Příl. 6. Schematická účelová hydrogeologická mapa (z materiálů map Ústředního ústavu geologického v Praze v měřítku 1:50 000): 1 - průlinový kolektor (písky a štěrky terasových sedimentů a náplavů); 2 - průlinovo- puklinový kolektor (pískovce a jílovce); 3 - regionální izolátor (vápnité jílovce a slínovce); 4 - zvrásněný puklinový, lokálně až krasovo-puklinový kolektor (prachovce, droby, břidlice); 5 - oblasti se zvýšenou agresivitou vod; 6 - hranice Velké Prahy. Orig. E. Kaprasová
Příl. 6 6leg.gif (7302 bytes)