ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2008, tabulky

(informace byly zpracované pro stránky ENVIS a ročenku Praha ŽP 2008)

 

Tab. 1 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP MHMP, posuzovaných v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

Pořad. č.  Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Železné lávky 15.5.2003 16.7.2003 EIA ano zpracovává se dokumentace
081 Administrativní budova X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4 5.1.2004 23.2.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
105 Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov 18.8.2004 18.10.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
112 Tiskárna MATRIX Media, s.r.o., Přístavní 29, Praha 7 25.10.2004 4.1.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
158 Polyfunkční budova Poutník, Praha 11, k. ú. Háje 12.9.2005 8.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
168 Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha 16 22.12.2005 5.4.2006 EIA ano 2.10.2008 zveřejněna přepracovaná dokumentace
171 Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. Třeboradice (WECO) 2.1.2006 2.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
174 Lahovičky, k. ú. Lahovice, k. ú. Radotín, Praha 16 6.1.2006 9.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano dokumentace vrácena k přepracování 6.12.2006 
180 Pražský veletržní areál 25.11.2005 19.5.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
189 Recyklační závod minerálních stavebních odpadů, k. ú. Ruzyně 14.4.2006 19.9.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
208 Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8 24.7.2006 3.11.2006 EIA ano 10.10.2008 dokumentace vrácena k přepracování
209 Obalovna živičných směsí, Praha 15 - Dolní Měcholupy 27.7.2006 8.11.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
239 Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Čakovice 21.9.2006 20.12.2006 EIA ano souhlasné stanovisko 8. 2. 2008
243 Administrativní centrum 5. května, k.ú. Michle, Praha 4 2.10.2006 24.1.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 7. 2. 2008
244 VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí a Na Florenci, Praha 1 – Nové Město (září 2006) 4.10.2006 22.1.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
253 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou SOKP 513 – křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560 18.10.2006 2.3.2007 EIA ano druhá přepracovaná dokumentace zveřejněna 2.12.2008
259 Kontejnerové překladiště Praha - Malešice (říjen 2006) 1.11.2006 13.2.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 14.7.2008
263 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13 7.11.2006 21.3.2007 EIA ano 11.8.2008 zveřejněna přepracovaná dokumentace
265 Zkapacitnění Štěrboholské radiály 13.11.2006 7.2.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 11.2.2008
280 Rozšíření haly galvanických úprav LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o., Praha 18, k.ú. Letňany 5.12.2006 30.5.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 3.3.2008
290 Stavba č. 0057 - Prodloužení stoky A2, etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2 - 2. část 21.12.2006 2.3.2007 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 30.5.2008
311 Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku v cementárně Radotín, Praha 16 18.1.2007 14.5.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 8.8.2008
314 Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař 24.1.2007 22.1.2008 EIA ne  
348 Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ, Praha 11, k.ú. Háje, Chodov a Újezd u Průhonic 20.3.2007 13.6.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 25.2.2008
361 Dvoupodlažní nástavba na objektu Vrátkovská 2069, 2070, 2071 a podzemní parking, Praha 10 12.4.2007 20.8.2008 EIA ne  
369 Stavba č. 0212 - MÚK Bystrá, Praha - Satalice a Horní Počernice 19.4.2007 4.7.2008 EIA ne  
384 Obchodní a společenský dům Pankrác, budova B1, Praha 4 - Pankrác 10.5.2007 28.1.2008 EIA ne  
389 Stavba č. 0138 – TV Kunratice, etapa č. 0008 – Kanalizace IV 16.5.2007 25.9.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
395 Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská 25.5.2007 18.6.2008 EIA ne  
396 Stavba č. 0211: Lipnická - Ocelkova 25.5.2007 18.6.2008 EIA ne  
397 Stavba č. 8559 – Komunikační propojení Evropská – Svatovítská, Praha 6 25.5.2007 26.11.2007 EIA ano 27.10.2008 dokumentace vrácena k přepracování
398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, Praha 3 28.5.2007 30.10.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní areál Vídeňská, Praha - Kunratice 30.5.2007 11.1.2008 EIA ano  
421 Administrativní objekt Praha - Roztyly 17.7.2007 25.9.2007 EIA ano souhlasné stanovisko 13.8.2008
422 Nadstavba OV nad stanicí metra a polyfunkční objekt Vltavská, Praha 7 16.7.2007 11.8.2008 EIA ne  
426 Diskontní prodejna Plus, Praha 12, k.ú. Modřany 20.7.2007 3.1.2008 EIA ne  
432 Areál automobilů TUkas a.s., Praha - Štěrboholy 19.7.2007 21.8.2008 EIA ne  
433 TV Libuš, etapa 0012, obchvatová komunikace stavba č. 0088, k.ú. Písnice, Cholupice, Kunratice 30.7.2007 22.1.2008 EIA ano 10.12.2008 zveřejněna dokumentace
434 Rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot Benzina a stavba restaurace McDonald´s, ul. Novopacká, Praha - Horní Počernice 1.8.2007 11.2.2008 EIA ne  
435 Administrativní komplex AK Affinity, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Praha 11, k.ú. Chodov 26.7.2007 21.1.2008 EIA ne  
438 Sportovní areál Hlubočepy, ul. Hlubočepská, Praha 5 2.8.2007 28.2.2008 EIA ne  
439 Obytný soubor Nová Nikolajka, ul. U Nikolajky, Praha 5, k. ú. Smíchov 2.8.2007 3.4.2008 EIA ne  
444 Obytná zástavba Holečkova 26, Praha 5 10.8.2007 22.1.2008 EIA ne  
445 Výtlačný řad splaškové kanalizace a vodovodní řad Praha Pitkovice - Horní Měcholupy 13.8.2007 6.3.2008 EIA ne  
458 Obytný soubor PRAGA, Praha 10 a Praha 15 22.8.2007 5.2.2008 EIA ne  
459 Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína, část A 24.8.2007 ZZŘ EIA ano z 11.10.2007 zrušen usnesením MHMP z 25.10.2007;    9.1.2008 EIA ne  
460 Společensko - obchodní centrum Modřany, Praha 12 24.8.2007 12.2.2008 EIA ne  
461 Business Technology Park - Polyfunkční dům SO.01.13 (Rozšíření objektu SO.01.12), Praha 11 - Chodov 28.8.2007 8.2.2008 EIA ne  
462 Auto Jarov – mechanická dílna, Praha 3, k.ú. Žižkov 28.8.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 23.4.2008
463 Administrativní budova AB Gemma, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Chodovec city, Praha 11, k.ú. Chodov 29.8.2007 30.1.2008 EIA ne  
464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007 25.7.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
466 Veřejné parkoviště Kytlická, Praha 9, k.ú. Prosek 3.9.2007 1.2.2008 EIA ne  
468 Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s., parc. č. 2668/6, 2668/10, 2668/15, k. ú. Kyje 3.9.2007 11.1.2008 EIA ne  
471 Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 – Nové Město 17.7.2007 28.12.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
473 Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 10.9.2007 14.2.2008 EIA ne  
475 Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín 11.9.2007 21.5.2008 EIA ne  
476 Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín 12.9.2007 21.5.2008 EIA ne  
477 Dvoupodlažní zapuštěné garáže ve vnitrobloku, Drahobejlova ul., Praha 9, k.ú. Libeň 12.9.2007 19.6.2008 EIA ne  
478 Bytové domy Braník – Mezivrší, Praha 4, k.ú. Braník (srpen 2007)  12.9.2007 9.4.2008 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 7.10.2008
479 Obytný soubor Kavčí hory, Praha 4 - Nusle 7.9.2007 21.2.2008 EIA ne  
480 Administrativně skladový komplex Camping Gaz s.r.o., č. parc. 1233/2, k. ú. Dolní Chabry, Praha 8 14.9.2007 19.2.2008 EIA ne  
481 Obytný soubor Nad Čimickým údolím 1, Praha 8 17.9.2007 3.4.2008 EIA ne  
482 Bytový dům Plzeňská třída, Praha 5, k.ú. Smíchov 19.9.2007 25.1.2008 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 1.2.2008
483 Kopaná studna pro plánovaný bytový dům, č.parc. 353/14, k.ú. Štěrboholy, Praha 15 3.7.2007 19.3.2008 EIA ne  
484 Rezidence Musílkova – Slávy Horníka, Praha 5, k.ú. Košíře 4.9.2007 7.2.2008 EIA ne  
485 Obytný soubor Tulipa Rokytka, 2. etapa výstavby – objekty 3 a 4, Praha 9, k.ú. Vysočany 27.9.2007 18.3.2008 EIA ne  
486 Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA v Praze 9 - Vinoři 3.10.2007 30.4.2008 EIA ne  
487 Řepkové pole, obytná čtvrť ABBEY Slivenec II 12.10.2007 16.1.2008 EIA ne  
488 Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany 15.10.2007 5.2.2008 EIA ne  
489 Administrativní budova IMOBA 2, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Praha 11, k.ú. Chodov 17.10.2007 27.2.2008 EIA ne  
490 Obchodně administrativní centrum Vokovice, Evropská ul., Praha 6 25.10.2007 27.11.2008 EIA ne  
491 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 37, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1174, 1173, 1177/1 (říjen 2007) 24.10.2007 8.1.2008 EIA ne  
492 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 35, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1175, 1176, 1177/2 (říjen 2007) 24.10.2007 8.1.2008 EIA ne  
493 Bytové domy U Šabatů, k. ú. Újezd u Průhonic, Praha 11 26.10.2007 10.3.2008 EIA ne  
494 Mimoúrovňová křižovatka R/4 Zbraslav – Lipence, Praha 5 26.10.2007 14.4.2008 EIA ne  
495 Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvická (mimo) – Petřiny, provozní úsek V.A2 Petřiny (mimo) - Motol 29.10.2007 31.1.2008 EIA ano souhlasné stanovisko 26.11.2008
496 Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíře 31.10.2007 12.2.2008 EIA ne  
497 Výrobna betonových směsí, zařízení staveniště ZS 5 Troja, Praha 7, k.ú. Libeň 5.11.2007 5.3.2008 EIA ne  
498 Objekty A, B, C, D – bytové domy, Praha 12, k.ú. Modřany (Neoriviera) 5.11.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 14.5.2008
499 Bytový dům Sedmikráska, mezi ul. Kurta Konráda, Drahobejlova, Ocelářská a U Svobodárny, k.ú. Libeň, Praha 9 6.11.2007 21.4.2008 EIA ne  
500 Stavba skladové haly - areál SAPARIA a.s., Libušská 319, parc. č. 886, k. ú. Písnice 19.11.2007 27.8.2008 EIA ne  
501 Obytný soubor Na Vackově, Praha 3 - Žižkov 19.11.2007 23.4.2008 EIA ne  
502 Komerční zóna Horní Počernice Sever - D&D IV, Praha 20 20.11.2007 2.4.2008 EIA ne  
503 Obchodní centrum, ul. Poděbradská 36, Praha 9, k.ú. Vysočany 21.11.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 3.12.2008
504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007 27.6.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
505 Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k.ú. Stodůlky 28.11.2007 26.5.2008 EIA ne  
506 Komplexní rekonstrukce a dostavba areálu na rezidenční bydlení Troja – Panský statek, Praha - Troja 30.11.2007 29.2.2008 EIA ne  
507 Modřanský háj - obytný soubor, Praha 12 - Modřany 5.12.2007 26.3.2008 EIA ne  
508 ČVUT – Nová budova Dejvice, Praha 6 6.12.2007 23.4.2008 EIA ne  
509 Instalace tiskového stroje Lithoman IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg, Svoboda Press a.s., Praha 10 10.12.2007 8.4.2008 EIA ne  
510 Obchodní centrum Southgate, při ul. Komořanská a Generála Šišky, Praha 12, k.ú. Modřany 11.12.2007 9.6.2008 EIA ne  
511 Skladovací hala v areálu Technimat s.r.o., k.ú. Horní Počernice, Praha 20 19.12.2007 15.9.2008 EIA ne  
512 VGP Park Horní Počernice, Praha 20 19.12.2007 15.5.2008 EIA ne  
513 Bydlení Nad Přehradou I, Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy 11.1.2008 16.4.2008 EIA ano 31.12.2008 předložena dokumentace
514 Administrativní centrum Letňany, Praha 18, Praha 9 21.1.2008 30.4.2008 EIA ne  
515 Komerční centrum Vypich, Praha 6 – změna záměru 21.1.2008 11.4.2008 EIA ne  
516 Výstavba hotelu PANKRÁC v Praze 4 - Michli 21.1.2008 20.10.2008 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 11.11.2008
517 Autobazar Vídeňská, parc. č. 1878, k. ú. Kunratice, Praha 4 1.2.2008 14.7.2008 EIA ne  
518 Patrové garáže Roztyly, Tomíčkova ul., Praha 11 4.2.2008 17.6.2008 EIA ne  
519 LETOV BUSINESS PARK, Praha 18, k.ú. Letňany 6.2.2008 30.9.2008 EIA ne  
520 Prague Marina, fáze II.A, k. ú. Holešovice, Praha 7 8.2.2008 26.9.2008 EIA ne  
521 Rezidence BLANKYT LETŇANY - novostavba bytových domů, k. ú. Letňany 11.2.2008 11.4.2008 EIA ne  
522 Stavební úpravy výrobní haly M3 s přístavkem v areálu LETOV Letňany, Praha 18, k.ú. Letňany 18.2.2008 11.7.2008 EIA ne  
523 OAC Millennium 2008 - KRYSTAL, Vinohradská - Praha 3 21.2.2008 5.6.2008 EIA ne  
524 ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice 22.2.2008 25.4.2008 EIA ne  
525 Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, k.ú. Michle 26.2.2008 29.7.2008 EIA ne  
526 Betonárna Horní Počernice – zvýšení výroby, Praha 20, k. ú. Horní Počernice 5.3.2008 9.12.2008 EIA ne  
527 SACRE COEUR II – polyfunkční dům, bytový dům a dům pro seniory, Praha 5 – Smíchov (březen 2008) 6.3.2008 12.5.2008 EIA ne  
528 Obytný soubor Malešická stráň – 4. etapa, Praha 10, k. ú. Malešice 7.3.2008 8.7.2008 EIA ne  
529 Polyfunkční dům Košíře, Praha 5 10.3.2008 2.9.2008 EIA ne  
530 Obytný soubor Štěrboholy - Dolní Měcholupy, I. etapa - domy C až H 10.3.2008 12.6.2008 EIA ne  
531 Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kameni, k. ú. Písnice, Praha 12 10.3.2008 24.9.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
532 Rekonstrukce energetického hospodářství průmyslového areálu Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o., k. ú. Letňany 21.3.2008 25.4.2008 EIA ne  
533 Obytný soubor Štěrboholy - Dolní Měcholupy, II. etapa 25.3.2008   proces EIA ukončen na žádost investora 14.5.2008
534 Bytový objekt Zahrady Opatov, Praha 11, k.ú. Chodov 26.3.2008 21.7.2008 EIA ne  
535 Nagano 5 – administrativní budova a objekty parkovacích domů v komplexu Nagano Office Business Park, Praha 3, k. ú. Strašnice 26.3.2008   proces EIA ukončen na žádost investora 29.7.2008
536 Bytový areál „Viladomy Dubeč“, Praha – Dubeč, k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč 4.4.2008   proces EIA ukončen na žádost investora 25.9.2008
537 Obchodně skladový dům, parc. č. 1379/130, Praha 18, k. ú. Čakovice 14.4.2008 28.8.2008 EIA ne  
538 Bytový dům nad Centrálním parkem – Stodůlky, Praha 13, k. ú. Stodůlky (při ul. Nárožní) 14.4.2008 7.8.2008 EIA ne  
539 Skladový areál Hostivař, Praha 15 – změna záměru 15.4.2008 7.7.2008 EIA ne  
540 Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíře 21.4.2008 8.8.2008 EIA ne  
541 Prodloužení provozu betonárny v kamenolomu Zbraslav, Praha 16 24.4.2008 10.11.2008 EIA ne  
542 Rozvojové území Ruzyně, Praha 6 29.4.2008   probíhá zjišťovací řízení
543 Rekonstrukce a dostavba ČOV – Zentiva, a. s., Praha – Dolní Měcholupy 30.4.2008 7.8.2008 EIA ne  
544 Hotel Zlatnická čp. 1126, Praha 1 2.5.2008 14.8.2008 EIA ne  
545 RIVERGARDENS - VÝCHOD/EAST - Praha 8 5.5.2008 17.7.2008 EIA ne  
546 Obytný komplex Nový Zličín, Praha 17, k. ú. Zličín 5.5.2008 10.9.2008 EIA ne  
547 Palác Křižík II, Praha 5, k.ú. Smíchov 12.5.2008 29.7.2008 EIA ne  
548 Stavba prodejní a skladové haly, parc. č. 413/1, 413/3-5, 415/2-4, k. ú. Stodůlky 14.5.2008   probíhá zjišťovací řízení
549 Rezidence Lesopark, Praha 18 -  Letňany 20.5.2008 23.9.2008 EIA ne  
550 Polyfunkční dům Prosek Court, Praha 9, k. ú. Prosek 23.5.2008 20.10.2008 EIA ne  
551 Centrální čistírna odpadních vod a lapač tuků v hangáru F, letiště Praha Ruzyně 27.5.2008 18.12.2008 EIA ne 24.11.2008 proces EIA převeden na MŽP
552 Optimalizace traťového úseku Praha - Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař 2.6.2008 6.8.2008 EIA ne  
553 Rekonstrukce a dostavba areálu ÚOCHB AV ČR, Flemingovo náměstí, Praha 6, k.ú. Dejvice 6.6.2008 31.10.2008 EIA ne  
554 Obytný soubor Zelená Hruška, Praha 22, k.ú. Uhříněves 12.6.2008 23.9.2008 EIA ne  
555 ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 – k. ú. Hloubětín 17.6.2008 11.12.2008 EIA ne  
556 Obytný soubor „Nad Modřanskou roklí“, Praha 12, k.ú. Kamýk 20.6.2008   probíhá zjišťovací řízení
557 Obytný soubor Beranových, Praha 18 – Letňany 27.6.2008 8.10.2008 EIA ne  
558 Wieland Buntmetal serviscentrum – skladový areál, Praha 6, k. ú Ruzyně 30.6.2008 19.12.2008 EIA ne  
559 Stavba č. 0057 - Prodloužení stoky A2, etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2 30.6.2008 7.8.2008 EIA ne  
560 Administrativní budova a skladová hala v Letňanech, Praha 18 27.6.2008 23.9.2008 EIA ne  
561 Bytové domy, ul. U Hranic – Molitorovská, Praha 10, k. ú. Strašnice 8.7.2008 13.11.2008 EIA ne  
562 Bytové domy „Viladomy Uhříněves“,parc. č. 1920/1, 1920/113, k. ú. Uhříněves  8.7.2008 14.10.2008 EIA ne  
563 Prosek 1, Praha 9, k.ú. Střížkov 10.7.2008 21.10.2008 EIA ne  
564 Bytové domy Jeremiášova, Praha 13 – Stodůlky 15.7.2008 11.11.2008 EIA ne  
565 Novostavba hotelu Petrská 29, č. p. 2081, Praha 1, k. ú. Nové Město 18.7.2008 30.9.2008 EIA ne  
566 Rekonstrukce a rozšíření hotelu Savoy, ul. Keplerova, Praha 1, k. ú,. Hradčany 22.7.2008 26.11.2008 EIA ne  
567 Vodní svět, ul. Mírového hnutí - Praha 11 6.6.2008 15.12.2008 EIA ne  
568 Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0006 - komunikace Robotnice 25.6.2008   proces EIA ukončen na žádost investora 25.9.2008
569 Administrativní budova EVROPSKÁ 11, Praha 6, k. ú. Dejvice 25.7.2008 5.11.2008 EIA ne  
570 Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna, Praha 22, k.ú. Uhříněves 30.7.2008   probíhá zjišťovací řízení
571 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n. 6.8.2008 18.12.2008 EIA ne  
572 Administrativní budova Štětkova 18, Praha 4 28.7.2008 9.12.2008 EIA ne  
573 Bytové domy „Panorama Barrandov“, ul. Devonská, Praha 5 – k. ú. Hlubočepy 13.8.2008 22.10.2008 EIA ne  
574 Výstavba garáží na Dvořákově nábřeží, Praha 1, k. ú. Staré Město 15.8.2008   probíhá zjišťovací řízení
575 BYTOVÉ DOMY BARRANDOV - DEVONSKÁ, Praha 5 – Barrandov 22.8.2008 3.11.2008 EIA ne  
576 Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0008 - komunikace Zličín (obvodová komunikace Na Radosti - Hrozenkovská); Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0011 - obchvatová komunikace Zličín (úsek Hrozenkovská - Strojírenská) 15.9.2008   probíhá zjišťovací řízení
577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10.9.2008 27.11.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
578 Bytový dům Plzeňská, u hotelu Golf, parc. č. 387/2, 4, 5; Praha 5, k. ú. Motol 12.9.2008 26.11.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
579 Správní budova archivace dat, Praha 18 - Letňany 17.9.2008   probíhá zjišťovací řízení
580 Viladomy Dubeč“, Praha - Dubeč, k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč (září 2008)“  23.9.2008 27.11.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
581 Dostavba kanalizace MČ Praha 22 (úsek ČOV Uhříněves - K Netlukám)“,  26.9.2008   probíhá zjišťovací řízení
582 Obytný soubor „Trojmezí“, Praha 10 a 11, k. ú. Chodov a Záběhlice 30.9.2008 26.11.2008 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 23.12.2008
583 Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi 7.10.2008 9.12.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
584 Obytný soubor U Michelského mlýna, parc.č. 875/2,4,5, 877, 878/1,2, 879, 880, 881, k.ú. Michle 9.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
585 Rezidence Veselská, Praha 18 - Letňany 15.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
586 Dostavba areálu firmy Ital - Auto s.r.o., Praha 5, k.ú.Motol 16.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
587 Polyfunkční komerční areál Harfa, Praha 9 - Vysočany 17.10.2008 16.12.2008 EIA ne  
588 Bytový dům STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE, Praha 5, k.ú. Košíře  17.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
589 Bytový dům Tulipa, ul. Pernerova, Praha 8, k. ú. Karlín 20.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
590 IKEA WEST Praha 13 - Třebonice 16.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
591 Novostavba polyfunkčního domu Kindergarten, Nekvasilova ulice, Praha 8 - Karlín 23.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
592 Obchodní centrum Michle, při komunikaci Chodovská a Záběhlická, Praha 10, k. ú. Chodov 31.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
593 Garážový dům, Praha 4 - Lhotka 30.9.2008   probíhá zjišťovací řízení
594 Modřanská alej, Praha 12, k.ú. Modřany 31.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
595 Obytný soubor Písečná – Troja, Praha 8, k.ú. Troja 4.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
596 Bytový dům Plzeňská třída, Praha 5 5.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
597 Podniková ČS PHM H+S BUSSI, k. ú. Kunratice 6.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
598 Obytný soubor Benice, k. ú. Benice, k. ú. Uhříněves, Praha 22 7.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
599 RUSTONKA, Praha 8 - Karlín 10.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
600 Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II. - Zásobování vodou Podsychrovského rybníka 11.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
602 Obytné domy Kytínská, parc. č. 2742/86, 87, 93, k. ú. Hostivař 14.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
603 Centrum rekreačních aktivit Sedlec - Suchdol, k.ú. Sedlec 2.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
605 Hromadné garáže Záběhlice, Praha 4 10.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
606 Hotel Petynka, parc. č. 576, 577, 578, 579, 580, 581 a 2214, k. ú. Střešovice, Praha 6 10.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
607 Stavba číslo 9394 - Plavecký areál Šutka 12.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
608 Q5 WALTROVKA OFFICES, Praha 5 - Jinonice 19.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
609 Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje 22.12.2008   probíhá zjišťovací řízení

 

 

Tab. 2 Členění podle druhu posuzovaného záměru, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od  1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Druh posuzovaného záměru počet podíl v %
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko - technická meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha  (dle bodu 1.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2%
Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm (dle bodu 1.9 kategorie II příl. č. 1 zákona) 4 4%
Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2  - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí. letadel (dle bodu 4.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,0%
Výroba stavebních hmot a výrobků (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2%
Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků (dle bodu 8.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1%
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 4 4%
Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2%
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1) 4 4%
Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 63 65%
Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály  (dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1%
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.10 kategorie II příl. Č. 1 zákona) 4 4%
Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení (dle bodu 10.11 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 1 1%
Záměry uvedené  v příloze č. 1, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podlimitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmene d) 7 7%
Stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dle § 4 odstavec 1 písmene e) 1 1%
C E L K E M 97 100,00%

 

 

Tab. 3 Členění podle správních obvodů, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 4
Praha 2 0
Praha 3 1
Praha 4 9
Praha 5 10
Praha 6 7
Praha 7 0
Praha 8 6
Praha 9 3
Praha 10 2
Praha 11 3
Praha 12 3
Praha 13 2
Praha 14 2
Praha 15 2
Praha 16 0
Praha 17 2
Praha 18 11
Praha 19 0
Praha 20 3
Praha 21 0
Praha 22 4
akce zasahující do více správních obvodů 23
C E L K E M 97

 

 

Tab. 4 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění,  příslušný úřad MŽP, posuzovaných v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech 24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa 12.1.2005 18.3.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně 22.8.2005 2.12.2005 EIA ano 13.3.2008 dokumentace vrácena na doplnění
Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka 9.9.2005 9.12.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění
Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka - Štěrboholská radiála 9.9.2005 30.11.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění
Praha - Beroun - nové železniční spojení 8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
Ďáblice, II. etapa skládky odpadů - rozšíření 25.1.2007 30.3.2007 EIA ano 10.3.2008 souhlasné stanovisko
Navýšení kapacity spalovny nebezpečného odpadu ve Fakultní nemocnici v Motole 20.11.2007 14.1.2008 EIA ne  
Špičkový zdroj 45 MW - zdroj energie - plynová turbína (Špičkový zdroj 50 MW -zdroj energie - plynová turbína; nový název) 10.12.2007 22.1.2008 EIA ano 27.10.2008 zveřejněna doplněná dokumentace
Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice 10.4.2008 předložena dokumentace místo oznámení   dokumentace byla  8.7.2008 vrácena  k přepracování
VESTECKÁ SPOJKA v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603 5.5.2008 předložena dokumentace místo oznámení   dokumentace byla 24.7.2008 vrácena k přepracování
Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice 2.5.2008 4.7.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa 7.5.2008 11.7.2008 závěr, že oznámení není třeba dopracovat, považuje se za dokumentaci veřejné projednání 10.11.2008 
Výrobna betonových směsí zařízení staveniště 5 Troja, 2. etapa 31.10.2008   probíhá zjišťovací řízení
SOKP - Stavba 510 Satalice - Běchovice 27.11.2008   probíhá zjišťovací řízení
MÚK Beranka na D11 a komunikační spojka 18.12.2008   probíhá zjišťovací řízení
Centrální čistírna odpadních vod a lapač tuků v hangáru F, letiště Praha Ruzyně 27.5.2008 předloženo MHMP 18.12.2008 EIA ne posuzování převedeno na MŽP 24.11.2008

 

 

Tab. 5 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA
Čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice, k. ú. Hostivice 21.3.2008 18.4.2008 EIA ne  
Výstavba areálu třídícího centra v Chrášťanech, k. ú. Chrášťany u Prahy 31.3.2008 21.5.2008 EIA ne  
III/0031 Dolní Břežany - obchvat (k. ú. Dolní Břežany, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky u Prahy) 14.5.2008 24.6.2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

 

Tisk 1.9.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 33117 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru