ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady > Vítkov

PARK NA VRCHU VÍTKOVĚ

vitkov.jpg

Park I. kategorie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Katastrální území: Žižkov
Výměra (dle pasportu zeleně): 34,2 ha
Nadmořská výška: 210 - 260 m.n.m.
Přístupný veřejnosti: ANO, celoročně, bez omezení
Vstup do parku: (1) z Tachovského náměstí podchodem pod železnicí, (2) od muzea odboje a armády ČR, (3) z Kališnické ulice, (4) 

VLASTNICKÉ VZTAHY
Vlastník: Hlavní město Praha
Číselný seznam parcel

SPRÁVCE PARKU
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP)
Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1

KONTAKT:

Ing.Marie Šleglová, tel.: 236005832, Marie.Sleglova@cityofprague.czÚDRŽBA PARKU

GARTENSTA (tel. 274 781 307)

HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI
Historie parku na Vítkově

MAPOVÉ PODKLADY
Schématická mapa
Letecké snímky 2002
Mapka - cyklostezky
Pasport zeleně
Územní plán - vrstva
Katastrální mapa

FOTODOKUMENTACE
Ilustrační foto
Opravená vyhlídka a vzápětí "ozdobená" sprejery

STAVEBNÍ AKCE
(realizované správcem parku)

V roce 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí na obnovu centrální části parku a byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Projekt počítá s obnovou a vybudováním velkého parkového okruhu, atypickými dětskými hřišti i zahradní restaurací s vyhlídkou.

FINANČNÍ NÁKLADY
(tj. finanční prostředky vynaložené na běžnou údržbu, obnovu zahradního mobiliáře - lavičky, koše, informační systémy, dále arboristické práce, investiční akce atd.)

rok 2004 – 4 151 368 Kč
rok 2003 – 5 624 782 Kč
rok 2002 – 4 637 300 Kč
rok 2001 – 2 964 936 Kč
rok 2000 – 2 430 200 Kč
rok 1999 – 3 537 458 Kč
rok 1998 – 4 503 309 Kč


PRÁVNÍ OCHRANA

LITERATURA

  • PACÁKOVÁ, Božena. Pražské zahrady a parky. Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2000, s. 334-335.
  • ONDEROVÁ, Jana. Vrch Vítkov. Zahrada – park – krajina, 2001, roč. 11, mimořádné číslo, s. 19.
  • NOVOTNÝ, JIŘÍ: Pražské sady. Praha 1960, s. 62-64.
  • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, BOŽENA: Pražské zahrady třicátých let. In: Zahrady a parky třicátých let, sborník ze se­mináře, konaného 14. 6.1995 ve Výzkumném ústavu zemědělské výroby Praha - Ruzyně, s. 7-9.

 

Tisk 18.8.2008 | Pavel Mojžíš | Přečteno: 18729 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru