Autoři a spolupracovníci, podklady

Celková redakce

Ing. J. Šolc
kontakt: IMIP, Žatecká 2, 11001 Praha 1
tel.: 02/2448-5314 (5315), fax: 02/24811902, E-mail: jsolc@imip.monet.cz

OVZDUŠÍ

A - EMISE: Ing. P. Machálek, Ing. B. Bretschneider, Ing. M. Pyš, Ing. O. Hrubý, Ing. J. Šolc, Ing. M. Fuchs, Ing. K. Horníček
B - IMISE:
RNDr. J. Fiala, CSc., RNDr. I. Hůnová, RNDr. M.Dvořáková, Ing. J. Ostatnická, Ing. J. Šantroch, CSc., Ing. J.Šolc, Ing. E. Budská, Ing. T. Svobodová, RNDr. B. Kotlík, Ing. J. Jahn, Ing D. Harantová
C - OSTATNÍ:
RNDr. L. Němec,  RNDr. J. Keder, CSc., Ing. V. Píša, Ing. D. Weidenhofferová, Ing. J. Polanská, Ing. L. Kotulák, CSc.

VODA

Ing. E. Nesměráková, Mgr. P. Morávek, Ing. J. Šolc, Ing J. Friedel,  Ing. J. Kobr, Ing. R.Hušková, Ing. K. Zeis, Ing. H. Schinkmanová

MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

J. Pospíšilová, Ing. J. Šolc, Ing. V. Študent,  RNDr. J. Vávra, CSc., RNDr. V. Kameníčková,  Ing. J. Haleš, MUDr. M. Drašnar, MUDr. O. Rybníček

ODPADY

RNDr. J. Sládková, Ing. P. Šulc, RNDr. M. Blahutová .

HLUK

Ing. V. Zúber, MUDr. , Ing. E. Říhová

DODATKY

Ing. J. Cibulková, Ing. I. Žáková,   RNDr. I. Krouman, F. Kotek, prom. hist., Ing. V. Kliment, CSc., Ing. J. Šolc

Sazba

EnviTypo - Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová, L. Procházková

Jazyková a technická spolupráce

V. Míšková (jazyková korekce), Ing. L. Morávková, J. Pospíšilová, RNDr. J. Dušek (příprava dat), Hydrosoft Veleslavín (GIS)

Obraz na titulní straně

Ivan Svatoš

 

Organizace, které poskytly údaje pro zpracování ročenky

Česká inspekce životního prostředí Pražská kanalizace a vodní toky
Český hydrometeorologický ústav Pražské vodárny
Český statistický úřad Pylová informační služba
Hygienická stanice hl. m. Prahy Státní zdravotní ústav
Magistrát hl. m. Prahy Ústav dopravního inženýrství
Povodí Vltavy Výzkumný ústav vodohospodářský TGM