Příl. 3. Podélný profil vltavskými terasami mezi Kamýkem a Veltrusy. Převzato: Záruba-Pfeffermann, 1943. Mezi kilometry 171-216 je úsek podélného profilu, jdoucí přes území, znázorněné na Přehledné geologické mapě Prahy a okolí (příl. 1).
Příl. 3