Příl. 4. Půdní mapa Prahy a okolí: 1 - surové půdy; 2 - černozemě; 3 - šedozemě; 4 - hnědozemě; 5 - illimerizované půdy; 6 - pseudogleje; 7 - hnědé půdy eutrofní; 8 - hnědé půdy (nasycené); 9 - hnědé půdy kyselé; 10 - hnědé půdy silně kyselé; 11 - hnědé půdy na štěrcích a píscích; 12 - podzoly; 13 - rankery; 14 - rendziny; 15 - pararendziny; 16 - pelosoly; 17 - arenosoly; 18 - nivní půdy; 19 - černice; 20 - gleje; 21 - antropogénní půdy; 22 - hranice Velké Prahy. Orig. M. Tomášek
Příl. 4 4leg.gif (14195 bytes)