Příl. 5. Přehled výskytu hlavních nerostných surovin a jejich těžeben na přehledné mapě Prahy a okolí 1:100 000: 1 - dekorační kámen, kamenivo (?); 2 - vápence; 3 - jíly a jílovce; 4 - cihlářské suroviny; 5 - písky a štěrkopísky; 6 - uhlí; 7 - štola; 8 - šachta; 9 - lom; 10 - pískovna; 11 - hliniště; 12 - hranice Velké Prahy. Orig. Z. Brunnerová
Příl. 5 5leg.gif (9522 bytes)