modřanská rokle - TR Řeporyje

31. 10. 2002

21. 1. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
23. 4. 2004

Rekonstrukce vedení 2 x 110 kV
Reconstruction of the grid line VVN 2 x 110 kV
107/108 TR Jih - TR Chodov,
úsek st. č. / section st. No. 18 (Na horkách) - TR Chodov

31. 10. 2002

28. 2. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
18. 12. 2004

Rozšíření a úpravy dálnice D1 vpravo v km 0,0–2,5
Widening and modifications of the Highway D1,
right side at kilometres 0.0–2.5
(Chodov)

20. 2. 2003

5. 5. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
10. 9. 2003

Rekonstrukce vedení 110 kV
Reconstruction of the grid line 1 x 110 kV
TR Malešice - TR Východ

17. 1. 2003

31. 7. 2003 EIA ano / yes

veřejné projednání
Public hearing
10. 8. 2004

Rekonstrukce a přeložka vedení 2 x 110 kV úsek
Reconstruction and relocation of the grid line
2 x 110 kV section
TR Sever - TR Východ

17. 1. 2003

27. 5. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
12. 7. 2004

Novostavba provozního a skladovacího objektu CNI
Tisk servis s. r. o. včetně demolice stávajícího objektu
New construction of the operating and warehouse
premises of CNI Tisk servis s. r. o., including
the demolition of the existing premises

15. 12. 2002

23. 7. 2004 EIA ano / yes

oznámení se považuje
za dokumentaci
The notification is taken
as documentation

Vedení 110 kV / Grid line 110 kV
Chodov - Uhřiněves - Měcholupy

18. 4. 2003

19. 8. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Vedení 110 kV / Grid line 110 kV
Malešice - Běchovice - Měcholupy

12. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se posudek
Developing assessment

Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy
The Spare Source Krč of the hot-water pipeline
Mělník - Praha

19. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Sběrný dvůr odpadů / Collecting yard – Ďáblice

7. 8. 2003

8. 11. 2003 EIA ano / yes

zpracovává se posudek
Developing assessment

Změna užívání skladu olejů a hořlavých plynů v areálu
ČDZ Tesko a. s. na sklad nebezpečných odpadů
Change to the use of the oil and flammable gas
warehouse in the premises  ČDZ Tesko a. s.
into the hazardous waste storage facility

14. 8. 2003

23. 12. 2003 EIA ano / yes

souhlasné stanovisko
Consensual statement
23. 7. 2004

Výrobní hala na předizolované potrubí
Production hall and pre-insulated pipeline of Fin Therm,
Praha 9 - Třeboradice

22. 12. 2003

10. 6. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Praha / Prague 2 a 5, kabel / cable 110 kV
Karlov - Smíchov

4. 2. 2004

22. 3. 2004 EIA ne / no

Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech
Crematorium for animals bred for joy

24. 3. 2004

31. 5. 2004 EIA ano / yes

zpracovává se dokumentace
Compiling documentation

Kabel 110 kV / cable 110 kV Karlov - Pankrác,
Praha / Prague 4 a 2

9. 8. 2004

probíhá zjišťovací řízení
Preliminary procedure
ongoing

Zdroj: OOP MHMP

Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

Název akce
Name of activity
Datum
oznámení EIA
Date of the EIA
notification
Závěr
zjišťovacího řízení
Conclusion of the
preliminary procedure
Fáze procesu EIA
Phase of the EIA project

Areál / Premises of Utility Park West

10. 5. 2004

proces EIA ukončen na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request

17. 6. 2004

Distribuční sklad drogistického zboží
Distribution warehouse of drugstore
goods in
Šestajovice, PK Solvent, s. r. o.

22. 6. 2004

proces EIA ukončen na žádost investora
The EIA process cancelled
upon the investor request
3. 8. 2004

Utility Park West

9. 8. 2004

probíhá připomínkové řízení
Objecting procedure ongoing

Skladová hala drogistického zboží
Warehouse hall for drugstore
goods in
Šestajovice

30. 8. 2004

probíhá připomínkové řízení
Objecting procedure ongoing

Zdroj: OOP MHMP

Tisk 8.7.2005 | Ing. Dita Pokorná | Přečteno: 34232 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru