ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Archiv starších článků

Šípáky v Prokopském údolí

V tomto týdnu se navracejí do přírodní rezervace Prokopské údolí sazenice dubu šípáku (dub pýřitý – Quercus poubescens Willd). Dub šípák je světlomilná teplomilná dřevina rostoucí na lesostepi nebo ve světlých porostech. Snáší velmi suchá stanoviště i skalnaté podklady, vesměs dobře se jí daří na vápencích. Je to dřevina rozšířená především v jižních oblastech Evropy směrem ke Středozemnímu moři, některé lokality na našem území jsou na hranici severní části jejího areálu. V Čechách je to především  Český kras nebo České středohoří.
Prokopské údolí je považováno za určitou výspu Českého krasu zasahující až na území Prahy.  Je zde řada lokalit – stanovišť, kde se podle mínění odborníků v minulosti tato dřevina vyskytovala.
Proto v těchto dnech vysadily Lesy hl. m. Prahy a členové Svazu ochrany přírody a krajiny ČR celkem 200 dubů šípáků, které současně vytvoří částečnou náhradu za porost borovice černé, která je nepůvodní „introdukovanou“ dřevinou, která intenzivním opadem jehlic omezuje bylinnou vegetaci a v prostoru přírodní rezervace je proto nevhodná. Navíc zde trpí výkyvy teplot, suchem i houbovými chorobami. Její porosty postupně chřadnou. Věříme, že výsadba dubu pýřitého - šípáku bude postupně pokračovat i v příštích letech a bude tak vytvářet náhradu za nevhodné dožívající porosty borovice černé a akátů, které musí být postupně odstraňovány.

šípáky v prokopském údolí
Prokopské údolí - zasazené "šípáky"
Tisk 28.4.2005 | | Přečteno: 23344 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru