ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Archiv starších článků

Jarní tah žab

 

ropucha obecnáV posledních letech vzrůstá v Praze hustota provozu závratným tempem. Netýká se to jen hlavních tahů, zmíněný trend je patrný i na vedlejších silnicích. Stoupající rozvoj motorismu má však bohužel celou řadu negativních dopadů. Jedním z nich je ohrožení živočichů, kteří se z různých důvodů na komunikacích zdržují. Mnozí z nich hledají na silnici nebo v jejím těsném okolí potravu (v noci se soustředí hmyz kolem světel a na teplém povrchu vozovky), pro jiné může být vyhřátý asfalt místem odpočinku. Nejzávažnější jsou však migrace některých živočichů přes komunikaci, což se týká zejména obojživelníků. Provoz na silnicích je v tomto případě nebezpečný nejen pro jednotlivé živočichy, ale často i pro celé populace.
Obojživelníci potřebují ke svému rozmnožování vodu, kam kladou svá vajíčka a kde se vyvíjejí jejich larvy. Některé druhy zůstávají věrní určitým místům rozmnožování po celé generace a vracejí se na ně každý rok, často i ze vzdálenosti několika kilometrů. Jejich tahové cesty zůstávají při tom stejné a nemá na ně vliv ani výstavba komunikací. Nejmasovější migrací bývá zpravidla jarní tah dospělců ze zimoviště k vodním plochám. V závislosti na druhu, nadmořské výšce a počasí putují obojživelníci na svá místa rozmnožování od konce února do května.
Pokud ztráty způsobené dopravou na silnici, nepřekročí 25%, populace je schopna se s úbytkem vyrovnat. V případě, že ztráty dosáhnou uvedené hranice nebo ji překročí, je nezbytné zajistit alespoň provizorní ochranu populace.
Překonání bariéry v podobě silnice je pro obojživelníky velmi obtížné. Pomalu putující žáby nemají téměř šanci uniknout kolům aut. Vozovku širokou 7 metrů překoná např. roucha obecná v průměru za 28 minut, skokan štíhlý za 11 minut, ale třeba čolci za 48 minut.
 Úspěšné překonání této překážky je samozřejmě závislé na šířce vozovky, rychlosti pohybu, druhu obojživelníka, počasí a frekvenci automobilové dopravy. Většina zvířat putuje po silnici šikmo nebo klikatě. Délka, kterou tak v nebezpečném úseku urazí, může být i několikanásobně větší, než je šířka silnice. Někteří skokani jsou schopni překonat vozovku několika skoky, ale např. ropuchy se přesouvají pomalu a ve světle reflektorů aut zaujímají strnulý, výstražný postoj.
Během jarního tahu musí obojživelníci překonat často ohromné vzdálenosti. Blatnice překonává v průměru 500 m, skokan 1200 m a ropucha dokonce 1700 m. Je potom velmi smutné, když je žába schopna překonat několikakilometrovou vzdálenost, aby zajistila pokračování vlastní populace, ale přijde o život na deseti metrech asfaltového povrchu.

 

pozor žáby - značkaJiž druhým rokem proto probíhá organizovaný trasfer žab na dvou pražských lokalitách a to v Šárce poblíž vodní nádrže Džbán a v Prokopském údolí pod Novou Vsí. I když je provoz v obou místech omezen povolením vjezdu, je zejména v Prokopském údolí značně veliký. Projedou zde za den stovky aut.
Odborem městské zeleně MHMP už druhým rokem spolupracuje se základní organizací Českého svazu ochránců přírody „Ochrana herpetofauny“, letos poprvé i se svazem Svaz ochrany přírody a krajiny ČR. Několik týdnů už jejich členové obětavě hlídkují zejména v kritických dobách v podvečer, někdy až do noci. V dešti se tah protáhne na většinu dne a je také intenzivnější. V nejkritičtějších dnech se pohybovalo v Šárce přes vozovku 150 – 160 jedinců, v Prokopském údolí 60 – 70. V Prokopském údolí je také natažena podél úseků migrace více než polovina km folie. Ta zabraňuje obojživelníkům dostat se nekontrolovaně na vozovku. Jsou zde také dopravní značky upozorňující na tuto situaci, v Prokopské údolí i v Šárce také varovné transparenty přes cestu.
V současnosti už hlavní tah končí a nastává zpětný návrat obojživelníků do svých domovských lokalit, který probíhá stejnými cestami, tedy opět přes vozovku.
Vážíme si práce zmíněných organizací a také toho, že se z této akce stává pěkná tradice. Věříme, že v příštím roce se opět obojživelníci dočkají naší pomoci a ohleduplnosti všech obyvatel. Vždyť v Praze mají také svůj domov...

 

Prosíme všechny návštěvníky Prokopského údolí, zejména řidiče a cyklisty, aby byli ohleduplní k živočichů, jimž je Praha také domovem.

 

 

Tisk 27.4.2005 | | Přečteno: 21832 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru