F. Informační zdroje a kontaktyINFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH

Tab. F1.1 : Informace na www stránkách hl. m. Prahy

Základní informace
- Magistrát hl. m. Prahymagistrat.praha.eu
- Portál hlavního města Prahywww.praha.eu
Životní prostředí
ENVIS – Informační servis o životním prostředí hl. m. Prahy (komplexní informace, vč. publikací o ŽP) envis.praha-mesto.cz
PREMIS – Pražský ekologický a monitorovací systém (monitoring kvality ovzduší, hydrologie, varování, meteorologie, radiační monitoring aj.)www.premis.cz
Atlas životního prostředí v Praze (témata Ovzduší, Voda, Krajina, Hluk, Odpady, Doprava aj.)www.premis.cz/atlaszp
www.wmap.cz/atlaszp
ENVIS4 – Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (Ovzduší, Hluk, Krajina, Zeleň – ve 24 MČ)envis4.praha.eu
www.premis.cz/envis4
Další témata a rubriky na serveru ENVIS
  - EIA Posuzování vlivů na životní prostředíenvis.praha-mesto.cz/eia
  – Informace o odpadovém hospodářstvíenvis.praha-mesto.cz/odpady
  – Informace k energetice v hl. m. Prazeenvis.praha-mesto.cz/energ
  – Informace k EVVOekovychova.praha-mesto.cz
  – Informace o Místní Agendě 21envis.praha-mesto.cz/ma21
  - rubrika „ŽP v Praze a volný čas“envis.praha-mesto.cz/volnycas
envis.praha-mesto.cz/doprirody
envis.praha-mesto.cz/zaprirodou
  - rubrika „Po Praze podél potoků“envis.praha-mesto.cz/podelpotoku
  - rubrika „Pražské studánky“envis.praha-mesto.cz/studanky
Strategický plán hl. m. Prahywww.urm.cz/cs/strategie-rozvoje
Územní plánování a rozvoj městawww.urm.cz/cs/uzemni-planovani
Sekce Portálu HMP „Praha cyklistická“www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_ praze/praha_cyklisticka/index.html

Pozn.: Další informace jsou dostupné na stránkách městských částí a organizací hl. m. Prahy


KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH

Tab. F2.1 : Kontaktní údaje vybraných organizacích

Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, fax, e-mail
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00
odbor životního prostředí
Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením odboru
(od 1. 5. 2012)

odbor rozvoje veřejného prostoru
Ing. Dan Frantík, pověřený řízením odboru
(od 1. 5. 2012)
tel.: +420 23600 4427,
fax: +420 23600 7074
josef.pavlik@praha.eu, ozp@praha.eu

tel.: +420 23600 5822
dan.frantik@praha.eu
rvp@praha.eu
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
MUDr. Miroslav Slavík, pověřený řízením tel.: +420 296 336 700,
fax: +420 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka: ID zpqai2i
(IČO 71009256)
www.hygpraha.cz
Česká inspekce ochrany prostředí
Na Břehu 267, Praha 9, 190 00
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 233 066 111,
fax: +420 233 066 103,
havárie: +420 731 405 313
public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz
Datová schránka: ID 4dkdzty

Pozn.: Další kontaktní údaje jsou uvedeny v podrobné elektronické verzi ročenky na webových stránkách envis.praha-mesto.cz
(včetně pracovišť ŽP na úřadech městských částí).