Autoři a spolupracovníci

 

Celková redakce

Ing. J. Šolc
kontakt: IMIP, Žatecká 2, 11001 Praha 1
tel.: 02/2448-5314 (5315), fax: 02/24811902, E-mail: JSOLC@IMIP.MONET.CZ

OVZDUŠÍ

Ing. M. Pyš (1.1); RNDr. I. Hůnová, RNDr. J. Fiala, CSc., RNDr. J. Sládeček, B. Pacholík; Ing. J. Šantroch, CSc., Ing. J. Šolc; Ing. J. Jahn, J. Šilhavý (1.2); RNDr. J. Keder, CSc. (1.3); RNDr. L. Němec (1.4); Ing.V. Píša (1.5)

VODA

Ing. P. Martinek (2.1, 2.3); Ing. L. Vaňková, Ing. S. Bauman (2.2)

MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

RNDr. Z. Blahůšek, J. Pospíšilová (3.1, 3.5); RNDr. Č. Holubová (3.2); Ing. V. Študent (3.3); RNDr. V. Kameníčková (3.4)

ODPADY

RNDr. J. Sládková

HLUK

Ing. J. Kozák

DODATKY

JUDr. H. Dobiášová, Ing. J. Cibulková (6.1); Ing. Z. Švec, Ing. Z. Kocíková (6.2); Ing. J. Šolc (6.3, 6.4)

Spolupráce na přípravě tiskové verze publikace

Ing. V. Gajdůšek, D. Havlová, Ing. I. Heřbolt (sazba, grafika), RNDr. Z. Blahůšek, PhDr. M. Peková (redakční a jazyková spolupráce)
Vydal Český ekologický ústav na objednávku Institutu městské informatiky hl. m. Prahy.

Foto na titulní straně

RNDr. Z. Blahůšek