úvod
ÚVOD

ovzduší
OVZDUŠÍ

voda
VODA

krajina
KRAJINA

odpady
ODPADY

hluk
HLUK

dodatky

DODATKY

6.1 VÝBĚR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.2 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) V PRAZE

6.3 PRAHA V ČÍSLECH MĚSTSKÉ STATISTIKY

6.4 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

6.5 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY NA ÚZEMÍ PRAHY

6.6 IMIP A INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE

voda_98.jpg

AUTOŘI

KONTAKTY

ZKRATKY


TITULNÍ STRANA

 

OBSAH