úvod
ÚVOD

ovzduší
OVZDUŠÍ

voda
VODA

odpady
ODPADY

hluk
HLUK

dodatky
DODATKY

krajina

KRAJINA

3.1 BILANCE PLOCH A EVIDENCE ZELENĚ - REGISTR POVRCHY A ZELEŇ

3.2 OCHRANA PŘÍRODY

    3.2.1 Přírodní parky a chráněná území

    3.2.2 Mezinárodní ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

3.3 PÉČE O ZELEŇ V PRAZE

3.4 LESY

3.5 MAPOVÁNÍ VEGETACE PRAHY S VYUŽITÍM LETECKÝCH SPEKTROZONÁLNÍCH SNÍMKŮ

3.6 CHEMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY

3.7 BIOMONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

    3.7.1 Pravidelné sledování živé složky na vybraných lokalitách

    3.7.2 Sledování výskytu původců nákaz v klíšťatech

3.8 AEROBIOLOGICKÝ MONITORING OVZDUŠÍ V PRAZE V LETECH 1993 - 1998

voda_98.jpg

AUTOŘI

KONTAKTY

ZKRATKY


TITULNÍ STRANA

 

OBSAH