ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2005 - tabulky

(informace z ročenky Praha ŽP 2005, kapitola Posuzování vlivů na životní prostředí /EIA/)

 

Tab. Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příslušný úřad OOP MHMP, období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
(Pořadové číslo značí pořadí procesu EIA v Informačním systému EIA od účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002, od pořadového čísla 98 ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)

Pořad.
č.
Název akce Datum
oznámení EIA 
Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

003

Tiskárna Athis Imaging, a. s., Praha 7

15. 4. 2002

28. 5. 2002 EIA ano

proces EIA ukončen
31. 12. 2004 z důvodu
zrušení oznamovatele

021

Dočasné parkoviště
Štěpařská, Hlubočepy

9. 10. 2002

15. 11. 2002 EIA ano

VP 2. 10. 2003 přerušeno

031

Supermarket Julius Meinl a polyfunkční
dům, ul. Mariánská, k. ú. Kamýk

5. 12. 2002

31. 1. 2003 EIA ano

zpracovává se dokumentace

048

Administrativní  objekt
a. s. Pankrác, Praha 4

4. 4. 2003

7. 7. 2003 EIA ano

zpracovává se dokumentace

050

POPD, dobývací prostor
Zadní Kopanina I – lom Hvížďalka,
rok 2006–2020

12. 5. 2003

22. 7. 2003 EIA ano

veřejné projednání 20. 7. 2004,
souhlasné stanovisko
3. 9. 2004

052

Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana,
ul. U Železné lávky

15. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano

zpracovává se dokumentace

054

JZM Stodůlky – patrové garáže SBD Staveg ul. Jeremiášova -
Hábova

28. 5. 2003

16. 7. 2003 EIA ano

veřejné projednání 9. 12. 2004,
souhlasné stanovisko
10. 2. 2005

062

Betonárna Libuš, Praha - Kunratice

13. 8. 2003

27. 10. 2003 EIA ano

veřejné projednání 5. 4. 2005,
souhlasné stanovisko
30. 6. 2005

076

Objektové parkoviště P + R Zličín III., k. ú. Třebonice

1. 12. 2003

28. 1. 2004 EIA ano

veřejné projednání 24. 5. 2005,
souhlasné stanovisko
18. 8. 2005

081

Administrativní budova X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4

5. 1. 2004

23. 2. 2004 EIA ano

zpracovává se dokumentace

088

Administrativní budova,
ul. Na Strži, Praha 4

19. 2. 2004

12. 5. 2004 EIA ano

veřejné projednání 30. 9. 2004,
souhlasné stanovisko
24. 11. 2004

094

Multifunkční objekt HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK,
při ul. Veletržní a Strojnická, Praha 7

31. 3. 2004

16. 6. 2004 EIA ano

veřejné projednání 14. 6. 2005,
souhlasné stanovisko
4. 8. 2005

095

Kodaňská Office Center, s. r. o. – rozšíření
spodního parkoviště, Praha 10, k. ú. Vršovice

5. 4. 2004

3. 9. 2004 EIA ne

098

ARENA CENTRUM PRAHA,
Holešovický pivovar, U Průhonu 13/800,
Praha 7 - Holešovice

14. 5. 2004

15. 7. 2004 EIA ano

zadán posudek
9. 8. 2005

101

Skladová hala Praha - Běchovice

17. 6. 2004

3. 9. 2004 EIA ne

102

Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla v Praze 2

23. 6. 2004

30. 8. 2004 EIA ano

zveřejněn posudek
25. 8. 2005

103

Centrum Malešice, mezi ul. Počernická, Nad Úžlabinou, Plaňanská,
Praha 10 - Malešice

19. 7. 2004

20. 10. 2004 EIA ne

104

Hypermarket Hlubočepy, ul. K Barrandovu -
Wassermannova, Praha 5

30. 7. 2004

12. 11. 2004 EIA ne

105

Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov

18. 8. 2004

18. 10. 2004 EIA ano

zpracovává se dokumentace

106

Siemens KV – LakovnaII, Praha - Zličín

23. 8. 2004

7. 10. 2004 EIA ne

107

Libeňské doky – DOCKS 8, Praha 8, k. ú. Libeň

6. 9. 2004

19. 1. 2005 EIA ne

108

Změna polygrafického provozu – tiskárna K.P.R., spol. s r. o. v Praze 9, Pod Šancemi 4/196

17. 9. 2004

13. 12. 2004 EIA ne

109

Středisko obchodu a služeb Hostivař, Praha

23. 9. 2004

6. 1. 2005 EIA ne

110

Westpoint Distribution Park Ruzyně,
administrativní budova Jih, k. ú. Ruzyně

11. 10. 2004

29. 11. 2004 EIA ne

111

Vícepodlažní řadové garáže Lovosická, Praha 9 - Prosek

18. 10. 2004

20. 12. 2004 EIA ne

112

Tiskárna MATRIX
Media, s. r. o., Přístavní 29, Praha 7

25. 10. 2004

4. 1. 2005 EIA ne

113

Obchodní centrum Háje,
Opatovská ul., lokalita B, Praha 11 (LIDL)

11. 11. 2004

nevydán

proces EIA ukončen na
žádost investora 6. 1. 2005

114

Dostavba autobusového nádraží Palmovka –
polyfunkční objekt, Praha 8 - Libeň

19. 11. 2004

nevydán

proces EIA ukončen na
žádost investora 26. 1. 2005

115

Tiskárna Flora,
Štěrboholská 44/1307, Praha 10

29. 11. 2004

26. 1. 2005 EIA ne

116

VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí a Na Florenci,
Praha 1 - Nové Město

24. 11. 2004

nevydán

proces EIA ukončen na
žádost investora 27. 1. 2005

117

Skladový areál
Hostivař, Praha 15

24. 11. 2004

3. 5. 2005 EIA ne

118

Státní tiskárna cenin, s. p.
výměna tiskového
stroje
Na Vápence 14, Praha 3

1. 12. 2004

25. 2. 2005 EIA ne

119

ZENTIVA, a. s. – dočasné parkoviště, k. ú. Dolní Měcholupy

9. 12. 2004

8. 2. 2005 EIA ne

120

Obchodně technologický park Terranova,
Praha 15 - Štěrboholy

16. 12. 2004

8. 3. 2005 EIA ne

121

Polyfunkční dům KROCÍNKA CENTRUM II. Etapa
Praha 9 - Prosek

31. 12. 2004

21. 3. 2005 EIA ne

122

Prodejna potravin,
Tupolevova ul., Praha 18, k. ú. Letňany

31. 1. 2005

18. 5. 2005 EIA ne

123

Centrum Nové Háje, Praha 11

28. 1. 2005

17. 5. 2005 EIA ano

zpracovává se dokumentace

124

ZENTIVA, a. s. – Rekonstrukce výrobního
objektu č. 203 – výroba pevných lékových
forem s obsahem hormonů a enzymů, Praha 15,
k. ú. Dolní Měcholupy

2. 2. 2005

nevydán

proces EIA ukončen
18. 4. 2005 – odpadl
důvod posuzování

125

AC Sparta – Podvinný mlýn, Praha 9,
k. ú. Libeň (ul. Kovanecká)

8. 2. 2005

20. 4. 2005 EIA ne

126

Dostavba areálu firmy
Phoenix, ul. K Pérovně 945/7, Praha 15,
k. ú. Hostivař

15. 2. 2005

4. 4. 2005 EIA ne

127

Rozšíření skladové haly a administrativní
budovy firmy  WETRA-XT, ČR, s. r. o.,
Praha 20, k. ú. Horní Počernice

15. 2. 2005

3. 5. 2005 EIA ne

128

BB Centrum – Administrativní objekt
FILADELFIE,
Praha 4 - Michle

16. 2. 2005

18. 4. 2005 EIA ano

zveřejněna dokumentace
15. 8. 2005

129

Parking D, letiště Praha - Ruzyně

7. 3. 2005

10. 5. 2005 EIA ne

130

Toyota CZ, Corporate Headquaters –
multifunkční objekt
Praha 13, k. ú. Stodůlky

16. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne

131

Nádrže LPH Letiště Praha - Ruzyně

18. 3. 2005

29. 5. 2005 EIA ne

132

Dostavba autobusového nádraží Palmovka –
polyfunkční budova, Praha 8, k. ú. Libeň

25. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne

133

Rekreační komplex Holiday, Praha 10 - Benice

24. 3. 2005

30. 5. 2005 EIA ne

134

Přístavba zdravotnického objektu a parkingu
v Praze 5, nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2

31. 3. 2005

12. 7. 2005 EIA ne

135

Polyfunkční areál  WEST GATE, k. ú. Stodůlky, Praha 13

13. 4. 2005

19. 8. 2005 EIA ne

136

Prague National Golf Club – Praha 16

2. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení

137

Umístění technologického centra na výrobu
stavebních hmot
Praha - Slivenec

4. 5. 2005

26. 8. 2005 EIA ne

138

Prodloužení lhůty dočasnosti betonárny Horní Měcholupy, Praha 15

4. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení

139

Industrie Park Sever, Praha 20,
k. ú. Horní Počernice

10. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení

140

Basil Logistic Center, Praha 20 - Horní
Počernice (rozšíření a přestavba areálu
Xaverov)

18. 5. 2005

15. 7. 2005 EIA ne

141

Rekonstrukce a dostavba areálu
EMPIRIA – část III,
Praha 4 - Pankrác

25. 5. 2005

probíhá zjišťovací řízení

142

Rozšíření tiskárny Svoboda Press, a. s., Sazečská ul.,
Praha 10, k. ú. Malešice

6. 6. 2005

27. 7. 2005 EIA ne

143

Zkapacitnění parkoviště P + R Skalka I, Praha 10

6. 6. 2005

9. 8. 2005 EIA ne

144

Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

8. 6. 2005

3. 8. 2005 EIA ne

145

Stavba č. / Construction No. 8264 –
Pobřežní III, 1. etapa, Praha 8 - Karlín

8. 6. 2005

9. 8. 2005 EIA ne

146

Národní technická knihovna v Praze - Dejvicích

14. 6. 2005

25. 8. 2005 EIA ne

147

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně
smyčky, Praha 5

15. 6. 2005

24. 8. 2005 EIA ne

148

Podzemní garáže vnitroblok Velflíkova,
Praha 6

17. 6. 2005

nevydán

proces EIA ukončen na
žádost investora 21. 7. 2005

149

Obchodní centrum Českomoravská, Praha 9

17. 6. 2005

probíhá zjišťovací řízení

150

Stavba č. / Construction No. 8264 –
Pobřežní III, 2. etapa,
Praha 8 - Karlín, Libeň

1. 7. 2005

24. 8. 2005 EIA ne

151

Stanice metra Depo Hostivař – povrchy,
1. změna DÚR

29. 6. 2005

probíhá zjišťovací řízení

152

GŘ TELECOM,
Praha 3 - Žižkov

1. 7. 2005

probíhá zjišťovací řízení

153

Rozvoj areálu Holešovice firmy
Pražská teplárenská, a. s.,
Praha 7

11. 7. 2005

probíhá zjišťovací řízení

154

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově
Praha 6 a Praha 7

15. 7. 2005

31. 8. 2005 EIA ano

oznámení se považuje
za dokumentaci

155

Polyfunkční budova Pankrác, ul. 5. května, Praha 4

22. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení

156

Skladová hala
EFES, spol. s r. o., Praha - Řeporyje

31. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení

157

Modernizace pivovaru Staropramen, Praha 5

31. 8. 2005

probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OOP MHMP

 

Tab. Bilance záměrů EIA – členění podle druhu posuzovaného záměru, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005

Čistírny odpadních vod a kanalizace (dle bodu 1.5 kategorie I příl. č. 1 zákona)

1

2,0 %

Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou (dle bodu 7.4 kategorie I příl. č. 1 zákona)

1

2,0 %

Polygrafické provozy (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)

5

9,8 %

Výroba stavebních hmot a výrobků (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2

3,9 %

Pivovary a sladovny (dle bodu 8.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1

2,0 %

Novostavby a rekonstrukce silnic nebo místních komunikací (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2

3,9 %

Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1

2,0 %

Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1

2,0 %

Skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2

3,9 %

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)

32

62,7 %

Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály (dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2

3,9 %

Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení (dle bodu 10.11 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

2,0 %

Počet akcí

51

100,0 %

Zdroj: OOP MHMP

 

Tab. Bilance záměrů EIA – členění podle správních obvodů, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005

Praha 1

1 záměr

Praha 2

0 záměrů

Praha 3

2 záměry

Praha 4

3 záměry

Praha 5

4 záměry

Praha 6

5 záměrů

Praha 7

2 záměry

Praha 8

5 záměrů

Praha 9

5 záměrů

Praha 10

4 záměry

Praha 11

2 záměry

Praha 12

0 záměrů

Praha 13

3 záměry

Praha 14

0 záměrů

Praha 15

7 záměrů

Praha 16

1 záměr

Praha 17

0 záměrů

Praha 18

1 záměr

Praha 19

0 záměrů

Praha 20

3 záměry

Praha 21

0 záměrů

Praha 22

1 záměr

Akce zasahující do více správních obvodů

2 záměry

Celkem

51 záměrů

Zdroj: OOP MHMP

 

Tab. Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příslušný úřad MŽP, období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005

Název akce Datum
oznámení EIA
Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

Rekonstrukce vedení 110 kV 
TR Malešice - TR Východ

17. 1. 2003

31. 7. 2003 EIA ano

souhlasné stanovisko
16. 9. 2004

Novostavba provozního a skladovacího objektu
CNI Tisk servis, s. r. o. včetně demolice stávajícího
objektu

15. 12. 2002

23. 7. 2004 EIA ano

souhlasné stanovisko
2. 12. 2004

Vedení 110 kV Chodov - Uhříněves -
Měcholupy

18. 4. 2003

19. 8. 2003 EIA ano

proces EIA ukončen
na žádost investora
17. 3. 2005

Vedení 110 kV Malešice - Běchovice -
Měcholupy

12. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano

souhlasné stanovisko
18. 11. 2004

Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha

19. 5. 2003

15. 8. 2003 EIA ano

souhlasné stanovisko
17. 6. 2005

Sběrný dvůr odpadů – Ďáblice

7. 8. 2003

8. 11. 2003 EIA ano

souhlasné stanovisko
30. 12. 2004

Změna užívání skladu olejů a hořlavých plynů
v areálu ČDZ Tesko, a. s. na sklad nebezpečných
odpadů

14. 8. 2003

23. 12. 2003 EIA ano

souhlasné stanovisko
23. 7. 2004

Výrobní hala na předizolované potrubí,
Praha 9 - Třeboradice

22. 12. 2003

10. 6. 2004 EIA ano

zveřejněn posudek

Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových
chovech

24. 3. 2004

31. 5. 2004 EIA ano

zpracovává se dokumentace

Kabel 110 kV 110 kV Karlov - Pankrác,
Praha 4 a 2

9. 8. 2004

19. 10. 2004 EIA ano

zveřejněna dokumentace

Kabel 110 kV 110 kV, Praha 4 a 12,
TR Lhotka - TR Pankrác

1. 9. 2004

26. 11. 2004 EIA ne

Vedení /400 kV Chodov - Čechy střed, přeložka vedení u obce Újezd

8. 11. 2004

25. 1. 2005 EIA ne

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením
na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa 

12. 1. 2005

18. 3. 2005 EIA ano

zpracovává se dokumentace

Vedení 2 x 110 kV Chodov - Uhříněves -
Měcholupy

15. 2. 2005

29. 4. 2005 EIA ano

zpracovává se dokumentace

Přeložky vedení of 2 x 110 kV,
k. ú. Letňany, Ďáblice, Střížkov

31. 3. 2005

20. 6. 2005 EIA ano

zpracovává se dokumentace

Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového
odpadu a autovraků, provozovna Ke Kablu 378, Praha 10

27. 4. 2005

17. 8. 2005 EIA ano

oznámení se považuje
za dokumentaci

Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

22. 8. 2005

zahájeno zjišťovací řízení

Zdroj: OOP MHMP

 

Tab. Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005

Název akce Datum
oznámení EIA
Závěr
zjišťovacího řízení
Fáze procesu EIA

Utility Park West

9. 8. 2004

22. 9. 2004 EIA ne

Skladová hala drogistického zboží Šestajovice

30. 8. 2004

29. 9. 2004 EIA ne

Zdroj: OOP MHMP

 

Tab. Přehled nedokončených záměrů EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb., období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005

Příslušný úřad Akce EIA Datum
oznámení
Datum veřejného projednání,
fáze procesu EIA
Vydání stanoviska

Magistrát
hl. m. Prahy

II. Intenzifikace
ÚČOV Praha,
Trojský ostrov, Praha 6

21. 12. 2001

předloženo oznámení
bez dokumentace

15. 7. 2005 storno na žádost
investora, zároveň podána nová
žádost dle zák. č. 100/2001 Sb.,
ve znění zák. č. 93/2004 Sb.

Ministerstvo
životního prostředí

Silniční okruh kolem
Prahy, stavba 520,
Březiněves, Satalice

28. 2. 2001

doplňování dokumentace

Ministerstvo
životního prostředí

Rychlodráha Praha –
letiště Praha - Ruzyně –
Kladno, I. Etapa

21. 12. 2001

veřejné projednání 25. 4. 2003,
dokumentace vrácena
k doplnění další varianty trasy

Zdroj: OOP MHMP

Tisk 22.5.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 44962 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru