úvod
ÚVOD

voda
VODA

krajina
KRAJINA

odpady
ODPADY

hluk
HLUK

dodatky
DODATKY

ovzduší

OVZDUŠÍ

1A    OVZDUŠÍ - EMISE

1A.1 KATEGORIE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

1A.2 STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

    1A.2.1 Velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1)

    1A.2.2 Střední zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 2)

    1A.2.3 Malé zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 3 a lokální topeniště)

       1A.2.3.1 Kotelny REZZO 3

       1A.2.3.2 Lokální topeniště

    1A.2.4 Celkové emise ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

1A.3 MOBILNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (REZZO 4)

    1A.3.1 Údaje o automobilové dopravě v Praze

    1A.3.2 Emise z automobilové dopravy


1B    OVZDUŠÍ - IMISE

1B.1 HODNOCENÍ STAVU KVALITY OVZDUŠÍ

1B.2 KVALITA OVZDUŠÍ V PRAZE V ROCE 1997

    1B.2.1 Staniční síť sledování kvality ovzduší

    1B.2.2 Hodnocení znečištění ovzduší v Praze na základě výsledků staničních měření

1B.3 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE, KVALITA SRÁŽEK

1B.4 PRAŠNÝ SPAD

1B.5 TĚŽKÉ KOVY V PRAŠNÉM AEROSOLU

1B.6 TĚKAVÉ UHLOVODÍKY V OVZDUŠÍ

1B.7 MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PASIVNÍ SORPCE

1B.8 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA VÝŠKOVÉM STANOVIŠTI RKS ŽIŽKOV


1C    OVZDUŠÍ - OSTATNÍ

1C.1 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ Z PRAŽSKÝCH STANIC ZA ROK 1997

1C.2 SMOGOVÝ REGULAČNÍ SYSTÉM V PRAZE V ROCE 1997

1C.3 ANALÝZA MĚŘICÍ SÍTĚ KVALITY OVZDUŠÍ V PRAZE

1C.4 MAPOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

1C.5 MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ (PROJEKT ATEM)

1C.6 SLEDOVÁNÍ CIZORODÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

1C.7 VYBRANÉ ČINNOSTI MHMP V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

ovzdu_98.jpg

AUTOŘI

KONTAKTY

ZKRATKY


TITULNÍ STRANA

 

OBSAH